Alert button
Picture for Si Chen

Si Chen

Alert button

High-Order Structure Based Middle-Feature Learning for Visible-Infrared Person Re-Identification

Dec 14, 2023
Liuxiang Qiu, Si Chen, Yan Yan, Jing-Hao Xue, Da-Han Wang, Shunzhi Zhu

Viaarxiv icon

Learning to Rank for Active Learning via Multi-Task Bilevel Optimization

Oct 25, 2023
Zixin Ding, Si Chen, Ruoxi Jia, Yuxin Chen

Viaarxiv icon

Multi-Scenario Ranking with Adaptive Feature Learning

Jun 29, 2023
Yu Tian, Bofang Li, Si Chen, Xubin Li, Hongbo Deng, Jian Xu, Bo Zheng, Qian Wang, Chenliang Li

Figure 1 for Multi-Scenario Ranking with Adaptive Feature Learning
Figure 2 for Multi-Scenario Ranking with Adaptive Feature Learning
Figure 3 for Multi-Scenario Ranking with Adaptive Feature Learning
Figure 4 for Multi-Scenario Ranking with Adaptive Feature Learning
Viaarxiv icon

SEEK: model extraction attack against hybrid secure inference protocols

Sep 14, 2022
Si Chen, Junfeng Fan

Figure 1 for SEEK: model extraction attack against hybrid secure inference protocols
Figure 2 for SEEK: model extraction attack against hybrid secure inference protocols
Figure 3 for SEEK: model extraction attack against hybrid secure inference protocols
Figure 4 for SEEK: model extraction attack against hybrid secure inference protocols
Viaarxiv icon

Learn-to-Decompose: Cascaded Decomposition Network for Cross-Domain Few-Shot Facial Expression Recognition

Jul 16, 2022
Xinyi Zou, Yan Yan, Jing-Hao Xue, Si Chen, Hanzi Wang

Figure 1 for Learn-to-Decompose: Cascaded Decomposition Network for Cross-Domain Few-Shot Facial Expression Recognition
Figure 2 for Learn-to-Decompose: Cascaded Decomposition Network for Cross-Domain Few-Shot Facial Expression Recognition
Figure 3 for Learn-to-Decompose: Cascaded Decomposition Network for Cross-Domain Few-Shot Facial Expression Recognition
Figure 4 for Learn-to-Decompose: Cascaded Decomposition Network for Cross-Domain Few-Shot Facial Expression Recognition
Viaarxiv icon

Shilling Black-box Recommender Systems by Learning to Generate Fake User Profiles

Jun 23, 2022
Chen Lin, Si Chen, Meifang Zeng, Sheng Zhang, Min Gao, Hui Li

Figure 1 for Shilling Black-box Recommender Systems by Learning to Generate Fake User Profiles
Figure 2 for Shilling Black-box Recommender Systems by Learning to Generate Fake User Profiles
Figure 3 for Shilling Black-box Recommender Systems by Learning to Generate Fake User Profiles
Figure 4 for Shilling Black-box Recommender Systems by Learning to Generate Fake User Profiles
Viaarxiv icon

Using EBGAN for Anomaly Intrusion Detection

Jun 21, 2022
Yi Cui, Wenfeng Shen, Jian Zhang, Weijia Lu, Chuang Liu, Lin Sun, Si Chen

Figure 1 for Using EBGAN for Anomaly Intrusion Detection
Figure 2 for Using EBGAN for Anomaly Intrusion Detection
Figure 3 for Using EBGAN for Anomaly Intrusion Detection
Figure 4 for Using EBGAN for Anomaly Intrusion Detection
Viaarxiv icon

Turning a Curse Into a Blessing: Enabling Clean-Data-Free Defenses by Model Inversion

Jun 14, 2022
Si Chen, Yi Zeng, Won Park, Ruoxi Jia

Figure 1 for Turning a Curse Into a Blessing: Enabling Clean-Data-Free Defenses by Model Inversion
Figure 2 for Turning a Curse Into a Blessing: Enabling Clean-Data-Free Defenses by Model Inversion
Figure 3 for Turning a Curse Into a Blessing: Enabling Clean-Data-Free Defenses by Model Inversion
Figure 4 for Turning a Curse Into a Blessing: Enabling Clean-Data-Free Defenses by Model Inversion
Viaarxiv icon

Visual Encoding and Debiasing for CTR Prediction

May 09, 2022
Si Chen, Chen Lin, Wanxian Guan, Jiayi Wei, Xingyuan Bu, He Guo, Hui Li, Xubin Li, Jian Xu, Bo Zheng

Figure 1 for Visual Encoding and Debiasing for CTR Prediction
Figure 2 for Visual Encoding and Debiasing for CTR Prediction
Figure 3 for Visual Encoding and Debiasing for CTR Prediction
Figure 4 for Visual Encoding and Debiasing for CTR Prediction
Viaarxiv icon

Just Fine-tune Twice: Selective Differential Privacy for Large Language Models

Apr 15, 2022
Weiyan Shi, Si Chen, Chiyuan Zhang, Ruoxi Jia, Zhou Yu

Figure 1 for Just Fine-tune Twice: Selective Differential Privacy for Large Language Models
Figure 2 for Just Fine-tune Twice: Selective Differential Privacy for Large Language Models
Figure 3 for Just Fine-tune Twice: Selective Differential Privacy for Large Language Models
Figure 4 for Just Fine-tune Twice: Selective Differential Privacy for Large Language Models
Viaarxiv icon