Alert button
Picture for Kai Zhao

Kai Zhao

Alert button

Empowering Segmentation Ability to Multi-modal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Yuqi Yang, Peng-Tao Jiang, Jing Wang, Hao Zhang, Kai Zhao, Jinwei Chen, Bo Li

Figure 1 for Empowering Segmentation Ability to Multi-modal Large Language Models
Figure 2 for Empowering Segmentation Ability to Multi-modal Large Language Models
Figure 3 for Empowering Segmentation Ability to Multi-modal Large Language Models
Figure 4 for Empowering Segmentation Ability to Multi-modal Large Language Models
Viaarxiv icon

CasSR: Activating Image Power for Real-World Image Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Haolan Chen, Jinhua Hao, Kai Zhao, Kun Yuan, Ming Sun, Chao Zhou, Wei Hu

Figure 1 for CasSR: Activating Image Power for Real-World Image Super-Resolution
Figure 2 for CasSR: Activating Image Power for Real-World Image Super-Resolution
Figure 3 for CasSR: Activating Image Power for Real-World Image Super-Resolution
Figure 4 for CasSR: Activating Image Power for Real-World Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

XPSR: Cross-modal Priors for Diffusion-based Image Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Yunpeng Qu, Kun Yuan, Kai Zhao, Qizhi Xie, Jinhua Hao, Ming Sun, Chao Zhou

Figure 1 for XPSR: Cross-modal Priors for Diffusion-based Image Super-Resolution
Figure 2 for XPSR: Cross-modal Priors for Diffusion-based Image Super-Resolution
Figure 3 for XPSR: Cross-modal Priors for Diffusion-based Image Super-Resolution
Figure 4 for XPSR: Cross-modal Priors for Diffusion-based Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

Uncertainty-driven and Adversarial Calibration Learning for Epicardial Adipose Tissue Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Kai Zhao, Zhiming Liu, Jiaqi Liu, Jingbiao Zhou, Bihong Liao, Huifang Tang, Qiuyu Wang, Chunquan Li

Viaarxiv icon

Uni-RLHF: Universal Platform and Benchmark Suite for Reinforcement Learning with Diverse Human Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Yifu Yuan, Jianye Hao, Yi Ma, Zibin Dong, Hebin Liang, Jinyi Liu, Zhixin Feng, Kai Zhao, Yan Zheng

Viaarxiv icon

Coupling Graph Neural Networks with Fractional Order Continuous Dynamics: A Robustness Study

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Qiyu Kang, Kai Zhao, Yang Song, Yihang Xie, Yanan Zhao, Sijie Wang, Rui She, Wee Peng Tay

Viaarxiv icon

PosDiffNet: Positional Neural Diffusion for Point Cloud Registration in a Large Field of View with Perturbations

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 06, 2024
Rui She, Sijie Wang, Qiyu Kang, Kai Zhao, Yang Song, Wee Peng Tay, Tianyu Geng, Xingchao Jian

Viaarxiv icon

DistilVPR: Cross-Modal Knowledge Distillation for Visual Place Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 17, 2023
Sijie Wang, Rui She, Qiyu Kang, Xingchao Jian, Kai Zhao, Yang Song, Wee Peng Tay

Viaarxiv icon

Urban Region Embedding via Multi-View Contrastive Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Zechen Li, Weiming Huang, Kai Zhao, Min Yang, Yongshun Gong, Meng Chen

Viaarxiv icon

Multi-Defendant Legal Judgment Prediction via Hierarchical Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 10, 2023
Yougang Lyu, Jitai Hao, Zihan Wang, Kai Zhao, Shen Gao, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Fang Wang, Zhaochun Ren

Viaarxiv icon