Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Go Beyond Point Pairs: A General and Accurate Sim2Real Object Pose Voting Method with Efficient Online Synthetic Training


Nov 24, 2022
Yang You, Wenhao He, Michael Xu Liu, Weiming Wang, Cewu Lu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

One-Shot General Object Localization


Nov 24, 2022
Yang You, Zhuochen Miao, Kai Xiong, Weiming Wang, Cewu Lu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LBF:Learnable Bilateral Filter For Point Cloud Denoising


Oct 28, 2022
Huajian Si, Zeyong Wei, Zhe Zhu, Honghua Chen, Dong Liang, Weiming Wang, Mingqiang Wei

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PSFormer: Point Transformer for 3D Salient Object Detection


Oct 28, 2022
Baian Chen, Lipeng Gu, Xin Zhuang, Yiyang Shen, Weiming Wang, Mingqiang Wei

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SPCNet: Stepwise Point Cloud Completion Network


Sep 05, 2022
Fei Hu, Honghua Chen, Xuequan Lu, Zhe Zhu, Jun Wang, Weiming Wang, Fu Lee Wang, Mingqiang Wei

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SO(3)-Pose: SO(3)-Equivariance Learning for 6D Object Pose Estimation


Aug 17, 2022
Haoran Pan, Jun Zhou, Yuanpeng Liu, Xuequan Lu, Weiming Wang, Xuefeng Yan, Mingqiang Wei

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CF-YOLO: Cross Fusion YOLO for Object Detection in Adverse Weather with a High-quality Real Snow Dataset


Jun 03, 2022
Qiqi Ding, Peng Li, Xuefeng Yan, Ding Shi, Luming Liang, Weiming Wang, Haoran Xie, Jonathan Li, Mingqiang Wei

Add code

* 10pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CPPF: Towards Robust Category-Level 9D Pose Estimation in the Wild


Mar 27, 2022
Yang You, Ruoxi Shi, Weiming Wang, Cewu Lu

Add code

* Accepted to CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Enhancing Local Feature Learning for 3D Point Cloud Processing using Unary-Pairwise Attention


Mar 01, 2022
Haoyi Xiu, Xin Liu, Weiming Wang, Kyoung-Sook Kim, Takayuki Shinohara, Qiong Chang, Masashi Matsuoka

Add code

* BMVC 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>