Alert button
Picture for Dingxian Wang

Dingxian Wang

Alert button

Model-enhanced Contrastive Reinforcement Learning for Sequential Recommendation

Oct 25, 2023
Chengpeng Li, Zhengyi Yang, Jizhi Zhang, Jiancan Wu, Dingxian Wang, Xiangnan He, Xiang Wang

Figure 1 for Model-enhanced Contrastive Reinforcement Learning for Sequential Recommendation
Figure 2 for Model-enhanced Contrastive Reinforcement Learning for Sequential Recommendation
Figure 3 for Model-enhanced Contrastive Reinforcement Learning for Sequential Recommendation
Figure 4 for Model-enhanced Contrastive Reinforcement Learning for Sequential Recommendation
Viaarxiv icon

LLaMA-E: Empowering E-commerce Authoring with Multi-Aspect Instruction Following

Aug 09, 2023
Kaize Shi, Xueyao Sun, Dingxian Wang, Yinlin Fu, Guandong Xu, Qing Li

Figure 1 for LLaMA-E: Empowering E-commerce Authoring with Multi-Aspect Instruction Following
Figure 2 for LLaMA-E: Empowering E-commerce Authoring with Multi-Aspect Instruction Following
Figure 3 for LLaMA-E: Empowering E-commerce Authoring with Multi-Aspect Instruction Following
Figure 4 for LLaMA-E: Empowering E-commerce Authoring with Multi-Aspect Instruction Following
Viaarxiv icon

Reformulating CTR Prediction: Learning Invariant Feature Interactions for Recommendation

Apr 26, 2023
Yang Zhang, Tianhao Shi, Fuli Feng, Wenjie Wang, Dingxian Wang, Xiangnan He, Yongdong Zhang

Figure 1 for Reformulating CTR Prediction: Learning Invariant Feature Interactions for Recommendation
Figure 2 for Reformulating CTR Prediction: Learning Invariant Feature Interactions for Recommendation
Figure 3 for Reformulating CTR Prediction: Learning Invariant Feature Interactions for Recommendation
Figure 4 for Reformulating CTR Prediction: Learning Invariant Feature Interactions for Recommendation
Viaarxiv icon

Fairness-aware Differentially Private Collaborative Filtering

Mar 16, 2023
Zhenhuan Yang, Yingqiang Ge, Congzhe Su, Dingxian Wang, Xiaoting Zhao, Yiming Ying

Figure 1 for Fairness-aware Differentially Private Collaborative Filtering
Figure 2 for Fairness-aware Differentially Private Collaborative Filtering
Figure 3 for Fairness-aware Differentially Private Collaborative Filtering
Figure 4 for Fairness-aware Differentially Private Collaborative Filtering
Viaarxiv icon

Transferable Fairness for Cold-Start Recommendation

Jan 25, 2023
Yunqi Li, Dingxian Wang, Hanxiong Chen, Yongfeng Zhang

Figure 1 for Transferable Fairness for Cold-Start Recommendation
Figure 2 for Transferable Fairness for Cold-Start Recommendation
Figure 3 for Transferable Fairness for Cold-Start Recommendation
Figure 4 for Transferable Fairness for Cold-Start Recommendation
Viaarxiv icon

Causal Inference for Knowledge Graph based Recommendation

Dec 20, 2022
Yinwei Wei, Xiang Wang, Liqiang Nie, Shaoyu Li, Dingxian Wang, Tat-Seng Chua

Figure 1 for Causal Inference for Knowledge Graph based Recommendation
Figure 2 for Causal Inference for Knowledge Graph based Recommendation
Figure 3 for Causal Inference for Knowledge Graph based Recommendation
Figure 4 for Causal Inference for Knowledge Graph based Recommendation
Viaarxiv icon

Mitigating Hidden Confounding Effects for Causal Recommendation

May 16, 2022
Xinyuan Zhu, Yang Zhang, Fuli Feng, Xun Yang, Dingxian Wang, Xiangnan He

Figure 1 for Mitigating Hidden Confounding Effects for Causal Recommendation
Figure 2 for Mitigating Hidden Confounding Effects for Causal Recommendation
Figure 3 for Mitigating Hidden Confounding Effects for Causal Recommendation
Figure 4 for Mitigating Hidden Confounding Effects for Causal Recommendation
Viaarxiv icon

Learning Intents behind Interactions with Knowledge Graph for Recommendation

Feb 14, 2021
Xiang Wang, Tinglin Huang, Dingxian Wang, Yancheng Yuan, Zhenguang Liu, Xiangnan He, Tat-Seng Chua

Figure 1 for Learning Intents behind Interactions with Knowledge Graph for Recommendation
Figure 2 for Learning Intents behind Interactions with Knowledge Graph for Recommendation
Figure 3 for Learning Intents behind Interactions with Knowledge Graph for Recommendation
Figure 4 for Learning Intents behind Interactions with Knowledge Graph for Recommendation
Viaarxiv icon