Alert button
Picture for Hui Xu

Hui Xu

Alert button

Multiscale Modelling with Physics-informed Neural Network: from Large-scale Dynamics to Small-scale Predictions in Complex Systems

Feb 15, 2024
Jing Wang, Zheng Li, Pengyu Lai, Rui Wang, Di Yang, Dewu Yang, Hui Xu

Viaarxiv icon

An Incentive Mechanism for Federated Learning Based on Multiple Resource Exchange

Dec 13, 2023
Ruonan Dong, Hui Xu, Han Zhang, GuoPeng Zhang

Viaarxiv icon

SHAPE: A Sample-adaptive Hierarchical Prediction Network for Medication Recommendation

Sep 09, 2023
Sicen Liu, Xiaolong Wang, JIngcheng Du, Yongshuai Hou, Xianbing Zhao, Hui Xu, Hui Wang, Yang Xiang, Buzhou Tang

Figure 1 for SHAPE: A Sample-adaptive Hierarchical Prediction Network for Medication Recommendation
Figure 2 for SHAPE: A Sample-adaptive Hierarchical Prediction Network for Medication Recommendation
Figure 3 for SHAPE: A Sample-adaptive Hierarchical Prediction Network for Medication Recommendation
Figure 4 for SHAPE: A Sample-adaptive Hierarchical Prediction Network for Medication Recommendation
Viaarxiv icon

Exploring the Limits of Historical Information for Temporal Knowledge Graph Extrapolation

Aug 29, 2023
Yi Xu, Junjie Ou, Hui Xu, Luoyi Fu, Lei Zhou, Xinbing Wang, Chenghu Zhou

Figure 1 for Exploring the Limits of Historical Information for Temporal Knowledge Graph Extrapolation
Figure 2 for Exploring the Limits of Historical Information for Temporal Knowledge Graph Extrapolation
Figure 3 for Exploring the Limits of Historical Information for Temporal Knowledge Graph Extrapolation
Figure 4 for Exploring the Limits of Historical Information for Temporal Knowledge Graph Extrapolation
Viaarxiv icon

Physics-Assisted Reduced-Order Modeling for Identifying Dominant Features of Transonic Buffet

May 23, 2023
Jing Wang, Hairun Xie, Miao Zhang, Hui Xu

Figure 1 for Physics-Assisted Reduced-Order Modeling for Identifying Dominant Features of Transonic Buffet
Figure 2 for Physics-Assisted Reduced-Order Modeling for Identifying Dominant Features of Transonic Buffet
Figure 3 for Physics-Assisted Reduced-Order Modeling for Identifying Dominant Features of Transonic Buffet
Figure 4 for Physics-Assisted Reduced-Order Modeling for Identifying Dominant Features of Transonic Buffet
Viaarxiv icon

Temporal Knowledge Graph Reasoning with Historical Contrastive Learning

Dec 02, 2022
Yi Xu, Junjie Ou, Hui Xu, Luoyi Fu

Figure 1 for Temporal Knowledge Graph Reasoning with Historical Contrastive Learning
Figure 2 for Temporal Knowledge Graph Reasoning with Historical Contrastive Learning
Figure 3 for Temporal Knowledge Graph Reasoning with Historical Contrastive Learning
Figure 4 for Temporal Knowledge Graph Reasoning with Historical Contrastive Learning
Viaarxiv icon

Double criterion-based estimator for signal number estimation for the colored noise with unknown covariance matrix

Nov 23, 2022
Huiyue Yi, Wuxiong Zhang, Hui Xu

Figure 1 for Double criterion-based estimator for signal number estimation for the colored noise with unknown covariance matrix
Figure 2 for Double criterion-based estimator for signal number estimation for the colored noise with unknown covariance matrix
Figure 3 for Double criterion-based estimator for signal number estimation for the colored noise with unknown covariance matrix
Viaarxiv icon

Segmentation, Classification, and Quality Assessment of UW-OCTA Images for the Diagnosis of Diabetic Retinopathy

Nov 21, 2022
Yihao Li, Rachid Zeghlache, Ikram Brahim, Hui Xu, Yubo Tan, Pierre-Henri Conze, Mathieu Lamard, Gwenolé Quellec, Mostafa El Habib Daho

Figure 1 for Segmentation, Classification, and Quality Assessment of UW-OCTA Images for the Diagnosis of Diabetic Retinopathy
Figure 2 for Segmentation, Classification, and Quality Assessment of UW-OCTA Images for the Diagnosis of Diabetic Retinopathy
Figure 3 for Segmentation, Classification, and Quality Assessment of UW-OCTA Images for the Diagnosis of Diabetic Retinopathy
Figure 4 for Segmentation, Classification, and Quality Assessment of UW-OCTA Images for the Diagnosis of Diabetic Retinopathy
Viaarxiv icon