Alert button
Picture for Yun Zheng

Yun Zheng

Alert button

CoReS: Orchestrating the Dance of Reasoning and Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Xiaoyi Bao, Siyang Sun, Shuailei Ma, Kecheng Zheng, Yuxin Guo, Guosheng Zhao, Yun Zheng, Xingang Wang

Viaarxiv icon

Automated Identification and Segmentation of Hi Sources in CRAFTS Using Deep Learning Method

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Zihao Song, Huaxi Chen, Donghui Quan, Di Li, Yinghui Zheng, Shulei Ni, Yunchuan Chen, Yun Zheng

Figure 1 for Automated Identification and Segmentation of Hi Sources in CRAFTS Using Deep Learning Method
Figure 2 for Automated Identification and Segmentation of Hi Sources in CRAFTS Using Deep Learning Method
Figure 3 for Automated Identification and Segmentation of Hi Sources in CRAFTS Using Deep Learning Method
Figure 4 for Automated Identification and Segmentation of Hi Sources in CRAFTS Using Deep Learning Method
Viaarxiv icon

Dual Mean-Teacher: An Unbiased Semi-Supervised Framework for Audio-Visual Source Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Yuxin Guo, Shijie Ma, Hu Su, Zhiqing Wang, Yuhao Zhao, Wei Zou, Siyang Sun, Yun Zheng

Figure 1 for Dual Mean-Teacher: An Unbiased Semi-Supervised Framework for Audio-Visual Source Localization
Figure 2 for Dual Mean-Teacher: An Unbiased Semi-Supervised Framework for Audio-Visual Source Localization
Figure 3 for Dual Mean-Teacher: An Unbiased Semi-Supervised Framework for Audio-Visual Source Localization
Figure 4 for Dual Mean-Teacher: An Unbiased Semi-Supervised Framework for Audio-Visual Source Localization
Viaarxiv icon

Understanding the Multi-modal Prompts of the Pre-trained Vision-Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2023
Shuailei Ma, Chen-Wei Xie, Ying Wei, Siyang Sun, Jiaqi Fan, Xiaoyi Bao, Yuxin Guo, Yun Zheng

Viaarxiv icon

Relevant Intrinsic Feature Enhancement Network for Few-Shot Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Xiaoyi Bao, Jie Qin, Siyang Sun, Yun Zheng, Xingang Wang

Figure 1 for Relevant Intrinsic Feature Enhancement Network for Few-Shot Semantic Segmentation
Figure 2 for Relevant Intrinsic Feature Enhancement Network for Few-Shot Semantic Segmentation
Figure 3 for Relevant Intrinsic Feature Enhancement Network for Few-Shot Semantic Segmentation
Figure 4 for Relevant Intrinsic Feature Enhancement Network for Few-Shot Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

MomentDiff: Generative Video Moment Retrieval from Random to Real

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 06, 2023
Pandeng Li, Chen-Wei Xie, Hongtao Xie, Liming Zhao, Lei Zhang, Yun Zheng, Deli Zhao, Yongdong Zhang

Figure 1 for MomentDiff: Generative Video Moment Retrieval from Random to Real
Figure 2 for MomentDiff: Generative Video Moment Retrieval from Random to Real
Figure 3 for MomentDiff: Generative Video Moment Retrieval from Random to Real
Figure 4 for MomentDiff: Generative Video Moment Retrieval from Random to Real
Viaarxiv icon

RCL: Recurrent Continuous Localization for Temporal Action Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2022
Qiang Wang, Yanhao Zhang, Yun Zheng, Pan Pan

Figure 1 for RCL: Recurrent Continuous Localization for Temporal Action Detection
Figure 2 for RCL: Recurrent Continuous Localization for Temporal Action Detection
Figure 3 for RCL: Recurrent Continuous Localization for Temporal Action Detection
Figure 4 for RCL: Recurrent Continuous Localization for Temporal Action Detection
Viaarxiv icon

Disentangled Representation Learning for Text-Video Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2022
Qiang Wang, Yanhao Zhang, Yun Zheng, Pan Pan, Xian-Sheng Hua

Figure 1 for Disentangled Representation Learning for Text-Video Retrieval
Figure 2 for Disentangled Representation Learning for Text-Video Retrieval
Figure 3 for Disentangled Representation Learning for Text-Video Retrieval
Figure 4 for Disentangled Representation Learning for Text-Video Retrieval
Viaarxiv icon

Multiple Object Tracking with Correlation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2021
Qiang Wang, Yun Zheng, Pan Pan, Yinghui Xu

Figure 1 for Multiple Object Tracking with Correlation Learning
Figure 2 for Multiple Object Tracking with Correlation Learning
Figure 3 for Multiple Object Tracking with Correlation Learning
Figure 4 for Multiple Object Tracking with Correlation Learning
Viaarxiv icon

Few-Shot Incremental Learning with Continually Evolved Classifiers

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2021
Chi Zhang, Nan Song, Guosheng Lin, Yun Zheng, Pan Pan, Yinghui Xu

Figure 1 for Few-Shot Incremental Learning with Continually Evolved Classifiers
Figure 2 for Few-Shot Incremental Learning with Continually Evolved Classifiers
Figure 3 for Few-Shot Incremental Learning with Continually Evolved Classifiers
Figure 4 for Few-Shot Incremental Learning with Continually Evolved Classifiers
Viaarxiv icon