Alert button
Picture for Zichen Wang

Zichen Wang

Alert button

UMG-CLIP: A Unified Multi-Granularity Vision Generalist for Open-World Understanding

Jan 18, 2024
Bowen Shi, Peisen Zhao, Zichen Wang, Yuhang Zhang, Yaoming Wang, Jin Li, Wenrui Dai, Junni Zou, Hongkai Xiong, Qi Tian, Xiaopeng Zhang

Viaarxiv icon

Fine-Grained Prototypes Distillation for Few-Shot Object Detection

Jan 15, 2024
Zichen Wang, Bo Yang, Haonan Yue, Zhenghao Ma

Viaarxiv icon

Accurate Differential Operators for Hybrid Neural Fields

Dec 10, 2023
Aditya Chetan, Guandao Yang, Zichen Wang, Steve Marschner, Bharath Hariharan

Viaarxiv icon

Pure Exploration in Asynchronous Federated Bandits

Oct 17, 2023
Zichen Wang, Chuanhao Li, Chenyu Song, Lianghui Wang, Quanquan Gu, Huazheng Wang

Viaarxiv icon

BioBridge: Bridging Biomedical Foundation Models via Knowledge Graph

Oct 12, 2023
Zifeng Wang, Zichen Wang, Balasubramaniam Srinivasan, Vassilis N. Ioannidis, Huzefa Rangwala, Rishita Anubhai

Figure 1 for BioBridge: Bridging Biomedical Foundation Models via Knowledge Graph
Figure 2 for BioBridge: Bridging Biomedical Foundation Models via Knowledge Graph
Figure 3 for BioBridge: Bridging Biomedical Foundation Models via Knowledge Graph
Figure 4 for BioBridge: Bridging Biomedical Foundation Models via Knowledge Graph
Viaarxiv icon

Integration of Graph Neural Network and Neural-ODEs for Tumor Dynamic Prediction

Oct 02, 2023
Omid Bazgir, Zichen Wang, Marc Hafner, James Lu

Viaarxiv icon

Graph Neural Prompting with Large Language Models

Sep 27, 2023
Yijun Tian, Huan Song, Zichen Wang, Haozhu Wang, Ziqing Hu, Fang Wang, Nitesh V. Chawla, Panpan Xu

Viaarxiv icon

Understanding Divergent Framing of the Supreme Court Controversies: Social Media vs. News Outlets

Sep 18, 2023
Jinsheng Pan, Zichen Wang, Weihong Qi, Hanjia Lyu, Jiebo Luo

Figure 1 for Understanding Divergent Framing of the Supreme Court Controversies: Social Media vs. News Outlets
Figure 2 for Understanding Divergent Framing of the Supreme Court Controversies: Social Media vs. News Outlets
Figure 3 for Understanding Divergent Framing of the Supreme Court Controversies: Social Media vs. News Outlets
Figure 4 for Understanding Divergent Framing of the Supreme Court Controversies: Social Media vs. News Outlets
Viaarxiv icon