Alert button
Picture for Bin Zhang

Bin Zhang

Alert button

Modeling Spoof Noise by De-spoofing Diffusion and its Application in Face Anti-spoofing

Jan 16, 2024
Bin Zhang, Xiangyu Zhu, Xiaoyu Zhang, Zhen Lei

Viaarxiv icon

Online Boosting Adaptive Learning under Concept Drift for Multistream Classification

Jan 01, 2024
En Yu, Jie Lu, Bin Zhang, Guangquan Zhang

Viaarxiv icon

PDiT: Interleaving Perception and Decision-making Transformers for Deep Reinforcement Learning

Dec 26, 2023
Hangyu Mao, Rui Zhao, Ziyue Li, Zhiwei Xu, Hao Chen, Yiqun Chen, Bin Zhang, Zhen Xiao, Junge Zhang, Jiangjin Yin

Viaarxiv icon

Collision-Free Navigation of Wheeled Mobile Robots: An Integrated Path Planning and Tube-Following Control Approach

Dec 19, 2023
Xiaodong Shao, Bin Zhang, Jose Guadalupe Romero, Bowen Fan, Qinglei Hu, David Navarro-Alarcon

Viaarxiv icon

Adaptive parameter sharing for multi-agent reinforcement learning

Dec 14, 2023
Dapeng Li, Na Lou, Bin Zhang, Zhiwei Xu, Guoliang Fan

Viaarxiv icon

Controlling Large Language Model-based Agents for Large-Scale Decision-Making: An Actor-Critic Approach

Nov 23, 2023
Bin Zhang, Hangyu Mao, Jingqing Ruan, Ying Wen, Yang Li, Shao Zhang, Zhiwei Xu, Dapeng Li, Ziyue Li, Rui Zhao, Lijuan Li, Guoliang Fan

Viaarxiv icon

TPTU-v2: Boosting Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based Agents in Real-world Systems

Nov 19, 2023
Yilun Kong, Jingqing Ruan, Yihong Chen, Bin Zhang, Tianpeng Bao, Shiwei Shi, Guoqing Du, Xiaoru Hu, Hangyu Mao, Ziyue Li, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Viaarxiv icon

DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies

Oct 11, 2023
Shuaiwen Leon Song, Bonnie Kruft, Minjia Zhang, Conglong Li, Shiyang Chen, Chengming Zhang, Masahiro Tanaka, Xiaoxia Wu, Jeff Rasley, Ammar Ahmad Awan, Connor Holmes, Martin Cai, Adam Ghanem, Zhongzhu Zhou, Yuxiong He, Pete Luferenko, Divya Kumar, Jonathan Weyn, Ruixiong Zhang, Sylwester Klocek, Volodymyr Vragov, Mohammed AlQuraishi, Gustaf Ahdritz, Christina Floristean, Cristina Negri, Rao Kotamarthi, Venkatram Vishwanath, Arvind Ramanathan, Sam Foreman, Kyle Hippe, Troy Arcomano, Romit Maulik, Maxim Zvyagin, Alexander Brace, Bin Zhang, Cindy Orozco Bohorquez, Austin Clyde, Bharat Kale, Danilo Perez-Rivera, Heng Ma, Carla M. Mann, Michael Irvin, J. Gregory Pauloski, Logan Ward, Valerie Hayot, Murali Emani, Zhen Xie, Diangen Lin, Maulik Shukla, Ian Foster, James J. Davis, Michael E. Papka, Thomas Brettin, Prasanna Balaprakash, Gina Tourassi, John Gounley, Heidi Hanson, Thomas E Potok, Massimiliano Lupo Pasini, Kate Evans, Dan Lu, Dalton Lunga, Junqi Yin, Sajal Dash, Feiyi Wang, Mallikarjun Shankar, Isaac Lyngaas, Xiao Wang, Guojing Cong, Pei Zhang, Ming Fan, Siyan Liu, Adolfy Hoisie, Shinjae Yoo, Yihui Ren, William Tang, Kyle Felker, Alexey Svyatkovskiy, Hang Liu, Ashwin Aji, Angela Dalton, Michael Schulte, Karl Schulz, Yuntian Deng, Weili Nie, Josh Romero, Christian Dallago, Arash Vahdat, Chaowei Xiao, Thomas Gibbs, Anima Anandkumar, Rick Stevens

Figure 1 for DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies
Figure 2 for DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies
Figure 3 for DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies
Figure 4 for DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies
Viaarxiv icon

Leader-Follower Formation Control of Perturbed Nonholonomic Agents along Parametric Curves with Directed Communication

Oct 11, 2023
Bin Zhang, Hui Zhi, Jose Guadalupe Romero, David Navarro-Alarcon

Viaarxiv icon