Alert button
Picture for Yuanzhi Zhu

Yuanzhi Zhu

Alert button

Conditional Text Image Generation with Diffusion Models

Jun 19, 2023
Yuanzhi Zhu, Zhaohai Li, Tianwei Wang, Mengchao He, Cong Yao

Figure 1 for Conditional Text Image Generation with Diffusion Models
Figure 2 for Conditional Text Image Generation with Diffusion Models
Figure 3 for Conditional Text Image Generation with Diffusion Models
Figure 4 for Conditional Text Image Generation with Diffusion Models
Viaarxiv icon

Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration

May 15, 2023
Yuanzhi Zhu, Kai Zhang, Jingyun Liang, Jiezhang Cao, Bihan Wen, Radu Timofte, Luc Van Gool

Figure 1 for Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration
Figure 2 for Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration
Figure 3 for Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration
Figure 4 for Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration
Viaarxiv icon

DDFM: Denoising Diffusion Model for Multi-Modality Image Fusion

Mar 13, 2023
Zixiang Zhao, Haowen Bai, Yuanzhi Zhu, Jiangshe Zhang, Shuang Xu, Yulun Zhang, Kai Zhang, Deyu Meng, Radu Timofte, Luc Van Gool

Figure 1 for DDFM: Denoising Diffusion Model for Multi-Modality Image Fusion
Figure 2 for DDFM: Denoising Diffusion Model for Multi-Modality Image Fusion
Figure 3 for DDFM: Denoising Diffusion Model for Multi-Modality Image Fusion
Figure 4 for DDFM: Denoising Diffusion Model for Multi-Modality Image Fusion
Viaarxiv icon

SLOGAN: Handwriting Style Synthesis for Arbitrary-Length and Out-of-Vocabulary Text

Feb 23, 2022
Canjie Luo, Yuanzhi Zhu, Lianwen Jin, Zhe Li, Dezhi Peng

Figure 1 for SLOGAN: Handwriting Style Synthesis for Arbitrary-Length and Out-of-Vocabulary Text
Figure 2 for SLOGAN: Handwriting Style Synthesis for Arbitrary-Length and Out-of-Vocabulary Text
Figure 3 for SLOGAN: Handwriting Style Synthesis for Arbitrary-Length and Out-of-Vocabulary Text
Figure 4 for SLOGAN: Handwriting Style Synthesis for Arbitrary-Length and Out-of-Vocabulary Text
Viaarxiv icon

Implicit Feature Alignment: Learn to Convert Text Recognizer to Text Spotter

Jun 10, 2021
Tianwei Wang, Yuanzhi Zhu, Lianwen Jin, Dezhi Peng, Zhe Li, Mengchao He, Yongpan Wang, Canjie Luo

Figure 1 for Implicit Feature Alignment: Learn to Convert Text Recognizer to Text Spotter
Figure 2 for Implicit Feature Alignment: Learn to Convert Text Recognizer to Text Spotter
Figure 3 for Implicit Feature Alignment: Learn to Convert Text Recognizer to Text Spotter
Figure 4 for Implicit Feature Alignment: Learn to Convert Text Recognizer to Text Spotter
Viaarxiv icon

Text Recognition in the Wild: A Survey

May 07, 2020
Xiaoxue Chen, Lianwen Jin, Yuanzhi Zhu, Canjie Luo, Tianwei Wang

Figure 1 for Text Recognition in the Wild: A Survey
Figure 2 for Text Recognition in the Wild: A Survey
Figure 3 for Text Recognition in the Wild: A Survey
Figure 4 for Text Recognition in the Wild: A Survey
Viaarxiv icon

Learn to Augment: Joint Data Augmentation and Network Optimization for Text Recognition

Mar 14, 2020
Canjie Luo, Yuanzhi Zhu, Lianwen Jin, Yongpan Wang

Figure 1 for Learn to Augment: Joint Data Augmentation and Network Optimization for Text Recognition
Figure 2 for Learn to Augment: Joint Data Augmentation and Network Optimization for Text Recognition
Figure 3 for Learn to Augment: Joint Data Augmentation and Network Optimization for Text Recognition
Figure 4 for Learn to Augment: Joint Data Augmentation and Network Optimization for Text Recognition
Viaarxiv icon

Decoupled Attention Network for Text Recognition

Dec 21, 2019
Tianwei Wang, Yuanzhi Zhu, Lianwen Jin, Canjie Luo, Xiaoxue Chen, Yaqiang Wu, Qianying Wang, Mingxiang Cai

Figure 1 for Decoupled Attention Network for Text Recognition
Figure 2 for Decoupled Attention Network for Text Recognition
Figure 3 for Decoupled Attention Network for Text Recognition
Figure 4 for Decoupled Attention Network for Text Recognition
Viaarxiv icon

Adaptive Embedding Gate for Attention-Based Scene Text Recognition

Aug 26, 2019
Xiaoxue Chen, Tianwei Wang, Yuanzhi Zhu, Lianwen Jin, Canjie Luo

Figure 1 for Adaptive Embedding Gate for Attention-Based Scene Text Recognition
Figure 2 for Adaptive Embedding Gate for Attention-Based Scene Text Recognition
Figure 3 for Adaptive Embedding Gate for Attention-Based Scene Text Recognition
Figure 4 for Adaptive Embedding Gate for Attention-Based Scene Text Recognition
Viaarxiv icon

Aggregation Cross-Entropy for Sequence Recognition

Apr 18, 2019
Zecheng Xie, Yaoxiong Huang, Yuanzhi Zhu, Lianwen Jin, Yuliang Liu, Lele Xie

Figure 1 for Aggregation Cross-Entropy for Sequence Recognition
Figure 2 for Aggregation Cross-Entropy for Sequence Recognition
Figure 3 for Aggregation Cross-Entropy for Sequence Recognition
Figure 4 for Aggregation Cross-Entropy for Sequence Recognition
Viaarxiv icon