Alert button
Picture for Liming Wang

Liming Wang

Alert button

Unsupervised Speech Recognition with N-Skipgram and Positional Unigram Matching

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 03, 2023
Liming Wang, Mark Hasegawa-Johnson, Chang D. Yoo

Figure 1 for Unsupervised Speech Recognition with N-Skipgram and Positional Unigram Matching
Figure 2 for Unsupervised Speech Recognition with N-Skipgram and Positional Unigram Matching
Figure 3 for Unsupervised Speech Recognition with N-Skipgram and Positional Unigram Matching
Figure 4 for Unsupervised Speech Recognition with N-Skipgram and Positional Unigram Matching
Viaarxiv icon

Prototypes-oriented Transductive Few-shot Learning with Conditional Transport

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 06, 2023
Long Tian, Jingyi Feng, Wenchao Chen, Xiaoqiang Chai, Liming Wang, Xiyang Liu, Bo Chen

Figure 1 for Prototypes-oriented Transductive Few-shot Learning with Conditional Transport
Figure 2 for Prototypes-oriented Transductive Few-shot Learning with Conditional Transport
Figure 3 for Prototypes-oriented Transductive Few-shot Learning with Conditional Transport
Figure 4 for Prototypes-oriented Transductive Few-shot Learning with Conditional Transport
Viaarxiv icon

A Theory of Unsupervised Speech Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 09, 2023
Liming Wang, Mark Hasegawa-Johnson, Chang D. Yoo

Figure 1 for A Theory of Unsupervised Speech Recognition
Figure 2 for A Theory of Unsupervised Speech Recognition
Figure 3 for A Theory of Unsupervised Speech Recognition
Figure 4 for A Theory of Unsupervised Speech Recognition
Viaarxiv icon

Interactive Log Parsing via Light-weight User Feedbacks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2023
Liming Wang, Hong Xie, Ye Li, Jian Tan, John C. S. Lui

Figure 1 for Interactive Log Parsing via Light-weight User Feedbacks
Figure 2 for Interactive Log Parsing via Light-weight User Feedbacks
Figure 3 for Interactive Log Parsing via Light-weight User Feedbacks
Figure 4 for Interactive Log Parsing via Light-weight User Feedbacks
Viaarxiv icon

Adaptive Perception Transformer for Temporal Action Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 25, 2022
Yizheng Ouyang, Tianjin Zhang, Weibo Gu, Hongfa Wang, Liming Wang, Xiaojie Guo

Figure 1 for Adaptive Perception Transformer for Temporal Action Localization
Figure 2 for Adaptive Perception Transformer for Temporal Action Localization
Figure 3 for Adaptive Perception Transformer for Temporal Action Localization
Figure 4 for Adaptive Perception Transformer for Temporal Action Localization
Viaarxiv icon

Unsupervised Text-to-Speech Synthesis by Unsupervised Automatic Speech Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2022
Junrui Ni, Liming Wang, Heting Gao, Kaizhi Qian, Yang Zhang, Shiyu Chang, Mark Hasegawa-Johnson

Figure 1 for Unsupervised Text-to-Speech Synthesis by Unsupervised Automatic Speech Recognition
Figure 2 for Unsupervised Text-to-Speech Synthesis by Unsupervised Automatic Speech Recognition
Figure 3 for Unsupervised Text-to-Speech Synthesis by Unsupervised Automatic Speech Recognition
Figure 4 for Unsupervised Text-to-Speech Synthesis by Unsupervised Automatic Speech Recognition
Viaarxiv icon

Leveraging Multiple Legacy Wi-Fi Links for Human Behavior Sensing

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 02, 2021
Lingchao Guo, Zhaoming Lu, Xiangming Wen, Liming Wang, David Gesbert, Zijun Han

Figure 1 for Leveraging Multiple Legacy Wi-Fi Links for Human Behavior Sensing
Figure 2 for Leveraging Multiple Legacy Wi-Fi Links for Human Behavior Sensing
Figure 3 for Leveraging Multiple Legacy Wi-Fi Links for Human Behavior Sensing
Figure 4 for Leveraging Multiple Legacy Wi-Fi Links for Human Behavior Sensing
Viaarxiv icon

Website Fingerprinting on Early QUIC Traffic

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2021
Pengwei Zhan, Liming Wang, Yi Tang

Figure 1 for Website Fingerprinting on Early QUIC Traffic
Figure 2 for Website Fingerprinting on Early QUIC Traffic
Figure 3 for Website Fingerprinting on Early QUIC Traffic
Figure 4 for Website Fingerprinting on Early QUIC Traffic
Viaarxiv icon

Planar Object Tracking in the Wild: A Benchmark

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2018
Pengpeng Liang, Yifan Wu, Hu Lu, Liming Wang, Chunyuan Liao, Haibin Ling

Figure 1 for Planar Object Tracking in the Wild: A Benchmark
Figure 2 for Planar Object Tracking in the Wild: A Benchmark
Figure 3 for Planar Object Tracking in the Wild: A Benchmark
Figure 4 for Planar Object Tracking in the Wild: A Benchmark
Viaarxiv icon

XNMT: The eXtensible Neural Machine Translation Toolkit

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 01, 2018
Graham Neubig, Matthias Sperber, Xinyi Wang, Matthieu Felix, Austin Matthews, Sarguna Padmanabhan, Ye Qi, Devendra Singh Sachan, Philip Arthur, Pierre Godard, John Hewitt, Rachid Riad, Liming Wang

Figure 1 for XNMT: The eXtensible Neural Machine Translation Toolkit
Figure 2 for XNMT: The eXtensible Neural Machine Translation Toolkit
Figure 3 for XNMT: The eXtensible Neural Machine Translation Toolkit
Viaarxiv icon