Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Boost Test-Time Performance with Closed-Loop InferenceShuaicheng Niu , Jiaxiang Wu , Yifan Zhang , Guanghui Xu , Haokun Li , Peilin Zhao , Junzhou Huang , Yaowei Wang , Mingkui Tan

* 10 pages, 10 figures, conference 

   Access Paper or Ask Questions

AdaXpert: Adapting Neural Architecture for Growing DataShuaicheng Niu , Jiaxiang Wu , Guanghui Xu , Yifan Zhang , Yong Guo , Peilin Zhao , Peng Wang , Mingkui Tan

* accepted by ICML 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Accurate Text-based Image Captioning with Content Diversity ExplorationGuanghui Xu , Shuaicheng Niu , Mingkui Tan , Yucheng Luo , Qing Du , Qi Wu

* Accepted by CVPR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

How to Train Your Agent to Read and WriteLi Liu , Mengge He , Guanghui Xu , Mingkui Tan , Qi Wu


   Access Paper or Ask Questions

Improving Prosody Modelling with Cross-Utterance BERT Embeddings for End-to-end Speech SynthesisGuanghui Xu , Wei Song , Zhengchen Zhang , Chao Zhang , Xiaodong He , Bowen Zhou

* 5 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

REFUGE Challenge: A Unified Framework for Evaluating Automated Methods for Glaucoma Assessment from Fundus PhotographsJosé Ignacio Orlando , Huazhu Fu , João Barbossa Breda , Karel van Keer , Deepti R. Bathula , Andrés Diaz-Pinto , Ruogu Fang , Pheng-Ann Heng , Jeyoung Kim , JoonHo Lee , Joonseok Lee , Xiaoxiao Li , Peng Liu , Shuai Lu , Balamurali Murugesan , Valery Naranjo , Sai Samarth R. Phaye , Sharath M. Shankaranarayana , Apoorva Sikka , Jaemin Son , Anton van den Hengel , Shujun Wang , Junyan Wu , Zifeng Wu , Guanghui Xu , Yongli Xu , Pengshuai Yin , Fei Li , Xiulan Zhang , Yanwu Xu , Xiulan Zhang , Hrvoje Bogunović

* Accepted for publication in Medical Image Analysis 

   Access Paper or Ask Questions

Building a mixed-lingual neural TTS system with only monolingual dataLiumeng Xue , Wei Song , Guanghui Xu , Lei Xie , Zhizheng Wu


   Access Paper or Ask Questions

You Only Look & Listen Once: Towards Fast and Accurate Visual GroundingChaorui Deng , Qi Wu , Guanghui Xu , Zhuliang Yu , Yanwu Xu , Kui Jia , Mingkui Tan

* Wrong experimental results 

   Access Paper or Ask Questions