Alert button
Picture for Kun Hu

Kun Hu

Alert button

Part to Whole: Collaborative Prompting for Surgical Instrument Segmentation

Dec 22, 2023
Wenxi Yue, Jing Zhang, Kun Hu, Qiuxia Wu, Zongyuan Ge, Yong Xia, Jiebo Luo, Zhiyong Wang

Viaarxiv icon

Autoregressive Omni-Aware Outpainting for Open-Vocabulary 360-Degree Image Generation

Sep 07, 2023
Zhuqiang Lu, Kun Hu, Chaoyue Wang, Lei Bai, Zhiyong Wang

Figure 1 for Autoregressive Omni-Aware Outpainting for Open-Vocabulary 360-Degree Image Generation
Figure 2 for Autoregressive Omni-Aware Outpainting for Open-Vocabulary 360-Degree Image Generation
Figure 3 for Autoregressive Omni-Aware Outpainting for Open-Vocabulary 360-Degree Image Generation
Figure 4 for Autoregressive Omni-Aware Outpainting for Open-Vocabulary 360-Degree Image Generation
Viaarxiv icon

Terrain Diffusion Network: Climatic-Aware Terrain Generation with Geological Sketch Guidance

Aug 31, 2023
Zexin Hu, Kun Hu, Clinton Mo, Lei Pan, Zhiyong Wang

Figure 1 for Terrain Diffusion Network: Climatic-Aware Terrain Generation with Geological Sketch Guidance
Figure 2 for Terrain Diffusion Network: Climatic-Aware Terrain Generation with Geological Sketch Guidance
Figure 3 for Terrain Diffusion Network: Climatic-Aware Terrain Generation with Geological Sketch Guidance
Figure 4 for Terrain Diffusion Network: Climatic-Aware Terrain Generation with Geological Sketch Guidance
Viaarxiv icon

Bridging the Gap: Fine-to-Coarse Sketch Interpolation Network for High-Quality Animation Sketch Inbetweening

Aug 25, 2023
Jiaming Shen, Kun Hu, Wei Bao, Chang Wen Chen, Zhiyong Wang

Viaarxiv icon

Robust Audio Anti-Spoofing with Fusion-Reconstruction Learning on Multi-Order Spectrograms

Aug 18, 2023
Penghui Wen, Kun Hu, Wenxi Yue, Sen Zhang, Wanlei Zhou, Zhiyong Wang

Figure 1 for Robust Audio Anti-Spoofing with Fusion-Reconstruction Learning on Multi-Order Spectrograms
Figure 2 for Robust Audio Anti-Spoofing with Fusion-Reconstruction Learning on Multi-Order Spectrograms
Figure 3 for Robust Audio Anti-Spoofing with Fusion-Reconstruction Learning on Multi-Order Spectrograms
Figure 4 for Robust Audio Anti-Spoofing with Fusion-Reconstruction Learning on Multi-Order Spectrograms
Viaarxiv icon

SurgicalSAM: Efficient Class Promptable Surgical Instrument Segmentation

Aug 17, 2023
Wenxi Yue, Jing Zhang, Kun Hu, Yong Xia, Jiebo Luo, Zhiyong Wang

Figure 1 for SurgicalSAM: Efficient Class Promptable Surgical Instrument Segmentation
Figure 2 for SurgicalSAM: Efficient Class Promptable Surgical Instrument Segmentation
Figure 3 for SurgicalSAM: Efficient Class Promptable Surgical Instrument Segmentation
Figure 4 for SurgicalSAM: Efficient Class Promptable Surgical Instrument Segmentation
Viaarxiv icon

Continuous Intermediate Token Learning with Implicit Motion Manifold for Keyframe Based Motion Interpolation

Mar 27, 2023
Clinton Ansun Mo, Kun Hu, Chengjiang Long, Zhiyong Wang

Figure 1 for Continuous Intermediate Token Learning with Implicit Motion Manifold for Keyframe Based Motion Interpolation
Figure 2 for Continuous Intermediate Token Learning with Implicit Motion Manifold for Keyframe Based Motion Interpolation
Figure 3 for Continuous Intermediate Token Learning with Implicit Motion Manifold for Keyframe Based Motion Interpolation
Figure 4 for Continuous Intermediate Token Learning with Implicit Motion Manifold for Keyframe Based Motion Interpolation
Viaarxiv icon

Multi-Scale Control Signal-Aware Transformer for Motion Synthesis without Phase

Mar 03, 2023
Lintao Wang, Kun Hu, Lei Bai, Yu Ding, Wanli Ouyang, Zhiyong Wang

Figure 1 for Multi-Scale Control Signal-Aware Transformer for Motion Synthesis without Phase
Figure 2 for Multi-Scale Control Signal-Aware Transformer for Motion Synthesis without Phase
Figure 3 for Multi-Scale Control Signal-Aware Transformer for Motion Synthesis without Phase
Figure 4 for Multi-Scale Control Signal-Aware Transformer for Motion Synthesis without Phase
Viaarxiv icon

Robust Knowledge Adaptation for Federated Unsupervised Person ReID

Jan 18, 2023
Jianfeng Weng, Kun Hu, Tingting Yao, Jingya Wang, Zhiyong Wang

Figure 1 for Robust Knowledge Adaptation for Federated Unsupervised Person ReID
Figure 2 for Robust Knowledge Adaptation for Federated Unsupervised Person ReID
Figure 3 for Robust Knowledge Adaptation for Federated Unsupervised Person ReID
Figure 4 for Robust Knowledge Adaptation for Federated Unsupervised Person ReID
Viaarxiv icon

Artificial Intelligence Security Competition (AISC)

Dec 07, 2022
Yinpeng Dong, Peng Chen, Senyou Deng, Lianji L, Yi Sun, Hanyu Zhao, Jiaxing Li, Yunteng Tan, Xinyu Liu, Yangyi Dong, Enhui Xu, Jincai Xu, Shu Xu, Xuelin Fu, Changfeng Sun, Haoliang Han, Xuchong Zhang, Shen Chen, Zhimin Sun, Junyi Cao, Taiping Yao, Shouhong Ding, Yu Wu, Jian Lin, Tianpeng Wu, Ye Wang, Yu Fu, Lin Feng, Kangkang Gao, Zeyu Liu, Yuanzhe Pang, Chengqi Duan, Huipeng Zhou, Yajie Wang, Yuhang Zhao, Shangbo Wu, Haoran Lyu, Zhiyu Lin, Yifei Gao, Shuang Li, Haonan Wang, Jitao Sang, Chen Ma, Junhao Zheng, Yijia Li, Chao Shen, Chenhao Lin, Zhichao Cui, Guoshuai Liu, Huafeng Shi, Kun Hu, Mengxin Zhang

Figure 1 for Artificial Intelligence Security Competition (AISC)
Figure 2 for Artificial Intelligence Security Competition (AISC)
Figure 3 for Artificial Intelligence Security Competition (AISC)
Figure 4 for Artificial Intelligence Security Competition (AISC)
Viaarxiv icon