Alert button
Picture for Hanspeter Pfister

Hanspeter Pfister

Alert button

Deep Rib Fracture Instance Segmentation and Classification from CT on the RibFrac Challenge

Feb 14, 2024
Jiancheng Yang, Rui Shi, Liang Jin, Xiaoyang Huang, Kaiming Kuang, Donglai Wei, Shixuan Gu, Jianying Liu, Pengfei Liu, Zhizhong Chai, Yongjie Xiao, Hao Chen, Liming Xu, Bang Du, Xiangyi Yan, Hao Tang, Adam Alessio, Gregory Holste, Jiapeng Zhang, Xiaoming Wang, Jianye He, Lixuan Che, Hanspeter Pfister, Ming Li, Bingbing Ni

Viaarxiv icon

GenLens: A Systematic Evaluation of Visual GenAI Model Outputs

Feb 06, 2024
Tica Lin, Hanspeter Pfister, Jui-Hsien Wang

Viaarxiv icon

Look Around! Unexpected gains from training on environments in the vicinity of the target

Jan 29, 2024
Serena Bono, Spandan Madan, Ishaan Grover, Mao Yasueda, Cynthia Breazeal, Hanspeter Pfister, Gabriel Kreiman

Viaarxiv icon

TriSAM: Tri-Plane SAM for zero-shot cortical blood vessel segmentation in VEM images

Jan 25, 2024
Jia Wan, Wanhua Li, Atmadeep Banerjee, Jason Ken Adhinarta, Evelina Sjostedt, Jingpeng Wu, Jeff Lichtman, Hanspeter Pfister, Donglai Wei

Viaarxiv icon

LangSplat: 3D Language Gaussian Splatting

Dec 26, 2023
Minghan Qin, Wanhua Li, Jiawei Zhou, Haoqian Wang, Hanspeter Pfister

Viaarxiv icon

Unraveling the Temporal Dynamics of the Unet in Diffusion Models

Dec 17, 2023
Vidya Prasad, Chen Zhu-Tian, Anna Vilanova, Hanspeter Pfister, Nicola Pezzotti, Hendrik Strobelt

Viaarxiv icon

S$^3$-TTA: Scale-Style Selection for Test-Time Augmentation in Biomedical Image Segmentation

Oct 25, 2023
Kangxian Xie, Siyu Huang, Sebastian Cajas Ordone, Hanspeter Pfister, Donglai Wei

Viaarxiv icon

Structure-Preserving Instance Segmentation via Skeleton-Aware Distance Transform

Oct 08, 2023
Zudi Lin, Donglai Wei, Aarush Gupta, Xingyu Liu, Deqing Sun, Hanspeter Pfister

Viaarxiv icon

Sound Source Localization is All about Cross-Modal Alignment

Sep 19, 2023
Arda Senocak, Hyeonggon Ryu, Junsik Kim, Tae-Hyun Oh, Hanspeter Pfister, Joon Son Chung

Figure 1 for Sound Source Localization is All about Cross-Modal Alignment
Figure 2 for Sound Source Localization is All about Cross-Modal Alignment
Figure 3 for Sound Source Localization is All about Cross-Modal Alignment
Figure 4 for Sound Source Localization is All about Cross-Modal Alignment
Viaarxiv icon

CLIPTrans: Transferring Visual Knowledge with Pre-trained Models for Multimodal Machine Translation

Aug 29, 2023
Devaansh Gupta, Siddhant Kharbanda, Jiawei Zhou, Wanhua Li, Hanspeter Pfister, Donglai Wei

Figure 1 for CLIPTrans: Transferring Visual Knowledge with Pre-trained Models for Multimodal Machine Translation
Figure 2 for CLIPTrans: Transferring Visual Knowledge with Pre-trained Models for Multimodal Machine Translation
Figure 3 for CLIPTrans: Transferring Visual Knowledge with Pre-trained Models for Multimodal Machine Translation
Figure 4 for CLIPTrans: Transferring Visual Knowledge with Pre-trained Models for Multimodal Machine Translation
Viaarxiv icon