Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Quantifying and Defending against Privacy Threats on Federated Knowledge Graph Embedding


Apr 06, 2023
Yuke Hu, Wei Liang, Ruofan Wu, Kai Xiao, Weiqiang Wang, Xiaochen Li, Jinfei Liu, Zhan Qin

Add code

* Accepted in the ACM Web Conference (WWW 2023) 

   Access Paper or Ask Questions

Diffusion-based Generation, Optimization, and Planning in 3D Scenes


Jan 15, 2023
Siyuan Huang, Zan Wang, Puhao Li, Baoxiong Jia, Tengyu Liu, Yixin Zhu, Wei Liang, Song-Chun Zhu

Add code

* 20 pages 

   Access Paper or Ask Questions

The state-of-the-art 3D anisotropic intracranial hemorrhage segmentation on non-contrast head CT: The INSTANCE challenge


Jan 12, 2023
Xiangyu Li, Gongning Luo, Kuanquan Wang, Hongyu Wang, Jun Liu, Xinjie Liang, Jie Jiang, Zhenghao Song, Chunyue Zheng, Haokai Chi, Mingwang Xu, Yingte He, Xinghua Ma, Jingwen Guo, Yifan Liu, Chuanpu Li, Zeli Chen, Md Mahfuzur Rahman Siddiquee, Andriy Myronenko, Antoine P. Sanner, Anirban Mukhopadhyay, Ahmed E. Othman, Xingyu Zhao, Weiping Liu, Jinhuang Zhang, Xiangyuan Ma, Qinghui Liu, Bradley J. MacIntosh, Wei Liang, Moona Mazher, Abdul Qayyum, Valeriia Abramova, Xavier Lladó, Shuo Li

Add code

* Summarized paper for the MICCAI INSTANCE 2022 Challenge 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Versatile Embodied Navigation


Oct 30, 2022
Hanqing Wang, Wei Liang, Luc Van Gool, Wenguan Wang

Add code

* Accepted to NeurIPS 2022; Code: https://github.com/hanqingwangai/VXN 

   Access Paper or Ask Questions

HUMANISE: Language-conditioned Human Motion Generation in 3D Scenes


Oct 18, 2022
Zan Wang, Yixin Chen, Tengyu Liu, Yixin Zhu, Wei Liang, Siyuan Huang

Add code

* Accepted by NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

LGC-Net: A Lightweight Gyroscope Calibration Network for Efficient Attitude Estimation


Sep 19, 2022
Yaohua Liu, Wei Liang, Jinqiang Cui

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Confidence Band Estimation for Survival Random Forests


Apr 26, 2022
Sarah Elizabeth Formentini, Wei Liang, Ruoqing Zhu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Counterfactual Cycle-Consistent Learning for Instruction Following and Generation in Vision-Language Navigation


Mar 30, 2022
Hanqing Wang, Wei Liang, Jianbing Shen, Luc Van Gool, Wenguan Wang

Add code

* Accepted to CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

PEARL: Parallelized Expert-Assisted Reinforcement Learning for Scene Rearrangement Planning


May 10, 2021
Hanqing Wang, Zan Wang, Wei Liang, Lap-Fai Yu

Add code

* 7 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>