Alert button
Picture for Cuiying Huo

Cuiying Huo

Alert button

KGTrust: Evaluating Trustworthiness of SIoT via Knowledge Enhanced Graph Neural Networks

Feb 22, 2023
Zhizhi Yu, Di Jin, Cuiying Huo, Zhiqiang Wang, Xiulong Liu, Heng Qi, Jia Wu, Lingfei Wu

Figure 1 for KGTrust: Evaluating Trustworthiness of SIoT via Knowledge Enhanced Graph Neural Networks
Figure 2 for KGTrust: Evaluating Trustworthiness of SIoT via Knowledge Enhanced Graph Neural Networks
Figure 3 for KGTrust: Evaluating Trustworthiness of SIoT via Knowledge Enhanced Graph Neural Networks
Figure 4 for KGTrust: Evaluating Trustworthiness of SIoT via Knowledge Enhanced Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

T2-GNN: Graph Neural Networks for Graphs with Incomplete Features and Structure via Teacher-Student Distillation

Dec 24, 2022
Cuiying Huo, Di Jin, Yawen Li, Dongxiao He, Yu-Bin Yang, Lingfei Wu

Figure 1 for T2-GNN: Graph Neural Networks for Graphs with Incomplete Features and Structure via Teacher-Student Distillation
Figure 2 for T2-GNN: Graph Neural Networks for Graphs with Incomplete Features and Structure via Teacher-Student Distillation
Figure 3 for T2-GNN: Graph Neural Networks for Graphs with Incomplete Features and Structure via Teacher-Student Distillation
Figure 4 for T2-GNN: Graph Neural Networks for Graphs with Incomplete Features and Structure via Teacher-Student Distillation
Viaarxiv icon

TrustGNN: Graph Neural Network based Trust Evaluation via Learnable Propagative and Composable Nature

May 25, 2022
Cuiying Huo, Di Jin, Chundong Liang, Dongxiao He, Tie Qiu, Lingfei Wu

Figure 1 for TrustGNN: Graph Neural Network based Trust Evaluation via Learnable Propagative and Composable Nature
Figure 2 for TrustGNN: Graph Neural Network based Trust Evaluation via Learnable Propagative and Composable Nature
Figure 3 for TrustGNN: Graph Neural Network based Trust Evaluation via Learnable Propagative and Composable Nature
Figure 4 for TrustGNN: Graph Neural Network based Trust Evaluation via Learnable Propagative and Composable Nature
Viaarxiv icon

Heterogeneous Graph Neural Networks using Self-supervised Reciprocally Contrastive Learning

Apr 30, 2022
Di Jin, Cuiying Huo, Jianwu Dang, Peican Zhu, Weixiong Zhang, Witold Pedrycz, Lingfei Wu

Figure 1 for Heterogeneous Graph Neural Networks using Self-supervised Reciprocally Contrastive Learning
Figure 2 for Heterogeneous Graph Neural Networks using Self-supervised Reciprocally Contrastive Learning
Figure 3 for Heterogeneous Graph Neural Networks using Self-supervised Reciprocally Contrastive Learning
Figure 4 for Heterogeneous Graph Neural Networks using Self-supervised Reciprocally Contrastive Learning
Viaarxiv icon