Alert button
Picture for Bowen Pan

Bowen Pan

Alert button

Tao Technology Department, Alibaba Group

IntrinsicAnything: Learning Diffusion Priors for Inverse Rendering Under Unknown Illumination

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2024
Xi Chen, Sida Peng, Dongchen Yang, Yuan Liu, Bowen Pan, Chengfei Lv, Xiaowei Zhou

Figure 1 for IntrinsicAnything: Learning Diffusion Priors for Inverse Rendering Under Unknown Illumination
Figure 2 for IntrinsicAnything: Learning Diffusion Priors for Inverse Rendering Under Unknown Illumination
Figure 3 for IntrinsicAnything: Learning Diffusion Priors for Inverse Rendering Under Unknown Illumination
Figure 4 for IntrinsicAnything: Learning Diffusion Priors for Inverse Rendering Under Unknown Illumination
Viaarxiv icon

Dense Training, Sparse Inference: Rethinking Training of Mixture-of-Experts Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Bowen Pan, Yikang Shen, Haokun Liu, Mayank Mishra, Gaoyuan Zhang, Aude Oliva, Colin Raffel, Rameswar Panda

Viaarxiv icon

EvaSurf: Efficient View-Aware Implicit Textured Surface Reconstruction on Mobile Devices

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 18, 2023
Jingnan Gao, Zhuo Chen, Yichao Yan, Bowen Pan, Zhe Wang, Jiangjing Lyu, Xiaokang Yang

Viaarxiv icon

LangNav: Language as a Perceptual Representation for Navigation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Bowen Pan, Rameswar Panda, SouYoung Jin, Rogerio Feris, Aude Oliva, Phillip Isola, Yoon Kim

Figure 1 for LangNav: Language as a Perceptual Representation for Navigation
Figure 2 for LangNav: Language as a Perceptual Representation for Navigation
Figure 3 for LangNav: Language as a Perceptual Representation for Navigation
Figure 4 for LangNav: Language as a Perceptual Representation for Navigation
Viaarxiv icon

HoloAssist: an Egocentric Human Interaction Dataset for Interactive AI Assistants in the Real World

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Xin Wang, Taein Kwon, Mahdi Rad, Bowen Pan, Ishani Chakraborty, Sean Andrist, Dan Bohus, Ashley Feniello, Bugra Tekin, Felipe Vieira Frujeri, Neel Joshi, Marc Pollefeys

Figure 1 for HoloAssist: an Egocentric Human Interaction Dataset for Interactive AI Assistants in the Real World
Figure 2 for HoloAssist: an Egocentric Human Interaction Dataset for Interactive AI Assistants in the Real World
Figure 3 for HoloAssist: an Egocentric Human Interaction Dataset for Interactive AI Assistants in the Real World
Figure 4 for HoloAssist: an Egocentric Human Interaction Dataset for Interactive AI Assistants in the Real World
Viaarxiv icon

Head3D: Complete 3D Head Generation via Tri-plane Feature Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2023
Yuhao Cheng, Yichao Yan, Wenhan Zhu, Ye Pan, Bowen Pan, Xiaokang Yang

Figure 1 for Head3D: Complete 3D Head Generation via Tri-plane Feature Distillation
Figure 2 for Head3D: Complete 3D Head Generation via Tri-plane Feature Distillation
Figure 3 for Head3D: Complete 3D Head Generation via Tri-plane Feature Distillation
Figure 4 for Head3D: Complete 3D Head Generation via Tri-plane Feature Distillation
Viaarxiv icon

Argoverse 2: Next Generation Datasets for Self-Driving Perception and Forecasting

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 02, 2023
Benjamin Wilson, William Qi, Tanmay Agarwal, John Lambert, Jagjeet Singh, Siddhesh Khandelwal, Bowen Pan, Ratnesh Kumar, Andrew Hartnett, Jhony Kaesemodel Pontes, Deva Ramanan, Peter Carr, James Hays

Figure 1 for Argoverse 2: Next Generation Datasets for Self-Driving Perception and Forecasting
Figure 2 for Argoverse 2: Next Generation Datasets for Self-Driving Perception and Forecasting
Figure 3 for Argoverse 2: Next Generation Datasets for Self-Driving Perception and Forecasting
Figure 4 for Argoverse 2: Next Generation Datasets for Self-Driving Perception and Forecasting
Viaarxiv icon

Single-Image 3D Face Reconstruction under Perspective Projection

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2022
Yueying Kao, Bowen Pan, Miao Xu, Jiangjing Lyu, Xiangyu Zhu, Yuanzhang Chang, Xiaobo Li, Zhen Lei, Zixiong Qin

Figure 1 for Single-Image 3D Face Reconstruction under Perspective Projection
Figure 2 for Single-Image 3D Face Reconstruction under Perspective Projection
Figure 3 for Single-Image 3D Face Reconstruction under Perspective Projection
Figure 4 for Single-Image 3D Face Reconstruction under Perspective Projection
Viaarxiv icon

IA-RED$^2$: Interpretability-Aware Redundancy Reduction for Vision Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 23, 2021
Bowen Pan, Yifan Jiang, Rameswar Panda, Zhangyang Wang, Rogerio Feris, Aude Oliva

Figure 1 for IA-RED$^2$: Interpretability-Aware Redundancy Reduction for Vision Transformers
Figure 2 for IA-RED$^2$: Interpretability-Aware Redundancy Reduction for Vision Transformers
Figure 3 for IA-RED$^2$: Interpretability-Aware Redundancy Reduction for Vision Transformers
Figure 4 for IA-RED$^2$: Interpretability-Aware Redundancy Reduction for Vision Transformers
Viaarxiv icon

Exploring Adversarial Learning for Deep Semi-Supervised Facial Action Unit Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 04, 2021
Shangfei Wang, Yanan Chang, Guozhu Peng, Bowen Pan

Figure 1 for Exploring Adversarial Learning for Deep Semi-Supervised Facial Action Unit Recognition
Figure 2 for Exploring Adversarial Learning for Deep Semi-Supervised Facial Action Unit Recognition
Figure 3 for Exploring Adversarial Learning for Deep Semi-Supervised Facial Action Unit Recognition
Figure 4 for Exploring Adversarial Learning for Deep Semi-Supervised Facial Action Unit Recognition
Viaarxiv icon