Alert button
Picture for Jiayi Ma

Jiayi Ma

Alert button

Text-IF: Leveraging Semantic Text Guidance for Degradation-Aware and Interactive Image Fusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Xunpeng Yi, Han Xu, Hao Zhang, Linfeng Tang, Jiayi Ma

Viaarxiv icon

Modeling the Label Distributions for Weakly-Supervised Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2024
Linshan Wu, Zhun Zhong, Jiayi Ma, Yunchao Wei, Hao Chen, Leyuan Fang, Shutao Li

Figure 1 for Modeling the Label Distributions for Weakly-Supervised Semantic Segmentation
Figure 2 for Modeling the Label Distributions for Weakly-Supervised Semantic Segmentation
Figure 3 for Modeling the Label Distributions for Weakly-Supervised Semantic Segmentation
Figure 4 for Modeling the Label Distributions for Weakly-Supervised Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Latent Semantic Consensus For Deterministic Geometric Model Fitting

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Guobao Xiao, Jun Yu, Jiayi Ma, Deng-Ping Fan, Ling Shao

Figure 1 for Latent Semantic Consensus For Deterministic Geometric Model Fitting
Figure 2 for Latent Semantic Consensus For Deterministic Geometric Model Fitting
Figure 3 for Latent Semantic Consensus For Deterministic Geometric Model Fitting
Figure 4 for Latent Semantic Consensus For Deterministic Geometric Model Fitting
Viaarxiv icon

AllSpark: a multimodal spatiotemporal general model

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 31, 2023
Run Shao, Cheng Yang, Qiujun Li, Qing Zhu, Yongjun Zhang, YanSheng Li, Yu Liu, Yong Tang, Dapeng Liu, Shizhong Yang, Jiayi Ma, Haifeng Li

Viaarxiv icon

Word length-aware text spotting: Enhancing detection and recognition in dense text image

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 25, 2023
Hao Wang, Huabing Zhou, Yanduo Zhang, Tao Lu, Jiayi Ma

Viaarxiv icon

Diff-Retinex: Rethinking Low-light Image Enhancement with A Generative Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 25, 2023
Xunpeng Yi, Han Xu, Hao Zhang, Linfeng Tang, Jiayi Ma

Figure 1 for Diff-Retinex: Rethinking Low-light Image Enhancement with A Generative Diffusion Model
Figure 2 for Diff-Retinex: Rethinking Low-light Image Enhancement with A Generative Diffusion Model
Figure 3 for Diff-Retinex: Rethinking Low-light Image Enhancement with A Generative Diffusion Model
Figure 4 for Diff-Retinex: Rethinking Low-light Image Enhancement with A Generative Diffusion Model
Viaarxiv icon

ResMatch: Residual Attention Learning for Local Feature Matching

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 11, 2023
Yuxin Deng, Jiayi Ma

Figure 1 for ResMatch: Residual Attention Learning for Local Feature Matching
Figure 2 for ResMatch: Residual Attention Learning for Local Feature Matching
Figure 3 for ResMatch: Residual Attention Learning for Local Feature Matching
Figure 4 for ResMatch: Residual Attention Learning for Local Feature Matching
Viaarxiv icon

Learning Feature Matching via Matchable Keypoint-Assisted Graph Neural Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 04, 2023
Zizhuo Li, Jiayi Ma

Figure 1 for Learning Feature Matching via Matchable Keypoint-Assisted Graph Neural Network
Figure 2 for Learning Feature Matching via Matchable Keypoint-Assisted Graph Neural Network
Figure 3 for Learning Feature Matching via Matchable Keypoint-Assisted Graph Neural Network
Figure 4 for Learning Feature Matching via Matchable Keypoint-Assisted Graph Neural Network
Viaarxiv icon

Image Deblurring by Exploring In-depth Properties of Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2023
Pengwei Liang, Junjun Jiang, Xianming Liu, Jiayi Ma

Figure 1 for Image Deblurring by Exploring In-depth Properties of Transformer
Figure 2 for Image Deblurring by Exploring In-depth Properties of Transformer
Figure 3 for Image Deblurring by Exploring In-depth Properties of Transformer
Figure 4 for Image Deblurring by Exploring In-depth Properties of Transformer
Viaarxiv icon

Dif-Fusion: Towards High Color Fidelity in Infrared and Visible Image Fusion with Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 19, 2023
Jun Yue, Leyuan Fang, Shaobo Xia, Yue Deng, Jiayi Ma

Figure 1 for Dif-Fusion: Towards High Color Fidelity in Infrared and Visible Image Fusion with Diffusion Models
Figure 2 for Dif-Fusion: Towards High Color Fidelity in Infrared and Visible Image Fusion with Diffusion Models
Figure 3 for Dif-Fusion: Towards High Color Fidelity in Infrared and Visible Image Fusion with Diffusion Models
Figure 4 for Dif-Fusion: Towards High Color Fidelity in Infrared and Visible Image Fusion with Diffusion Models
Viaarxiv icon