Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fang Zhao

Lvio-Fusion: A Self-adaptive Multi-sensor Fusion SLAM Framework Using Actor-critic Method


Jun 12, 2021
Yupeng Jia, Haiyong Luo, Fang Zhao, Guanlin Jiang, Yuhang Li, Jiaquan Yan, Zhuqing Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Beyond Monocular Deraining: Parallel Stereo Deraining Network Via Semantic Prior


May 09, 2021
Kaihao Zhang, Wenhan Luo, Yanjiang Yu, Wenqi Ren, Fang Zhao, Changsheng Li, Lin Ma, Wei Liu, Hongdong Li


  Access Paper or Ask Questions

Enhanced Spatio-Temporal Interaction Learning for Video Deraining: A Faster and Better Framework


Mar 23, 2021
Kaihao Zhang, Dongxu Li, Wenhan Luo, Wen-Yan Lin, Fang Zhao, Wenqi Ren, Wei Liu, Hongdong Li


  Access Paper or Ask Questions

DomainMix: Learning Generalizable Person Re-Identification Without Human Annotations


Nov 24, 2020
Wenhao Wang, Shengcai Liao, Fang Zhao, Cuicui Kang, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Attentive WaveBlock: Complementarity-enhanced Mutual Networks for Unsupervised Domain Adaptation in Person Re-identification


Jun 11, 2020
Wenhao Wang, Fang Zhao, Shengcai Liao, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Prototype Networks for Unconstrained Set-based Face Recognition


Mar 23, 2019
Jian Zhao, Jianshu Li, Xiaoguang Tu, Fang Zhao, Yuan Xin, Junliang Xing, Hengzhu Liu, Shuicheng Yan, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

Look Across Elapse: Disentangled Representation Learning and Photorealistic Cross-Age Face Synthesis for Age-Invariant Face Recognition


Oct 04, 2018
Jian Zhao, Yu Cheng, Yi Cheng, Yang Yang, Haochong Lan, Fang Zhao, Lin Xiong, Yan Xu, Jianshu Li, Sugiri Pranata, Shengmei Shen, Junliang Xing, Hengzhu Liu, Shuicheng Yan, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

Integrated Face Analytics Networks through Cross-Dataset Hybrid Training


Nov 16, 2017
Jianshu Li, Shengtao Xiao, Fang Zhao, Jian Zhao, Jianan Li, Jiashi Feng, Shuicheng Yan, Terence Sim

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Robust LSTM-Autoencoders for Face De-Occlusion in the Wild


Dec 27, 2016
Fang Zhao, Jiashi Feng, Jian Zhao, Wenhan Yang, Shuicheng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Deep Edge Guided Recurrent Residual Learning for Image Super-Resolution


Jul 18, 2016
Wenhan Yang, Jiashi Feng, Jianchao Yang, Fang Zhao, Jiaying Liu, Zongming Guo, Shuicheng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Deep Semantic Ranking Based Hashing for Multi-Label Image Retrieval


Apr 19, 2015
Fang Zhao, Yongzhen Huang, Liang Wang, Tieniu Tan

* CVPR 2015 

  Access Paper or Ask Questions

A GPS Pseudorange Based Cooperative Vehicular Distance Measurement Technique


Jul 11, 2012
Daiqin Yang, Fang Zhao, Kai Liu, Hock Beng Lim, Emilio Frazzoli, Daniela Rus

* Proc. of the 75th IEEE Vehicular Technology Conference (IEEE VTC'12-Spring), Yokohama, Japan, May 6-9, 2012 

  Access Paper or Ask Questions