Alert button
Picture for Xiuyu Li

Xiuyu Li

Alert button

Magic-Me: Identity-Specific Video Customized Diffusion

Feb 14, 2024
Ze Ma, Daquan Zhou, Chun-Hsiao Yeh, Xue-She Wang, Xiuyu Li, Huanrui Yang, Zhen Dong, Kurt Keutzer, Jiashi Feng

Viaarxiv icon

CVPR 2023 Text Guided Video Editing Competition

Oct 24, 2023
Jay Zhangjie Wu, Xiuyu Li, Difei Gao, Zhen Dong, Jinbin Bai, Aishani Singh, Xiaoyu Xiang, Youzeng Li, Zuwei Huang, Yuanxi Sun, Rui He, Feng Hu, Junhua Hu, Hai Huang, Hanyu Zhu, Xu Cheng, Jie Tang, Mike Zheng Shou, Kurt Keutzer, Forrest Iandola

Viaarxiv icon

SqueezeLLM: Dense-and-Sparse Quantization

Jun 13, 2023
Sehoon Kim, Coleman Hooper, Amir Gholami, Zhen Dong, Xiuyu Li, Sheng Shen, Michael W. Mahoney, Kurt Keutzer

Figure 1 for SqueezeLLM: Dense-and-Sparse Quantization
Figure 2 for SqueezeLLM: Dense-and-Sparse Quantization
Figure 3 for SqueezeLLM: Dense-and-Sparse Quantization
Figure 4 for SqueezeLLM: Dense-and-Sparse Quantization
Viaarxiv icon

Q-Diffusion: Quantizing Diffusion Models

Feb 10, 2023
Xiuyu Li, Long Lian, Yijiang Liu, Huanrui Yang, Zhen Dong, Daniel Kang, Shanghang Zhang, Kurt Keutzer

Figure 1 for Q-Diffusion: Quantizing Diffusion Models
Figure 2 for Q-Diffusion: Quantizing Diffusion Models
Figure 3 for Q-Diffusion: Quantizing Diffusion Models
Figure 4 for Q-Diffusion: Quantizing Diffusion Models
Viaarxiv icon

Data Isotopes for Data Provenance in DNNs

Aug 29, 2022
Emily Wenger, Xiuyu Li, Ben Y. Zhao, Vitaly Shmatikov

Figure 1 for Data Isotopes for Data Provenance in DNNs
Figure 2 for Data Isotopes for Data Provenance in DNNs
Figure 3 for Data Isotopes for Data Provenance in DNNs
Figure 4 for Data Isotopes for Data Provenance in DNNs
Viaarxiv icon

The ArtBench Dataset: Benchmarking Generative Models with Artworks

Jun 22, 2022
Peiyuan Liao, Xiuyu Li, Xihui Liu, Kurt Keutzer

Figure 1 for The ArtBench Dataset: Benchmarking Generative Models with Artworks
Figure 2 for The ArtBench Dataset: Benchmarking Generative Models with Artworks
Figure 3 for The ArtBench Dataset: Benchmarking Generative Models with Artworks
Figure 4 for The ArtBench Dataset: Benchmarking Generative Models with Artworks
Viaarxiv icon

TorchSparse: Efficient Point Cloud Inference Engine

Apr 21, 2022
Haotian Tang, Zhijian Liu, Xiuyu Li, Yujun Lin, Song Han

Figure 1 for TorchSparse: Efficient Point Cloud Inference Engine
Figure 2 for TorchSparse: Efficient Point Cloud Inference Engine
Figure 3 for TorchSparse: Efficient Point Cloud Inference Engine
Figure 4 for TorchSparse: Efficient Point Cloud Inference Engine
Viaarxiv icon

GARNET: Reduced-Rank Topology Learning for Robust and Scalable Graph Neural Networks

Feb 01, 2022
Chenhui Deng, Xiuyu Li, Zhuo Feng, Zhiru Zhang

Figure 1 for GARNET: Reduced-Rank Topology Learning for Robust and Scalable Graph Neural Networks
Figure 2 for GARNET: Reduced-Rank Topology Learning for Robust and Scalable Graph Neural Networks
Figure 3 for GARNET: Reduced-Rank Topology Learning for Robust and Scalable Graph Neural Networks
Figure 4 for GARNET: Reduced-Rank Topology Learning for Robust and Scalable Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

Large Scale Learning on Non-Homophilous Graphs: New Benchmarks and Strong Simple Methods

Oct 27, 2021
Derek Lim, Felix Hohne, Xiuyu Li, Sijia Linda Huang, Vaishnavi Gupta, Omkar Bhalerao, Ser-Nam Lim

Figure 1 for Large Scale Learning on Non-Homophilous Graphs: New Benchmarks and Strong Simple Methods
Figure 2 for Large Scale Learning on Non-Homophilous Graphs: New Benchmarks and Strong Simple Methods
Figure 3 for Large Scale Learning on Non-Homophilous Graphs: New Benchmarks and Strong Simple Methods
Figure 4 for Large Scale Learning on Non-Homophilous Graphs: New Benchmarks and Strong Simple Methods
Viaarxiv icon