Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Hierarchical Graph Convolutional Network Built by Multiscale Atlases for Brain Disorder Diagnosis Using Functional Connectivity


Sep 22, 2022
Mianxin Liu, Han Zhang, Feng Shi, Dinggang Shen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Alternately Optimized Graph Neural Networks


Jun 08, 2022
Haoyu Han, Xiaorui Liu, Torkamani Ali, Feng Shi, Victor Lee, Jiliang Tang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning from the Tangram to Solve Mini Visual Tasks


Dec 12, 2021
Yizhou Zhao, Liang Qiu, Pan Lu, Feng Shi, Tian Han, Song-Chun Zhu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Time Complexity Analysis of Evolutionary Algorithms for 2-Hop (1,2)-Minimum Spanning Tree Problem


Oct 10, 2021
Feng Shi, Frank Neumann, Jianxin Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Cross-Site Severity Assessment of COVID-19 from CT Images via Domain Adaptation


Sep 08, 2021
Geng-Xin Xu, Chen Liu, Jun Liu, Zhongxiang Ding, Feng Shi, Man Guo, Wei Zhao, Xiaoming Li, Ying Wei, Yaozong Gao, Chuan-Xian Ren, Dinggang Shen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Transformer-based Machine Learning for Fast SAT Solvers and Logic Synthesis


Jul 15, 2021
Feng Shi, Chonghan Lee, Mohammad Khairul Bashar, Nikhil Shukla, Song-Chun Zhu, Vijaykrishnan Narayanan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

STAR: Sparse Transformer-based Action Recognition


Jul 15, 2021
Feng Shi, Chonghan Lee, Liang Qiu, Yizhou Zhao, Tianyi Shen, Shivran Muralidhar, Tian Han, Song-Chun Zhu, Vijaykrishnan Narayanan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

VersaGNN: a Versatile accelerator for Graph neural networks


May 04, 2021
Feng Shi, Ahren Yiqiao Jin, Song-Chun Zhu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A novel multiple instance learning framework for COVID-19 severity assessment via data augmentation and self-supervised learning


Feb 07, 2021
Zekun Li, Wei Zhao, Feng Shi, Lei Qi, Xingzhi Xie, Ying Wei, Zhongxiang Ding, Yang Gao, Shangjie Wu, Jun Liu, Yinghuan Shi, Dinggang Shen

* To appear in Medical Image Analysis 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Structured Attention for Unsupervised Dialogue Structure Induction


Oct 09, 2020
Liang Qiu, Yizhou Zhao, Weiyan Shi, Yuan Liang, Feng Shi, Tao Yuan, Zhou Yu, Song-Chun Zhu

* Long paper accepted by EMNLP 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>