Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hui Xu

DROID: Minimizing the Reality Gap using Single-Shot Human Demonstration


Feb 23, 2021
Ya-Yen Tsai, Hui Xu, Zihan Ding, Chong Zhang, Edward Johns, Bidan Huang

* paper accepted and to be published in RA-L 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DROID: Minimizing the Reality Gap usingSingle-Shot Human Demonstration


Feb 22, 2021
Ya-Yen Tsai, Hui Xu, Zihan Ding, Chong Zhang, Edward Johns, Bidan Huang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning in the Era of Edge Computing: Challenges and Opportunities


Oct 17, 2020
Mi Zhang, Faen Zhang, Nicholas D. Lane, Yuanchao Shu, Xiao Zeng, Biyi Fang, Shen Yan, Hui Xu


  Access Paper or Ask Questions

High-Order Relation Construction and Mining for Graph Matching


Oct 09, 2020
Hui Xu, Liyao Xiang, Youmin Le, Xiaoying Gan, Yuting Jia, Luoyi Fu, Xinbing Wang


  Access Paper or Ask Questions

GPRInvNet: Deep Learning-Based Ground Penetrating Radar Data Inversion for Tunnel Lining


Dec 13, 2019
Bin Liu, Yuxiao Ren, Hanchi Liu, Hui Xu, Zhengfang Wang, Anthony G. Cohn, Peng Jiang

* 15pages,11figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Connected Neural Decision Classifier and Regressor with Dynamic Softing Pruning


Nov 20, 2019
Faen Zhang, Xinyu Fan, Hui Xu, Pengcheng Zhou, Yujian He, Junlong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Regression via Arbitrary Quantile Modeling


Nov 13, 2019
Faen Zhang, Xinyu Fan, Hui Xu, Pengcheng Zhou, Yujian He, Junlong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Detecting Deep Neural Network Defects with Data Flow Analysis


Sep 30, 2019
Jiazhen Gu, Huanlin Xu, Yangfan Zhou, Xin Wang, Hui Xu, Michael Lyu

* 2 pages 

  Access Paper or Ask Questions

HM-NAS: Efficient Neural Architecture Search via Hierarchical Masking


Sep 07, 2019
Shen Yan, Biyi Fang, Faen Zhang, Yu Zheng, Xiao Zeng, Hui Xu, Mi Zhang

* 9 pages, 6 figures, 6 tables. Nominated for ICCV 2019 Neural Architects Workshop Best Paper Award 

  Access Paper or Ask Questions