Alert button
Picture for Zhengyang Tang

Zhengyang Tang

Alert button

MathScale: Scaling Instruction Tuning for Mathematical Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Zhengyang Tang, Xingxing Zhang, Benyou Wang, Furu Wei

Figure 1 for MathScale: Scaling Instruction Tuning for Mathematical Reasoning
Figure 2 for MathScale: Scaling Instruction Tuning for Mathematical Reasoning
Figure 3 for MathScale: Scaling Instruction Tuning for Mathematical Reasoning
Figure 4 for MathScale: Scaling Instruction Tuning for Mathematical Reasoning
Viaarxiv icon

Synthetic Data (Almost) from Scratch: Generalized Instruction Tuning for Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Haoran Li, Qingxiu Dong, Zhengyang Tang, Chaojun Wang, Xingxing Zhang, Haoyang Huang, Shaohan Huang, Xiaolong Huang, Zeqiang Huang, Dongdong Zhang, Yuxian Gu, Xin Cheng, Xun Wang, Si-Qing Chen, Li Dong, Wei Lu, Zhifang Sui, Benyou Wang, Wai Lam, Furu Wei

Figure 1 for Synthetic Data (Almost) from Scratch: Generalized Instruction Tuning for Language Models
Figure 2 for Synthetic Data (Almost) from Scratch: Generalized Instruction Tuning for Language Models
Figure 3 for Synthetic Data (Almost) from Scratch: Generalized Instruction Tuning for Language Models
Figure 4 for Synthetic Data (Almost) from Scratch: Generalized Instruction Tuning for Language Models
Viaarxiv icon

Modular Retrieval for Generalization and Interpretation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2023
Juhao Liang, Chen Zhang, Zhengyang Tang, Jie Fu, Dawei Song, Benyou Wang

Figure 1 for Modular Retrieval for Generalization and Interpretation
Figure 2 for Modular Retrieval for Generalization and Interpretation
Figure 3 for Modular Retrieval for Generalization and Interpretation
Figure 4 for Modular Retrieval for Generalization and Interpretation
Viaarxiv icon

DPTDR: Deep Prompt Tuning for Dense Passage Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 24, 2022
Zhengyang Tang, Benyou Wang, Ting Yao

Figure 1 for DPTDR: Deep Prompt Tuning for Dense Passage Retrieval
Figure 2 for DPTDR: Deep Prompt Tuning for Dense Passage Retrieval
Figure 3 for DPTDR: Deep Prompt Tuning for Dense Passage Retrieval
Figure 4 for DPTDR: Deep Prompt Tuning for Dense Passage Retrieval
Viaarxiv icon