Alert button
Picture for Binghao Huang

Binghao Huang

Alert button

RoboEXP: Action-Conditioned Scene Graph via Interactive Exploration for Robotic Manipulation

Feb 23, 2024
Hanxiao Jiang, Binghao Huang, Ruihai Wu, Zhuoran Li, Shubham Garg, Hooshang Nayyeri, Shenlong Wang, Yunzhu Li

Viaarxiv icon

Robot Synesthesia: In-Hand Manipulation with Visuotactile Sensing

Dec 04, 2023
Ying Yuan, Haichuan Che, Yuzhe Qin, Binghao Huang, Zhao-Heng Yin, Kang-Won Lee, Yi Wu, Soo-Chul Lim, Xiaolong Wang

Viaarxiv icon

Dynamic Handover: Throw and Catch with Bimanual Hands

Sep 11, 2023
Binghao Huang, Yuanpei Chen, Tianyu Wang, Yuzhe Qin, Yaodong Yang, Nikolay Atanasov, Xiaolong Wang

Figure 1 for Dynamic Handover: Throw and Catch with Bimanual Hands
Figure 2 for Dynamic Handover: Throw and Catch with Bimanual Hands
Figure 3 for Dynamic Handover: Throw and Catch with Bimanual Hands
Figure 4 for Dynamic Handover: Throw and Catch with Bimanual Hands
Viaarxiv icon

AnyTeleop: A General Vision-Based Dexterous Robot Arm-Hand Teleoperation System

Aug 02, 2023
Yuzhe Qin, Wei Yang, Binghao Huang, Karl Van Wyk, Hao Su, Xiaolong Wang, Yu-Wei Chao, Dieter Fox

Figure 1 for AnyTeleop: A General Vision-Based Dexterous Robot Arm-Hand Teleoperation System
Figure 2 for AnyTeleop: A General Vision-Based Dexterous Robot Arm-Hand Teleoperation System
Figure 3 for AnyTeleop: A General Vision-Based Dexterous Robot Arm-Hand Teleoperation System
Figure 4 for AnyTeleop: A General Vision-Based Dexterous Robot Arm-Hand Teleoperation System
Viaarxiv icon

Rotating without Seeing: Towards In-hand Dexterity through Touch

Mar 27, 2023
Zhao-Heng Yin, Binghao Huang, Yuzhe Qin, Qifeng Chen, Xiaolong Wang

Figure 1 for Rotating without Seeing: Towards In-hand Dexterity through Touch
Figure 2 for Rotating without Seeing: Towards In-hand Dexterity through Touch
Figure 3 for Rotating without Seeing: Towards In-hand Dexterity through Touch
Figure 4 for Rotating without Seeing: Towards In-hand Dexterity through Touch
Viaarxiv icon

DexPoint: Generalizable Point Cloud Reinforcement Learning for Sim-to-Real Dexterous Manipulation

Nov 18, 2022
Yuzhe Qin, Binghao Huang, Zhao-Heng Yin, Hao Su, Xiaolong Wang

Figure 1 for DexPoint: Generalizable Point Cloud Reinforcement Learning for Sim-to-Real Dexterous Manipulation
Figure 2 for DexPoint: Generalizable Point Cloud Reinforcement Learning for Sim-to-Real Dexterous Manipulation
Figure 3 for DexPoint: Generalizable Point Cloud Reinforcement Learning for Sim-to-Real Dexterous Manipulation
Figure 4 for DexPoint: Generalizable Point Cloud Reinforcement Learning for Sim-to-Real Dexterous Manipulation
Viaarxiv icon

Learning Continuous Grasping Function with a Dexterous Hand from Human Demonstrations

Jul 12, 2022
Jianglong Ye, Jiashun Wang, Binghao Huang, Yuzhe Qin, Xiaolong Wang

Figure 1 for Learning Continuous Grasping Function with a Dexterous Hand from Human Demonstrations
Figure 2 for Learning Continuous Grasping Function with a Dexterous Hand from Human Demonstrations
Figure 3 for Learning Continuous Grasping Function with a Dexterous Hand from Human Demonstrations
Figure 4 for Learning Continuous Grasping Function with a Dexterous Hand from Human Demonstrations
Viaarxiv icon