Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Similarity-aware Positive Instance Sampling for Graph Contrastive Pre-trainingXueyi Liu , Yu Rong , Tingyang Xu , Fuchun Sun , Wenbing Huang , Junzhou Huang

* 31 pages, 2 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Seeking Common Ground While Reserving Differences: Multiple Anatomy Collaborative Framework for Undersampled MRI ReconstructionJiangpeng Yan , Chenghui Yu , Hanbo Chen , Zhe Xu , Junzhou Huang , Xiu Li , Jianhua Yao

* submitted to an IEEE journal 

   Access Paper or Ask Questions

A Survey of Trustworthy Graph Learning: Reliability, Explainability, and Privacy ProtectionBingzhe Wu , Jintang Li , Junchi Yu , Yatao Bian , Hengtong Zhang , CHaochao Chen , Chengbin Hou , Guoji Fu , Liang Chen , Tingyang Xu , Yu Rong , Xiaolin Zheng , Junzhou Huang , Ran He , Baoyuan Wu , GUangyu Sun , Peng Cui , Zibin Zheng , Zhe Liu , Peilin Zhao

* Preprint; Work in progress. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2202.07114 

   Access Paper or Ask Questions

DRFLM: Distributionally Robust Federated Learning with Inter-client Noise via Local MixupBingzhe Wu , Zhipeng Liang , Yuxuan Han , Yatao Bian , Peilin Zhao , Junzhou Huang


   Access Paper or Ask Questions

Pan-cancer computational histopathology reveals tumor mutational burden status through weakly-supervised deep learningSiteng Chen , Jinxi Xiang , Xiyue Wang , Jun Zhang , Sen Yang , Junzhou Huang , Wei Yang , Junhua Zheng , Xiao Han

* 19 pages; 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Hypergraph Convolutional Networks via Equivalency between Hypergraphs and Undirected GraphsJiying Zhang , Fuyang Li , Xi Xiao , Tingyang Xu , Yu Rong , Junzhou Huang , Yatao Bian


   Access Paper or Ask Questions

Vision-Language Pre-Training with Triple Contrastive LearningJinyu Yang , Jiali Duan , Son Tran , Yi Xu , Sampath Chanda , Liqun Chen , Belinda Zeng , Trishul Chilimbi , Junzhou Huang

* CVPR 2022; code: https://github.com/uta-smile/TCL 

   Access Paper or Ask Questions

Boost Test-Time Performance with Closed-Loop InferenceShuaicheng Niu , Jiaxiang Wu , Yifan Zhang , Guanghui Xu , Haokun Li , Peilin Zhao , Junzhou Huang , Yaowei Wang , Mingkui Tan

* 10 pages, 10 figures, conference 

   Access Paper or Ask Questions

Equivariant Graph Mechanics Networks with ConstraintsWenbing Huang , Jiaqi Han , Yu Rong , Tingyang Xu , Fuchun Sun , Junzhou Huang


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>