Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learning Entity Linking Features for Emerging Entities


Aug 08, 2022
Chenwei Ran, Wei Shen, Jianbo Gao, Yuhan Li, Jianyong Wang, Yantao Jia

* To appear in IEEE TKDE 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

KMIR: A Benchmark for Evaluating Knowledge Memorization, Identification and Reasoning Abilities of Language Models


Feb 28, 2022
Daniel Gao, Yantao Jia, Lei Li, Chengzhen Fu, Zhicheng Dou, Hao Jiang, Xinyu Zhang, Lei Chen, Zhao Cao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards More Effective and Economic Sparsely-Activated Model


Oct 14, 2021
Hao Jiang, Ke Zhan, Jianwei Qu, Yongkang Wu, Zhaoye Fei, Xinyu Zhang, Lei Chen, Zhicheng Dou, Xipeng Qiu, Zikai Guo, Ruofei Lai, Jiawen Wu, Enrui Hu, Yinxia Zhang, Yantao Jia, Fan Yu, Zhao Cao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

YES SIR!Optimizing Semantic Space of Negatives with Self-Involvement Ranker


Sep 14, 2021
Ruizhi Pu, Xinyu Zhang, Ruofei Lai, Zikai Guo, Yinxia Zhang, Hao Jiang, Yongkang Wu, Yantao Jia, Zhicheng Dou, Zhao Cao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Emotion Eliciting Machine: Emotion Eliciting Conversation Generation based on Dual Generator


May 18, 2021
Hao Jiang, Yutao Zhu, Xinyu Zhang, Zhicheng Dou, Pan Du, Te Pi, Yantao Jia


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

OntoZSL: Ontology-enhanced Zero-shot Learning


Feb 15, 2021
Yuxia Geng, Jiaoyan Chen, Zhuo Chen, Jeff Z. Pan, Zhiquan Ye, Zonggang Yuan, Yantao Jia, Huajun Chen

* Accepted to The Web Conference (WWW) 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FedE: Embedding Knowledge Graphs in Federated Setting


Oct 24, 2020
Mingyang Chen, Wen Zhang, Zonggang Yuan, Yantao Jia, Huajun Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

The Devil is the Classifier: Investigating Long Tail Relation Classification with Decoupling Analysis


Sep 15, 2020
Haiyang Yu, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Zonggang Yuan, Yantao Jia, Huajun Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Generative Adversarial Zero-shot Learning via Knowledge Graphs


Apr 07, 2020
Yuxia Geng, Jiaoyan Chen, Zhuo Chen, Zhiquan Ye, Zonggang Yuan, Yantao Jia, Huajun Chen

* under review 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Joint Extraction of Entities and Relations with a Hierarchical Multi-task Tagging Model


Aug 23, 2019
Zhepei Wei, Yantao Jia, Yuan Tian, Mohammad Javad Hosseini, Mark Steedman, Yi Chang

* 10 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>