Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Batch Normalization Is Blind to the First and Second Derivatives of the LossZhanpeng Zhou , Wen Shen , Huixin Chen , Ling Tang , Quanshi Zhang


   Access Paper or Ask Questions

Why Adversarial Training of ReLU Networks Is Difficult?Xu Cheng , Hao Zhang , Yue Xin , Wen Shen , Jie Ren , Quanshi Zhang


   Access Paper or Ask Questions

RASAT: Integrating Relational Structures into Pretrained Seq2Seq Model for Text-to-SQLJiexing Qi , Jingyao Tang , Ziwei He , Xiangpeng Wan , Chenghu Zhou , Xinbing Wang , Quanshi Zhang , Zhouhan Lin

* 9 pages, first version 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Theoretical Analysis of Transformation Complexity of ReLU DNNsJie Ren , Mingjie Li , Meng Zhou , Shih-Han Chan , Quanshi Zhang


   Access Paper or Ask Questions

A Roadmap for Big ModelSha Yuan , Hanyu Zhao , Shuai Zhao , Jiahong Leng , Yangxiao Liang , Xiaozhi Wang , Jifan Yu , Xin Lv , Zhou Shao , Jiaao He , Yankai Lin , Xu Han , Zhenghao Liu , Ning Ding , Yongming Rao , Yizhao Gao , Liang Zhang , Ming Ding , Cong Fang , Yisen Wang , Mingsheng Long , Jing Zhang , Yinpeng Dong , Tianyu Pang , Peng Cui , Lingxiao Huang , Zheng Liang , Huawei Shen , Hui Zhang , Quanshi Zhang , Qingxiu Dong , Zhixing Tan , Mingxuan Wang , Shuo Wang , Long Zhou , Haoran Li , Junwei Bao , Yingwei Pan , Weinan Zhang , Zhou Yu , Rui Yan , Chence Shi , Minghao Xu , Zuobai Zhang , Guoqiang Wang , Xiang Pan , Mengjie Li , Xiaoyu Chu , Zijun Yao , Fangwei Zhu , Shulin Cao , Weicheng Xue , Zixuan Ma , Zhengyan Zhang , Shengding Hu , Yujia Qin , Chaojun Xiao , Zheni Zeng , Ganqu Cui , Weize Chen , Weilin Zhao , Yuan Yao , Peng Li , Wenzhao Zheng , Wenliang Zhao , Ziyi Wang , Borui Zhang , Nanyi Fei , Anwen Hu , Zenan Ling , Haoyang Li , Boxi Cao , Xianpei Han , Weidong Zhan , Baobao Chang , Hao Sun , Jiawen Deng , Chujie Zheng , Juanzi Li , Lei Hou , Xigang Cao , Jidong Zhai , Zhiyuan Liu , Maosong Sun , Jiwen Lu , Zhiwu Lu , Qin Jin , Ruihua Song , Ji-Rong Wen , Zhouchen Lin , Liwei Wang , Hang Su , Jun Zhu , Zhifang Sui , Jiajun Zhang , Yang Liu , Xiaodong He , Minlie Huang , Jian Tang , Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

Trap of Feature Diversity in the Learning of MLPsDongrui Liu , Shaobo Wang , Jie Ren , Kangrui Wang , Sheng Yin , Quanshi Zhang


   Access Paper or Ask Questions

Towards Axiomatic, Hierarchical, and Symbolic Explanation for Deep ModelsJie Ren , Mingjie Li , Qirui Chen , Huiqi Deng , Quanshi Zhang


   Access Paper or Ask Questions

Discovering and Explaining the Representation Bottleneck of DNNsHuiqi Deng , Qihan Ren , Xu Chen , Hao Zhang , Jie Ren , Quanshi Zhang


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>