Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fu Li

Beyond Self-Supervision: A Simple Yet Effective Network Distillation Alternative to Improve Backbones


Mar 10, 2021
Cheng Cui, Ruoyu Guo, Yuning Du, Dongliang He, Fu Li, Zewu Wu, Qiwen Liu, Shilei Wen, Jizhou Huang, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Errui Ding, Yanjun Ma

* 10 pages, 3 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

MVFNet: Multi-View Fusion Network for Efficient Video Recognition


Jan 05, 2021
Wenhao Wu, Dongliang He, Tianwei Lin, Fu Li, Chuang Gan, Errui Ding

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Novel Transferability Attention Neural Network Model for EEG Emotion Recognition


Sep 21, 2020
Yang Li, Boxun Fu, Fu Li, Guangming Shi, Wenming Zheng


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Video Quality Mapping: Methods and Results


May 06, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Martin Danelljan, Radu Timofte, Hua Wang, Longcun Jin, Dewei Su, Jing Liu, Jaehoon Lee, Michal Kudelski, Lukasz Bala, Dmitry Hrybov, Marcin Mozejko, Muchen Li, Siyao Li, Bo Pang, Cewu Lu, Chao Li, Dongliang He, Fu Li, Shilei Wen

* The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Label Classification with Label Graph Superimposing


Nov 21, 2019
Ya Wang, Dongliang He, Fu Li, Xiang Long, Zhichao Zhou, Jinwen Ma, Shilei Wen

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

TruNet: Short Videos Generation from Long Videos via Story-Preserving Truncation


Oct 14, 2019
Fan Yang, Xiao Liu, Dongliang He, Chuang Gan, Jian Wang, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen

* ICCV intelligent short video workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Concept-wise Temporal Convolutional Networks for Action Localization


Aug 26, 2019
Xin Li, Tianwei Lin, Xiao Liu, Chuang Gan, Wangmeng Zuo, Chao Li, Xiang Long, Dongliang He, Fu Li, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

Read, Watch, and Move: Reinforcement Learning for Temporally Grounding Natural Language Descriptions in Videos


Jan 21, 2019
Dongliang He, Xiang Zhao, Jizhou Huang, Fu Li, Xiao Liu, Shilei Wen

* AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

StNet: Local and Global Spatial-Temporal Modeling for Action Recognition


Nov 06, 2018
Dongliang He, Zhichao Zhou, Chuang Gan, Fu Li, Xiao Liu, Yandong Li, Limin Wang, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

Combinatorial Multi-Armed Bandit with General Reward Functions


Jul 20, 2018
Wei Chen, Wei Hu, Fu Li, Jian Li, Yu Liu, Pinyan Lu

* Published in Neural Information Processing Systems (NIPS) 2016. New in this version: a minor bug fix 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Spatial-Temporal Modelling and Multi-Modal Fusion for Human Action Recognition


Jun 27, 2018
Dongliang He, Fu Li, Qijie Zhao, Xiang Long, Yi Fu, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

Revisiting the Effectiveness of Off-the-shelf Temporal Modeling Approaches for Large-scale Video Classification


Aug 12, 2017
Yunlong Bian, Chuang Gan, Xiao Liu, Fu Li, Xiang Long, Yandong Li, Heng Qi, Jie Zhou, Shilei Wen, Yuanqing Lin

* A brief summary of the winner solution on Activity Kinetics challenge 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Modeling Approaches for Large-scale Youtube-8M Video Understanding


Jul 14, 2017
Fu Li, Chuang Gan, Xiao Liu, Yunlong Bian, Xiang Long, Yandong Li, Zhichao Li, Jie Zhou, Shilei Wen

* To appear on CVPR 2017 YouTube-8M Workshop(Rank 3rd out of 650 teams) 

  Access Paper or Ask Questions