Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Image Synthesis with Disentangled Attributes for Chest X-Ray Nodule Augmentation and Detection


Jul 19, 2022
Zhenrong Shen, Xi Ouyang, Bin Xiao, Jie-Zhi Cheng, Qian Wang, Dinggang Shen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Novel Unified Conditional Score-based Generative Framework for Multi-modal Medical Image Completion


Jul 07, 2022
Xiangxi Meng, Yuning Gu, Yongsheng Pan, Nizhuan Wang, Peng Xue, Mengkang Lu, Xuming He, Yiqiang Zhan, Dinggang Shen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

RandStainNA: Learning Stain-Agnostic Features from Histology Slides by Bridging Stain Augmentation and Normalization


Jun 25, 2022
Yiqing Shen, Yulin Luo, Dinggang Shen, Jing Ke

* 12 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Rectify ViT Shortcut Learning by Visual Saliency


Jun 17, 2022
Chong Ma, Lin Zhao, Yuzhong Chen, David Weizhong Liu, Xi Jiang, Tuo Zhang, Xintao Hu, Dinggang Shen, Dajiang Zhu, Tianming Liu

* NeurIPS2022 Under Review 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning towards Synchronous Network Memorizability and Generalizability for Continual Segmentation across Multiple Sites


Jun 14, 2022
Jingyang Zhang, Peng Xue, Ran Gu, Yuning Gu, Mianxin Liu, Yongsheng Pan, Zhiming Cui, Jiawei Huang, Lei Ma, Dinggang Shen

* Early accepted in MICCAI2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Eye-gaze-guided Vision Transformer for Rectifying Shortcut Learning


May 25, 2022
Chong Ma, Lin Zhao, Yuzhong Chen, Lu Zhang, Zhenxiang Xiao, Haixing Dai, David Liu, Zihao Wu, Zhengliang Liu, Sheng Wang, Jiaxing Gao, Changhe Li, Xi Jiang, Tuo Zhang, Qian Wang, Dinggang Shen, Dajiang Zhu, Tianming Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semi-Cycled Generative Adversarial Networks for Real-World Face Super-Resolution


May 08, 2022
Hao Hou, Xiaotao Hu, Jun Xu, Yingkun Hou, Benzheng Wei, Dinggang Shen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Two-Stream Graph Convolutional Network for Intra-oral Scanner Image Segmentation


Apr 19, 2022
Yue Zhao, Lingming Zhang, Yang Liu, Deyu Meng, Zhiming Cui, Chenqiang Gao, Xinbo Gao, Chunfeng Lian, Dinggang Shen

* IEEE Transactions on Medical Images, 41(4): 826-835, 2022 
* 11 pages, 6 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2012.13697 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Long Short-term Memory Based Recurrent Neural Network for Interventional MRI Reconstruction


Apr 12, 2022
Ruiyang Zhao, Zhao He, Tao Wang, Suhao Qiu, Pawel Herman, Yanle Hu, Chencheng Zhang, Dinggang Shen, Bomin Sun, Guang-Zhong Yang, Yuan Feng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Follow My Eye: Using Gaze to Supervise Computer-Aided Diagnosis


Apr 06, 2022
Sheng Wang, Xi Ouyang, Tianming Liu, Qian Wang, Dinggang Shen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>