Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yingqiang Ge

Variation Control and Evaluation for Generative SlateRecommendations


Feb 26, 2021
Shuchang Liu, Fei Sun, Yingqiang Ge, Changhua Pei, Yongfeng Zhang

* 12 pages, 8 figures, to be published in WWW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Causal Collaborative Filtering


Feb 10, 2021
Shuyuan Xu, Yingqiang Ge, Yunqi Li, Zuohui Fu, Xu Chen, Yongfeng Zhang

* 14 pages, 5 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Long-term Fairness in Recommendation


Jan 10, 2021
Yingqiang Ge, Shuchang Liu, Ruoyuan Gao, Yikun Xian, Yunqi Li, Xiangyu Zhao, Changhua Pei, Fei Sun, Junfeng Ge, Wenwu Ou, Yongfeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Fairness-Aware Explainable Recommendation over Knowledge Graphs


Jun 28, 2020
Zuohui Fu, Yikun Xian, Ruoyuan Gao, Jieyu Zhao, Qiaoying Huang, Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Shijie Geng, Chirag Shah, Yongfeng Zhang, Gerard de Melo


  Access Paper or Ask Questions

ABSent: Cross-Lingual Sentence Representation Mapping with Bidirectional GANs


Jan 29, 2020
Zuohui Fu, Yikun Xian, Shijie Geng, Yingqiang Ge, Yuting Wang, Xin Dong, Guang Wang, Gerard de Melo


  Access Paper or Ask Questions