Alert button
Picture for Fu Li

Fu Li

Alert button

A Study on Training and Developing Large Language Models for Behavior Tree Generation

Jan 16, 2024
Fu Li, Xueying Wang, Bin Li, Yunlong Wu, Yanzhen Wang, Xiaodong Yi

Viaarxiv icon

Investigating the Use of Traveltime and Reflection Tomography for Deep Learning-Based Sound-Speed Estimation in Ultrasound Computed Tomography

Nov 16, 2023
Gangwon Jeong, Fu Li, Umberto Villa, Mark A. Anastasio

Viaarxiv icon

Retinex-guided Channel-grouping based Patch Swap for Arbitrary Style Transfer

Sep 19, 2023
Chang Liu, Yi Niu, Mingming Ma, Fu Li, Guangming Shi

Viaarxiv icon

VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation

Sep 07, 2023
Xin Li, Wenqing Chu, Ye Wu, Weihang Yuan, Fanglong Liu, Qi Zhang, Fu Li, Haocheng Feng, Errui Ding, Jingdong Wang

Figure 1 for VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation
Figure 2 for VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation
Figure 3 for VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation
Figure 4 for VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation
Viaarxiv icon

Learned Full Waveform Inversion Incorporating Task Information for Ultrasound Computed Tomography

Aug 30, 2023
Luke Lozenski, Hanchen Wang, Fu Li, Mark A. Anastasio, Brendt Wohlberg, Youzuo Lin, Umberto Villa

Figure 1 for Learned Full Waveform Inversion Incorporating Task Information for Ultrasound Computed Tomography
Figure 2 for Learned Full Waveform Inversion Incorporating Task Information for Ultrasound Computed Tomography
Figure 3 for Learned Full Waveform Inversion Incorporating Task Information for Ultrasound Computed Tomography
Figure 4 for Learned Full Waveform Inversion Incorporating Task Information for Ultrasound Computed Tomography
Viaarxiv icon

EEG-based Emotion Style Transfer Network for Cross-dataset Emotion Recognition

Aug 09, 2023
Yijin Zhou, Fu Li, Yang Li, Youshuo Ji, Lijian Zhang, Yuanfang Chen, Wenming Zheng, Guangming Shi

Figure 1 for EEG-based Emotion Style Transfer Network for Cross-dataset Emotion Recognition
Figure 2 for EEG-based Emotion Style Transfer Network for Cross-dataset Emotion Recognition
Figure 3 for EEG-based Emotion Style Transfer Network for Cross-dataset Emotion Recognition
Figure 4 for EEG-based Emotion Style Transfer Network for Cross-dataset Emotion Recognition
Viaarxiv icon

Vision Transformer with Attention Map Hallucination and FFN Compaction

Jun 19, 2023
Haiyang Xu, Zhichao Zhou, Dongliang He, Fu Li, Jingdong Wang

Viaarxiv icon

Revisiting Neural Retrieval on Accelerators

Jun 06, 2023
Jiaqi Zhai, Zhaojie Gong, Yueming Wang, Xiao Sun, Zheng Yan, Fu Li, Xing Liu

Figure 1 for Revisiting Neural Retrieval on Accelerators
Figure 2 for Revisiting Neural Retrieval on Accelerators
Figure 3 for Revisiting Neural Retrieval on Accelerators
Figure 4 for Revisiting Neural Retrieval on Accelerators
Viaarxiv icon

Master: Meta Style Transformer for Controllable Zero-Shot and Few-Shot Artistic Style Transfer

Apr 24, 2023
Hao Tang, Songhua Liu, Tianwei Lin, Shaoli Huang, Fu Li, Dongliang He, Xinchao Wang

Figure 1 for Master: Meta Style Transformer for Controllable Zero-Shot and Few-Shot Artistic Style Transfer
Figure 2 for Master: Meta Style Transformer for Controllable Zero-Shot and Few-Shot Artistic Style Transfer
Figure 3 for Master: Meta Style Transformer for Controllable Zero-Shot and Few-Shot Artistic Style Transfer
Figure 4 for Master: Meta Style Transformer for Controllable Zero-Shot and Few-Shot Artistic Style Transfer
Viaarxiv icon