Alert button
Picture for Wei Ju

Wei Ju

Alert button

A Survey of Graph Neural Networks in Real world: Imbalance, Noise, Privacy and OOD Challenges

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Wei Ju, Siyu Yi, Yifan Wang, Zhiping Xiao, Zhengyang Mao, Hourun Li, Yiyang Gu, Yifang Qin, Nan Yin, Senzhang Wang, Xinwang Liu, Xiao Luo, Philip S. Yu, Ming Zhang

Figure 1 for A Survey of Graph Neural Networks in Real world: Imbalance, Noise, Privacy and OOD Challenges
Figure 2 for A Survey of Graph Neural Networks in Real world: Imbalance, Noise, Privacy and OOD Challenges
Figure 3 for A Survey of Graph Neural Networks in Real world: Imbalance, Noise, Privacy and OOD Challenges
Figure 4 for A Survey of Graph Neural Networks in Real world: Imbalance, Noise, Privacy and OOD Challenges
Viaarxiv icon

COOL: A Conjoint Perspective on Spatio-Temporal Graph Neural Network for Traffic Forecasting

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Wei Ju, Yusheng Zhao, Yifang Qin, Siyu Yi, Jingyang Yuan, Zhiping Xiao, Xiao Luo, Xiting Yan, Ming Zhang

Figure 1 for COOL: A Conjoint Perspective on Spatio-Temporal Graph Neural Network for Traffic Forecasting
Figure 2 for COOL: A Conjoint Perspective on Spatio-Temporal Graph Neural Network for Traffic Forecasting
Figure 3 for COOL: A Conjoint Perspective on Spatio-Temporal Graph Neural Network for Traffic Forecasting
Figure 4 for COOL: A Conjoint Perspective on Spatio-Temporal Graph Neural Network for Traffic Forecasting
Viaarxiv icon

A Survey of Data-Efficient Graph Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2024
Wei Ju, Siyu Yi, Yifan Wang, Qingqing Long, Junyu Luo, Zhiping Xiao, Ming Zhang

Viaarxiv icon

GPS: Graph Contrastive Learning via Multi-scale Augmented Views from Adversarial Pooling

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2024
Wei Ju, Yiyang Gu, Zhengyang Mao, Ziyue Qiao, Yifang Qin, Xiao Luo, Hui Xiong, Ming Zhang

Viaarxiv icon

PolyCF: Towards the Optimal Spectral Graph Filters for Collaborative Filtering

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2024
Yifang Qin, Wei Ju, Xiao Luo, Yiyang Gu, Zhiping Xiao, Ming Zhang

Viaarxiv icon

A Survey on Graph Neural Networks in Intelligent Transportation Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 02, 2024
Hourun Li, Yusheng Zhao, Zhengyang Mao, Yifang Qin, Zhiping Xiao, Jiaqi Feng, Yiyang Gu, Wei Ju, Xiao Luo, Ming Zhang

Viaarxiv icon

Graph ODE with Factorized Prototypes for Modeling Complicated Interacting Dynamics

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 11, 2023
Xiao Luo, Yiyang Gu, Huiyu Jiang, Jinsheng Huang, Wei Ju, Ming Zhang, Yizhou Sun

Viaarxiv icon

ALEX: Towards Effective Graph Transfer Learning with Noisy Labels

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 26, 2023
Jingyang Yuan, Xiao Luo, Yifang Qin, Zhengyang Mao, Wei Ju, Ming Zhang

Figure 1 for ALEX: Towards Effective Graph Transfer Learning with Noisy Labels
Figure 2 for ALEX: Towards Effective Graph Transfer Learning with Noisy Labels
Figure 3 for ALEX: Towards Effective Graph Transfer Learning with Noisy Labels
Figure 4 for ALEX: Towards Effective Graph Transfer Learning with Noisy Labels
Viaarxiv icon

Dynamic Hypergraph Structure Learning for Traffic Flow Forecasting

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 21, 2023
Yusheng Zhao, Xiao Luo, Wei Ju, Chong Chen, Xian-Sheng Hua, Ming Zhang

Figure 1 for Dynamic Hypergraph Structure Learning for Traffic Flow Forecasting
Figure 2 for Dynamic Hypergraph Structure Learning for Traffic Flow Forecasting
Figure 3 for Dynamic Hypergraph Structure Learning for Traffic Flow Forecasting
Figure 4 for Dynamic Hypergraph Structure Learning for Traffic Flow Forecasting
Viaarxiv icon

Redundancy-Free Self-Supervised Relational Learning for Graph Clustering

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 09, 2023
Si-Yu Yi, Wei Ju, Yifang Qin, Xiao Luo, Luchen Liu, Yong-Dao Zhou, Ming Zhang

Figure 1 for Redundancy-Free Self-Supervised Relational Learning for Graph Clustering
Figure 2 for Redundancy-Free Self-Supervised Relational Learning for Graph Clustering
Figure 3 for Redundancy-Free Self-Supervised Relational Learning for Graph Clustering
Figure 4 for Redundancy-Free Self-Supervised Relational Learning for Graph Clustering
Viaarxiv icon