Alert button
Picture for Qingcheng Zeng

Qingcheng Zeng

Alert button

Exploring Concept Depth: How Large Language Models Acquire Knowledge at Different Layers?

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Mingyu Jin, Qinkai Yu, Jingyuan Huang, Qingcheng Zeng, Zhenting Wang, Wenyue Hua, Haiyan Zhao, Kai Mei, Yanda Meng, Kaize Ding, Fan Yang, Mengnan Du, Yongfeng Zhang

Viaarxiv icon

KG-Rank: Enhancing Large Language Models for Medical QA with Knowledge Graphs and Ranking Techniques

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2024
Rui Yang, Haoran Liu, Qingcheng Zeng, Yu He Ke, Wanxin Li, Lechao Cheng, Qingyu Chen, James Caverlee, Yutaka Matsuo, Irene Li

Figure 1 for KG-Rank: Enhancing Large Language Models for Medical QA with Knowledge Graphs and Ranking Techniques
Figure 2 for KG-Rank: Enhancing Large Language Models for Medical QA with Knowledge Graphs and Ranking Techniques
Figure 3 for KG-Rank: Enhancing Large Language Models for Medical QA with Knowledge Graphs and Ranking Techniques
Figure 4 for KG-Rank: Enhancing Large Language Models for Medical QA with Knowledge Graphs and Ranking Techniques
Viaarxiv icon

Consistent and Asymptotically Statistically-Efficient Solution to Camera Motion Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Guangyang Zeng, Qingcheng Zeng, Xinghan Li, Biqiang Mu, Jiming Chen, Ling Shi, Junfeng Wu

Figure 1 for Consistent and Asymptotically Statistically-Efficient Solution to Camera Motion Estimation
Figure 2 for Consistent and Asymptotically Statistically-Efficient Solution to Camera Motion Estimation
Figure 3 for Consistent and Asymptotically Statistically-Efficient Solution to Camera Motion Estimation
Figure 4 for Consistent and Asymptotically Statistically-Efficient Solution to Camera Motion Estimation
Viaarxiv icon

Efficient Invariant Kalman Filter for Inertial-based Odometry with Large-sample Environmental Measurements

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2024
Xinghan Li, Haoying Li, Guangyang Zeng, Qingcheng Zeng, Xiaoqiang Ren, Chao Yang, Junfeng Wu

Viaarxiv icon

MedGen: A Python Natural Language Processing Toolkit for Medical Text Processing

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Rui Yang, Qingcheng Zeng, Keen You, Yujie Qiao, Lucas Huang, Chia-Chun Hsieh, Benjamin Rosand, Jeremy Goldwasser, Amisha D Dave, Tiarnan D. L. Keenan, Emily Y Chew, Dragomir Radev, Zhiyong Lu, Hua Xu, Qingyu Chen, Irene Li

Viaarxiv icon

Large Language Models Are Partially Primed in Pronoun Interpretation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 26, 2023
Suet-Ying Lam, Qingcheng Zeng, Kexun Zhang, Chenyu You, Rob Voigt

Figure 1 for Large Language Models Are Partially Primed in Pronoun Interpretation
Figure 2 for Large Language Models Are Partially Primed in Pronoun Interpretation
Figure 3 for Large Language Models Are Partially Primed in Pronoun Interpretation
Figure 4 for Large Language Models Are Partially Primed in Pronoun Interpretation
Viaarxiv icon

GreenPLM: Cross-lingual pre-trained language models conversion with (almost) no cost

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 13, 2022
Qingcheng Zeng, Lucas Garay, Peilin Zhou, Dading Chong, Yining Hua, Jiageng Wu, Yikang Pan, Han Zhou, Jie Yang

Figure 1 for GreenPLM: Cross-lingual pre-trained language models conversion with (almost) no cost
Figure 2 for GreenPLM: Cross-lingual pre-trained language models conversion with (almost) no cost
Figure 3 for GreenPLM: Cross-lingual pre-trained language models conversion with (almost) no cost
Figure 4 for GreenPLM: Cross-lingual pre-trained language models conversion with (almost) no cost
Viaarxiv icon

Filter and evolve: progressive pseudo label refining for semi-supervised automatic speech recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 28, 2022
Zezhong Jin, Dading Zhong, Xiao Song, Zhaoyi Liu, Naipeng Ye, Qingcheng Zeng

Figure 1 for Filter and evolve: progressive pseudo label refining for semi-supervised automatic speech recognition
Figure 2 for Filter and evolve: progressive pseudo label refining for semi-supervised automatic speech recognition
Figure 3 for Filter and evolve: progressive pseudo label refining for semi-supervised automatic speech recognition
Figure 4 for Filter and evolve: progressive pseudo label refining for semi-supervised automatic speech recognition
Viaarxiv icon

A Survey in Automatic Irony Processing: Linguistic, Cognitive, and Multi-X Perspectives

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 10, 2022
Qingcheng Zeng, An-Ran Li

Figure 1 for A Survey in Automatic Irony Processing: Linguistic, Cognitive, and Multi-X Perspectives
Figure 2 for A Survey in Automatic Irony Processing: Linguistic, Cognitive, and Multi-X Perspectives
Viaarxiv icon

Low-resource Accent Classification in Geographically-proximate Settings: A Forensic and Sociophonetics Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 29, 2022
Qingcheng Zeng, Dading Chong, Peilin Zhou, Jie Yang

Figure 1 for Low-resource Accent Classification in Geographically-proximate Settings: A Forensic and Sociophonetics Perspective
Figure 2 for Low-resource Accent Classification in Geographically-proximate Settings: A Forensic and Sociophonetics Perspective
Figure 3 for Low-resource Accent Classification in Geographically-proximate Settings: A Forensic and Sociophonetics Perspective
Figure 4 for Low-resource Accent Classification in Geographically-proximate Settings: A Forensic and Sociophonetics Perspective
Viaarxiv icon