Alert button
Picture for Zhanyu Ma

Zhanyu Ma

Alert button

Benchmarking Segmentation Models with Mask-Preserved Attribute Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 10, 2024
Zijin Yin, Kongming Liang, Bing Li, Zhanyu Ma, Jun Guo

Figure 1 for Benchmarking Segmentation Models with Mask-Preserved Attribute Editing
Figure 2 for Benchmarking Segmentation Models with Mask-Preserved Attribute Editing
Figure 3 for Benchmarking Segmentation Models with Mask-Preserved Attribute Editing
Figure 4 for Benchmarking Segmentation Models with Mask-Preserved Attribute Editing
Viaarxiv icon

Vision-language Assisted Attribute Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Kongming Liang, Xinran Wang, Rui Wang, Donghui Gao, Ling Jin, Weidong Liu, Xiatian Zhu, Zhanyu Ma, Jun Guo

Figure 1 for Vision-language Assisted Attribute Learning
Figure 2 for Vision-language Assisted Attribute Learning
Figure 3 for Vision-language Assisted Attribute Learning
Figure 4 for Vision-language Assisted Attribute Learning
Viaarxiv icon

HumanRecon: Neural Reconstruction of Dynamic Human Using Geometric Cues and Physical Priors

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2023
Junhui Yin, Wei Yin, Hao Chen, Xuqian Ren, Zhanyu Ma, Jun Guo, Yifan Liu

Viaarxiv icon

DemoFusion: Democratising High-Resolution Image Generation With No $$$

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 24, 2023
Ruoyi Du, Dongliang Chang, Timothy Hospedales, Yi-Zhe Song, Zhanyu Ma

Viaarxiv icon

Multi-Semantic Fusion Model for Generalized Zero-Shot Skeleton-Based Action Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 18, 2023
Ming-Zhe Li, Zhen Jia, Zhang Zhang, Zhanyu Ma, Liang Wang

Figure 1 for Multi-Semantic Fusion Model for Generalized Zero-Shot Skeleton-Based Action Recognition
Figure 2 for Multi-Semantic Fusion Model for Generalized Zero-Shot Skeleton-Based Action Recognition
Figure 3 for Multi-Semantic Fusion Model for Generalized Zero-Shot Skeleton-Based Action Recognition
Figure 4 for Multi-Semantic Fusion Model for Generalized Zero-Shot Skeleton-Based Action Recognition
Viaarxiv icon

LaDA: Latent Dialogue Action For Zero-shot Cross-lingual Neural Network Language Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 05, 2023
Zhanyu Ma, Jian Ye, Shuang Cheng

Figure 1 for LaDA: Latent Dialogue Action For Zero-shot Cross-lingual Neural Network Language Modeling
Figure 2 for LaDA: Latent Dialogue Action For Zero-shot Cross-lingual Neural Network Language Modeling
Figure 3 for LaDA: Latent Dialogue Action For Zero-shot Cross-lingual Neural Network Language Modeling
Figure 4 for LaDA: Latent Dialogue Action For Zero-shot Cross-lingual Neural Network Language Modeling
Viaarxiv icon

Super-Resolution Information Enhancement For Crowd Counting

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2023
Jiahao Xie, Wei Xu, Dingkang Liang, Zhanyu Ma, Kongming Liang, Weidong Liu, Rui Wang, Ling Jin

Figure 1 for Super-Resolution Information Enhancement For Crowd Counting
Figure 2 for Super-Resolution Information Enhancement For Crowd Counting
Figure 3 for Super-Resolution Information Enhancement For Crowd Counting
Figure 4 for Super-Resolution Information Enhancement For Crowd Counting
Viaarxiv icon

Bi-directional Feature Reconstruction Network for Fine-Grained Few-Shot Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2022
Jijie Wu, Dongliang Chang, Aneeshan Sain, Xiaoxu Li, Zhanyu Ma, Jie Cao, Jun Guo, Yi-Zhe Song

Figure 1 for Bi-directional Feature Reconstruction Network for Fine-Grained Few-Shot Image Classification
Figure 2 for Bi-directional Feature Reconstruction Network for Fine-Grained Few-Shot Image Classification
Figure 3 for Bi-directional Feature Reconstruction Network for Fine-Grained Few-Shot Image Classification
Figure 4 for Bi-directional Feature Reconstruction Network for Fine-Grained Few-Shot Image Classification
Viaarxiv icon

ScaleNet: Searching for the Model to Scale

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 15, 2022
Jiyang Xie, Xiu Su, Shan You, Zhanyu Ma, Fei Wang, Chen Qian

Figure 1 for ScaleNet: Searching for the Model to Scale
Figure 2 for ScaleNet: Searching for the Model to Scale
Figure 3 for ScaleNet: Searching for the Model to Scale
Figure 4 for ScaleNet: Searching for the Model to Scale
Viaarxiv icon

Multi-View Active Fine-Grained Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 02, 2022
Ruoyi Du, Wenqing Yu, Heqing Wang, Dongliang Chang, Ting-En Lin, Yongbin Li, Zhanyu Ma

Figure 1 for Multi-View Active Fine-Grained Recognition
Figure 2 for Multi-View Active Fine-Grained Recognition
Figure 3 for Multi-View Active Fine-Grained Recognition
Figure 4 for Multi-View Active Fine-Grained Recognition
Viaarxiv icon