Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Text Style Transfer: A Review and Experiment Evaluation

Oct 24, 2020
Zhiqiang Hu, Roy Ka-Wei Lee, Charu C. Aggarwal


  Access Paper or Ask Questions

Multi-organ Segmentation via Co-training Weight-averaged Models from Few-organ Datasets

Aug 17, 2020
Rui Huang, Yuanjie Zheng, Zhiqiang Hu, Shaoting Zhang, Hongsheng Li

* Accepted by MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Global Benchmark of Algorithms for Segmenting Late Gadolinium-Enhanced Cardiac Magnetic Resonance Imaging

May 07, 2020
Zhaohan Xiong, Qing Xia, Zhiqiang Hu, Ning Huang, Cheng Bian, Yefeng Zheng, Sulaiman Vesal, Nishant Ravikumar, Andreas Maier, Xin Yang, Pheng-Ann Heng, Dong Ni, Caizi Li, Qianqian Tong, Weixin Si, Elodie Puybareau, Younes Khoudli, Thierry Geraud, Chen Chen, Wenjia Bai, Daniel Rueckert, Lingchao Xu, Xiahai Zhuang, Xinzhe Luo, Shuman Jia, Maxime Sermesant, Yashu Liu, Kuanquan Wang, Davide Borra, Alessandro Masci, Cristiana Corsi, Coen de Vente, Mitko Veta, Rashed Karim, Chandrakanth Jayachandran Preetha, Sandy Engelhardt, Menyun Qiao, Yuanyuan Wang, Qian Tao, Marta Nunez-Garcia, Oscar Camara, Nicolo Savioli, Pablo Lamata, Jichao Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Large-scale Gastric Cancer Screening and Localization Using Multi-task Deep Neural Network

Oct 12, 2019
Hong Yu, Xiaofan Zhang, Lingjun Song, Liren Jiang, Xiaodi Huang, Wen Chen, Chenbin Zhang, Jiahui Li, Jiji Yang, Zhiqiang Hu, Qi Duan, Wanyuan Chen, Xianglei He, Jinshuang Fan, Weihai Jiang, Li Zhang, Chengmin Qiu, Minmin Gu, Weiwei Sun, Yangqiong Zhang, Guangyin Peng, Weiwei Shen, Guohui Fu

* under major revision 

  Access Paper or Ask Questions

Accurate Nuclear Segmentation with Center Vector Encoding

Jul 10, 2019
Jiahui Li, Zhiqiang Hu, Shuang Yang

* Published in The 26th international conference on Information Processing in Medical Imaging (IPMI) 

  Access Paper or Ask Questions

Signet Ring Cell Detection With a Semi-supervised Learning Framework

Jul 09, 2019
Jiahui Li, Shuang Yang, Xiaodi Huang, Qian Da, Xiaoqun Yang, Zhiqiang Hu, Qi Duan, Chaofu Wang, Hongsheng Li

* Published in The 26th international conference on Information Processing in Medical Imaging (IPMI) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Understanding Learning Representations: To What Extent Do Different Neural Networks Learn the Same Representation

Oct 28, 2018
Liwei Wang, Lunjia Hu, Jiayuan Gu, Yue Wu, Zhiqiang Hu, Kun He, John Hopcroft

* 17 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Navigate for Fine-grained Classification

Sep 02, 2018
Ze Yang, Tiange Luo, Dong Wang, Zhiqiang Hu, Jun Gao, Liwei Wang

* Accepted by ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

The Expressive Power of Neural Networks: A View from the Width

Nov 01, 2017
Zhou Lu, Hongming Pu, Feicheng Wang, Zhiqiang Hu, Liwei Wang

* accepted by NIPS 2017 ( with some typos fixed) 

  Access Paper or Ask Questions

Accurate Pulmonary Nodule Detection in Computed Tomography Images Using Deep Convolutional Neural Networks

Aug 29, 2017
Jia Ding, Aoxue Li, Zhiqiang Hu, Liwei Wang

* MICCAI 2017 accepted 

  Access Paper or Ask Questions