Alert button
Picture for Ruoyu Sun

Ruoyu Sun

Alert button

Xi'an Jiaotong-Liverpool University, School of Mathematics and Physics, Department of Financial and Actuarial Mathematics

On the Convergence of Adam under Non-uniform Smoothness: Separability from SGDM and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2024
Bohan Wang, Huishuai Zhang, Qi Meng, Ruoyu Sun, Zhi-Ming Ma, Wei Chen

Viaarxiv icon

Why Transformers Need Adam: A Hessian Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Yushun Zhang, Congliang Chen, Tian Ding, Ziniu Li, Ruoyu Sun, Zhi-Quan Luo

Viaarxiv icon

Combining Transformer based Deep Reinforcement Learning with Black-Litterman Model for Portfolio Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Ruoyu Sun, Angelos Stefanidis, Zhengyong Jiang, Jionglong Su

Viaarxiv icon

ReMax: A Simple, Effective, and Efficient Reinforcement Learning Method for Aligning Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2023
Ziniu Li, Tian Xu, Yushun Zhang, Yang Yu, Ruoyu Sun, Zhi-Quan Luo

Viaarxiv icon

LEMON: Lossless model expansion

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Yite Wang, Jiahao Su, Hanlin Lu, Cong Xie, Tianyi Liu, Jianbo Yuan, Haibin Lin, Ruoyu Sun, Hongxia Yang

Figure 1 for LEMON: Lossless model expansion
Figure 2 for LEMON: Lossless model expansion
Figure 3 for LEMON: Lossless model expansion
Figure 4 for LEMON: Lossless model expansion
Viaarxiv icon

PAC-Bayesian Spectrally-Normalized Bounds for Adversarially Robust Generalization

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2023
Jiancong Xiao, Ruoyu Sun, Zhi-quan Luo

Figure 1 for PAC-Bayesian Spectrally-Normalized Bounds for Adversarially Robust Generalization
Figure 2 for PAC-Bayesian Spectrally-Normalized Bounds for Adversarially Robust Generalization
Figure 3 for PAC-Bayesian Spectrally-Normalized Bounds for Adversarially Robust Generalization
Viaarxiv icon

How Graph Neural Networks Learn: Lessons from Training Dynamics in Function Space

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2023
Chenxiao Yang, Qitian Wu, David Wipf, Ruoyu Sun, Junchi Yan

Figure 1 for How Graph Neural Networks Learn: Lessons from Training Dynamics in Function Space
Figure 2 for How Graph Neural Networks Learn: Lessons from Training Dynamics in Function Space
Figure 3 for How Graph Neural Networks Learn: Lessons from Training Dynamics in Function Space
Figure 4 for How Graph Neural Networks Learn: Lessons from Training Dynamics in Function Space
Viaarxiv icon

AceGPT, Localizing Large Language Models in Arabic

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Huang Huang, Fei Yu, Jianqing Zhu, Xuening Sun, Hao Cheng, Dingjie Song, Zhihong Chen, Abdulmohsen Alharthi, Bang An, Ziche Liu, Zhiyi Zhang, Junying Chen, Jianquan Li, Benyou Wang, Lian Zhang, Ruoyu Sun, Xiang Wan, Haizhou Li, Jinchao Xu

Figure 1 for AceGPT, Localizing Large Language Models in Arabic
Figure 2 for AceGPT, Localizing Large Language Models in Arabic
Figure 3 for AceGPT, Localizing Large Language Models in Arabic
Figure 4 for AceGPT, Localizing Large Language Models in Arabic
Viaarxiv icon

Restricted Generative Projection for One-Class Classification and Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 09, 2023
Feng Xiao, Ruoyu Sun, Jicong Fan

Figure 1 for Restricted Generative Projection for One-Class Classification and Anomaly Detection
Figure 2 for Restricted Generative Projection for One-Class Classification and Anomaly Detection
Figure 3 for Restricted Generative Projection for One-Class Classification and Anomaly Detection
Figure 4 for Restricted Generative Projection for One-Class Classification and Anomaly Detection
Viaarxiv icon

NTK-SAP: Improving neural network pruning by aligning training dynamics

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2023
Yite Wang, Dawei Li, Ruoyu Sun

Figure 1 for NTK-SAP: Improving neural network pruning by aligning training dynamics
Figure 2 for NTK-SAP: Improving neural network pruning by aligning training dynamics
Figure 3 for NTK-SAP: Improving neural network pruning by aligning training dynamics
Figure 4 for NTK-SAP: Improving neural network pruning by aligning training dynamics
Viaarxiv icon