Alert button
Picture for Ziwei He

Ziwei He

Alert button

Towards Controlled Table-to-Text Generation with Scientific Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2023
Zhixin Guo, Jianping Zhou, Jiexing Qi, Mingxuan Yan, Ziwei He, Guanjie Zheng, Zhouhan Lin, Xinbing Wang, Chenghu Zhou

Figure 1 for Towards Controlled Table-to-Text Generation with Scientific Reasoning
Figure 2 for Towards Controlled Table-to-Text Generation with Scientific Reasoning
Figure 3 for Towards Controlled Table-to-Text Generation with Scientific Reasoning
Figure 4 for Towards Controlled Table-to-Text Generation with Scientific Reasoning
Viaarxiv icon

Fovea Transformer: Efficient Long-Context Modeling with Structured Fine-to-Coarse Attention

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 13, 2023
Ziwei He, Jian Yuan, Le Zhou, Jingwen Leng, Bo Jiang

Viaarxiv icon

Fourier Transformer: Fast Long Range Modeling by Removing Sequence Redundancy with FFT Operator

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Ziwei He, Meng Yang, Minwei Feng, Jingcheng Yin, Xinbing Wang, Jingwen Leng, Zhouhan Lin

Figure 1 for Fourier Transformer: Fast Long Range Modeling by Removing Sequence Redundancy with FFT Operator
Figure 2 for Fourier Transformer: Fast Long Range Modeling by Removing Sequence Redundancy with FFT Operator
Figure 3 for Fourier Transformer: Fast Long Range Modeling by Removing Sequence Redundancy with FFT Operator
Figure 4 for Fourier Transformer: Fast Long Range Modeling by Removing Sequence Redundancy with FFT Operator
Viaarxiv icon

Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt Planning and Knowledge Memorization

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2023
Zhixin Guo, Minyxuan Yan, Jiexing Qi, Jianping Zhou, Ziwei He, Zhouhan Lin, Guanjie Zheng, Xinbing Wang

Figure 1 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt Planning and Knowledge Memorization
Figure 2 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt Planning and Knowledge Memorization
Figure 3 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt Planning and Knowledge Memorization
Figure 4 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt Planning and Knowledge Memorization
Viaarxiv icon

Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt-based Adapter

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2023
Zhixin Guo, Minyxuan Yan, Jiexing Qi, Jianping Zhou, Ziwei He, Zhouhan Lin, Guanjie Zheng, Xinbing Wang

Figure 1 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt-based Adapter
Figure 2 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt-based Adapter
Figure 3 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt-based Adapter
Figure 4 for Few-Shot Table-to-Text Generation with Prompt-based Adapter
Viaarxiv icon

RASAT: Integrating Relational Structures into Pretrained Seq2Seq Model for Text-to-SQL

Add code
Bookmark button
Alert button
May 14, 2022
Jiexing Qi, Jingyao Tang, Ziwei He, Xiangpeng Wan, Chenghu Zhou, Xinbing Wang, Quanshi Zhang, Zhouhan Lin

Figure 1 for RASAT: Integrating Relational Structures into Pretrained Seq2Seq Model for Text-to-SQL
Figure 2 for RASAT: Integrating Relational Structures into Pretrained Seq2Seq Model for Text-to-SQL
Figure 3 for RASAT: Integrating Relational Structures into Pretrained Seq2Seq Model for Text-to-SQL
Figure 4 for RASAT: Integrating Relational Structures into Pretrained Seq2Seq Model for Text-to-SQL
Viaarxiv icon