Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Non-Parametric Adaptive Network Pruning

Jan 25, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shaojie Li, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

Dual-Level Collaborative Transformer for Image Captioning

Jan 16, 2021
Yunpeng Luo, Jiayi Ji, Xiaoshuai Sun, Liujuan Cao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin, Rongrong Ji

* AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Image Captioning by Leveraging Intra- and Inter-layer Global Representation in Transformer Network

Dec 13, 2020
Jiayi Ji, Yunpeng Luo, Xiaoshuai Sun, Fuhai Chen, Gen Luo, Yongjian Wu, Yue Gao, Rongrong Ji

* Accepted at AAAI 2021 (preprint version) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Efficient GANs using Differentiable Masks and co-Attention Distillation

Nov 21, 2020
Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Mingliang Xu, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Rotated Binary Neural Network

Oct 22, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Zihan Xu, Baochang Zhang, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin

* Accepted by NeurIPS2020 (The 34th Conference on Neural Information Processing Systems) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Scalable Distributed Training of Deep Learning on Public Cloud Clusters

Oct 20, 2020
Shaohuai Shi, Xianhao Zhou, Shutao Song, Xingyao Wang, Zilin Zhu, Xue Huang, Xinan Jiang, Feihu Zhou, Zhenyu Guo, Liqiang Xie, Rui Lan, Xianbin Ouyang, Yan Zhang, Jieqian Wei, Jing Gong, Weiliang Lin, Ping Gao, Peng Meng, Xiaomin Xu, Chenyang Guo, Bo Yang, Zhibo Chen, Yongjian Wu, Xiaowen Chu

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Channel Pruning via Automatic Structure Search

Jan 23, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Yuxin Zhang, Baochang Zhang, Yongjian Wu, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Adversarial Monocular Depth Estimation

Aug 06, 2019
Rongrong Ji, Ke Li, Yan Wang, Xiaoshuai Sun, Feng Guo, Xiaowei Guo, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Distribution Pruning for Efficient Network Architecture Search

Jun 09, 2019
Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Lang Tang, Yan Wan, Baochang Zhang, Yongjian Wu, Yunsheng Wu, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Neural Network Decoupling

Jun 04, 2019
Yuchao Li, Rongrong Ji, Shaohui Lin, Baochang Zhang, Chenqian Yan, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Ling Shao

* 16 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Optimal Discrete Online Hashing with Balanced Similarity

Jan 29, 2019
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Hong Liu, Xiaoshuai Sun, Yongjian Wu, Yunsheng Wu

* 8 pages, 11 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Kernel Sparsity and Entropy for Interpretable CNN Compression

Dec 11, 2018
Yuchao Li, Shaohui Lin, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, David Doermann, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Temporal Action Detection by Joint Identification-Verification

Oct 19, 2018
Wen Wang, Yongjian Wu, Haijun Liu, Shiguang Wang, Jian Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Neural Word Segmentation for Chinese

Apr 24, 2017
Deng Cai, Hai Zhao, Zhisong Zhang, Yuan Xin, Yongjian Wu, Feiyue Huang

* To appear in ACL2017 

  Access Paper or Ask Questions

Ordinal Constrained Binary Code Learning for Nearest Neighbor Search

Nov 19, 2016
Hong Liu, Rongrong Ji, Yongjian Wu, Feiyue Huang

* Accepted to AAAI 2017 

  Access Paper or Ask Questions