Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shang-Wen Li

Lifelong Pretraining: Continually Adapting Language Models to Emerging Corpora


Oct 16, 2021
Xisen Jin, Dejiao Zhang, Henghui Zhu, Wei Xiao, Shang-Wen Li, Xiaokai Wei, Andrew Arnold, Xiang Ren

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Pairwise Supervised Contrastive Learning of Sentence Representations


Sep 12, 2021
Dejiao Zhang, Shang-Wen Li, Wei Xiao, Henghui Zhu, Ramesh Nallapati, Andrew O. Arnold, Bing Xiang

* 9 pages, EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Mitigating Biases in Toxic Language Detection through Invariant Rationalization


Jun 14, 2021
Yung-Sung Chuang, Mingye Gao, Hongyin Luo, James Glass, Hung-yi Lee, Yun-Nung Chen, Shang-Wen Li

* The 5th Workshop on Online Abuse and Harms at ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-learning for downstream aware and agnostic pretraining


Jun 06, 2021
Hongyin Luo, Shuyan Dong, Yung-Sung Chuang, Shang-Wen Li

* Meta Learning and Its Applications to Natural Language Processing workshop at ACL 2021 
* Extended abstract 

  Access Paper or Ask Questions

SUPERB: Speech processing Universal PERformance Benchmark


May 03, 2021
Shu-wen Yang, Po-Han Chi, Yung-Sung Chuang, Cheng-I Jeff Lai, Kushal Lakhotia, Yist Y. Lin, Andy T. Liu, Jiatong Shi, Xuankai Chang, Guan-Ting Lin, Tzu-Hsien Huang, Wei-Cheng Tseng, Ko-tik Lee, Da-Rong Liu, Zili Huang, Shuyan Dong, Shang-Wen Li, Shinji Watanabe, Abdelrahman Mohamed, Hung-yi Lee

* Submitted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Learning of Zero-Shot Machine Reading Comprehension


Mar 22, 2021
Hongyin Luo, Shang-Wen Li, Seunghak Yu, James Glass


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Grounded Conversational Symptom Detection with Graph Memory Networks


Jan 24, 2021
Hongyin Luo, Shang-Wen Li, James Glass

* Appears in the Proceedings of the 3rd Clinical Natural Language Processing Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Zero-shot Generalization in Dialog State Tracking through Generative Question Answering


Jan 20, 2021
Shuyang Li, Jin Cao, Mukund Sridhar, Henghui Zhu, Shang-Wen Li, Wael Hamza, Julian McAuley

* Accepted as a Long Paper at EACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Educational Content Linking for Enhancing Learning Need Remediation in MOOCs


Jan 12, 2021
Shang-Wen Li


  Access Paper or Ask Questions

Improving Learning Experience in MOOCs with Educational Content Linking


Dec 31, 2020
Shang-Wen Li

* Thesis: Ph. D., Massachusetts Institute of Technology, Department of Electrical Engineering and Computer Science, 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Meta learning to classify intent and slot labels with noisy few shot examples


Nov 30, 2020
Shang-Wen Li, Jason Krone, Shuyan Dong, Yi Zhang, Yaser Al-onaizan

* accepted by IEEE Spoken Language Technology Workshop, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Semi-Supervised Semantics Understanding from Speech


Nov 11, 2020
Cheng-I Lai, Jin Cao, Sravan Bodapati, Shang-Wen Li

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2010.13826 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Spoken Language Understanding via Self-Supervised Speech and Language Model Pretraining


Oct 26, 2020
Cheng-I Lai, Yung-Sung Chuang, Hung-Yi Lee, Shang-Wen Li, James Glass


  Access Paper or Ask Questions

Style Attuned Pre-training and Parameter Efficient Fine-tuning for Spoken Language Understanding


Oct 09, 2020
Jin Cao, Jun Wang, Wael Hamza, Kelly Vanee, Shang-Wen Li

* Accepted at INTERSPEECH 2020 

  Access Paper or Ask Questions

TERA: Self-Supervised Learning of Transformer Encoder Representation for Speech


Jul 12, 2020
Andy T. Liu, Shang-Wen Li, Hung-yi Lee

* Submitted to IEEE TASLP, currently under review 

  Access Paper or Ask Questions

Audio ALBERT: A Lite BERT for Self-supervised Learning of Audio Representation


May 26, 2020
Po-Han Chi, Pei-Hung Chung, Tsung-Han Wu, Chun-Cheng Hsieh, Shang-Wen Li, Hung-yi Lee

* 5 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Prototypical Q Networks for Automatic Conversational Diagnosis and Few-Shot New Disease Adaption


May 19, 2020
Hongyin Luo, Shang-Wen Li, James Glass


  Access Paper or Ask Questions

Learning Robust Dialog Policies in Noisy Environments


Dec 11, 2017
Maryam Fazel-Zarandi, Shang-Wen Li, Jin Cao, Jared Casale, Peter Henderson, David Whitney, Alborz Geramifard

* 1st Workshop on Conversational AI at NIPS 2017 

  Access Paper or Ask Questions