Alert button
Picture for Yuchen Jiang

Yuchen Jiang

Alert button

Robust Representation Learning for Unified Online Top-K Recommendation

Oct 24, 2023
Minfang Lu, Yuchen Jiang, Huihui Dong, Qi Li, Ziru Xu, Yuanlin Liu, Lixia Wu, Haoyuan Hu, Han Zhu, Yuning Jiang, Jian Xu, Bo Zheng

Figure 1 for Robust Representation Learning for Unified Online Top-K Recommendation
Figure 2 for Robust Representation Learning for Unified Online Top-K Recommendation
Figure 3 for Robust Representation Learning for Unified Online Top-K Recommendation
Figure 4 for Robust Representation Learning for Unified Online Top-K Recommendation
Viaarxiv icon

Binary Classification with Confidence Difference

Oct 09, 2023
Wei Wang, Lei Feng, Yuchen Jiang, Gang Niu, Min-Ling Zhang, Masashi Sugiyama

Figure 1 for Binary Classification with Confidence Difference
Figure 2 for Binary Classification with Confidence Difference
Figure 3 for Binary Classification with Confidence Difference
Figure 4 for Binary Classification with Confidence Difference
Viaarxiv icon

Autoregressive Structured Prediction with Language Models

Nov 17, 2022
Tianyu Liu, Yuchen Jiang, Nicholas Monath, Ryan Cotterell, Mrinmaya Sachan

Figure 1 for Autoregressive Structured Prediction with Language Models
Figure 2 for Autoregressive Structured Prediction with Language Models
Figure 3 for Autoregressive Structured Prediction with Language Models
Figure 4 for Autoregressive Structured Prediction with Language Models
Viaarxiv icon

Adaptive Domain Interest Network for Multi-domain Recommendation

Jun 20, 2022
Yuchen Jiang, Qi Li, Han Zhu, Jinbei Yu, Jin Li, Ziru Xu, Huihui Dong, Bo Zheng

Figure 1 for Adaptive Domain Interest Network for Multi-domain Recommendation
Figure 2 for Adaptive Domain Interest Network for Multi-domain Recommendation
Figure 3 for Adaptive Domain Interest Network for Multi-domain Recommendation
Figure 4 for Adaptive Domain Interest Network for Multi-domain Recommendation
Viaarxiv icon

Learnable Faster Kernel-PCA for Nonlinear Fault Detection: Deep Autoencoder-Based Realization

Dec 08, 2021
Zelin Ren, Xuebing Yang, Yuchen Jiang, Wensheng Zhang

Figure 1 for Learnable Faster Kernel-PCA for Nonlinear Fault Detection: Deep Autoencoder-Based Realization
Figure 2 for Learnable Faster Kernel-PCA for Nonlinear Fault Detection: Deep Autoencoder-Based Realization
Figure 3 for Learnable Faster Kernel-PCA for Nonlinear Fault Detection: Deep Autoencoder-Based Realization
Figure 4 for Learnable Faster Kernel-PCA for Nonlinear Fault Detection: Deep Autoencoder-Based Realization
Viaarxiv icon

BlonD: An Automatic Evaluation Metric for Document-level MachineTranslation

Mar 22, 2021
Yuchen Jiang, Shuming Ma, Dongdong Zhang, Jian Yang, Haoyang Huang, Ming Zhou

Figure 1 for BlonD: An Automatic Evaluation Metric for Document-level MachineTranslation
Figure 2 for BlonD: An Automatic Evaluation Metric for Document-level MachineTranslation
Figure 3 for BlonD: An Automatic Evaluation Metric for Document-level MachineTranslation
Figure 4 for BlonD: An Automatic Evaluation Metric for Document-level MachineTranslation
Viaarxiv icon

BOSH: An Efficient Meta Algorithm for Decision-based Attacks

Oct 14, 2019
Zhenxin Xiao, Puyudi Yang, Yuchen Jiang, Kai-Wei Chang, Cho-Jui Hsieh

Figure 1 for BOSH: An Efficient Meta Algorithm for Decision-based Attacks
Figure 2 for BOSH: An Efficient Meta Algorithm for Decision-based Attacks
Figure 3 for BOSH: An Efficient Meta Algorithm for Decision-based Attacks
Figure 4 for BOSH: An Efficient Meta Algorithm for Decision-based Attacks
Viaarxiv icon