Alert button
Picture for Weiming Wang

Weiming Wang

Alert button

RPMArt: Towards Robust Perception and Manipulation for Articulated Objects

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2024
Junbo Wang, Wenhai Liu, Qiaojun Yu, Yang You, Liu Liu, Weiming Wang, Cewu Lu

Viaarxiv icon

PointeNet: A Lightweight Framework for Effective and Efficient Point Cloud Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2023
Lipeng Gu, Xuefeng Yan, Liangliang Nan, Dingkun Zhu, Honghua Chen, Weiming Wang, Mingqiang Wei

Viaarxiv icon

GAMMA: Generalizable Articulation Modeling and Manipulation for Articulated Objects

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 04, 2023
Qiaojun Yu, Junbo Wang, Wenhai Liu, Ce Hao, Liu Liu, Lin Shao, Weiming Wang, Cewu Lu

Figure 1 for GAMMA: Generalizable Articulation Modeling and Manipulation for Articulated Objects
Viaarxiv icon

Low-Cost Exoskeletons for Learning Whole-Arm Manipulation in the Wild

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 26, 2023
Hongjie Fang, Hao-Shu Fang, Yiming Wang, Jieji Ren, Jingjing Chen, Ruo Zhang, Weiming Wang, Cewu Lu

Figure 1 for Low-Cost Exoskeletons for Learning Whole-Arm Manipulation in the Wild
Figure 2 for Low-Cost Exoskeletons for Learning Whole-Arm Manipulation in the Wild
Figure 3 for Low-Cost Exoskeletons for Learning Whole-Arm Manipulation in the Wild
Figure 4 for Low-Cost Exoskeletons for Learning Whole-Arm Manipulation in the Wild
Viaarxiv icon

Video Adverse-Weather-Component Suppression Network via Weather Messenger and Adversarial Backpropagation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 24, 2023
Yijun Yang, Angelica I. Aviles-Rivero, Huazhu Fu, Ye Liu, Weiming Wang, Lei Zhu

Viaarxiv icon

SVDFormer: Complementing Point Cloud via Self-view Augmentation and Self-structure Dual-generator

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 17, 2023
Zhe Zhu, Honghua Chen, Xing He, Weiming Wang, Jing Qin, Mingqiang Wei

Figure 1 for SVDFormer: Complementing Point Cloud via Self-view Augmentation and Self-structure Dual-generator
Figure 2 for SVDFormer: Complementing Point Cloud via Self-view Augmentation and Self-structure Dual-generator
Figure 3 for SVDFormer: Complementing Point Cloud via Self-view Augmentation and Self-structure Dual-generator
Figure 4 for SVDFormer: Complementing Point Cloud via Self-view Augmentation and Self-structure Dual-generator
Viaarxiv icon

CRIN: Rotation-Invariant Point Cloud Analysis and Rotation Estimation via Centrifugal Reference Frame

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2023
Yujing Lou, Zelin Ye, Yang You, Nianjuan Jiang, Jiangbo Lu, Weiming Wang, Lizhuang Ma, Cewu Lu

Figure 1 for CRIN: Rotation-Invariant Point Cloud Analysis and Rotation Estimation via Centrifugal Reference Frame
Figure 2 for CRIN: Rotation-Invariant Point Cloud Analysis and Rotation Estimation via Centrifugal Reference Frame
Figure 3 for CRIN: Rotation-Invariant Point Cloud Analysis and Rotation Estimation via Centrifugal Reference Frame
Figure 4 for CRIN: Rotation-Invariant Point Cloud Analysis and Rotation Estimation via Centrifugal Reference Frame
Viaarxiv icon

Go Beyond Point Pairs: A General and Accurate Sim2Real Object Pose Voting Method with Efficient Online Synthetic Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 24, 2022
Yang You, Wenhao He, Michael Xu Liu, Weiming Wang, Cewu Lu

Figure 1 for Go Beyond Point Pairs: A General and Accurate Sim2Real Object Pose Voting Method with Efficient Online Synthetic Training
Figure 2 for Go Beyond Point Pairs: A General and Accurate Sim2Real Object Pose Voting Method with Efficient Online Synthetic Training
Figure 3 for Go Beyond Point Pairs: A General and Accurate Sim2Real Object Pose Voting Method with Efficient Online Synthetic Training
Figure 4 for Go Beyond Point Pairs: A General and Accurate Sim2Real Object Pose Voting Method with Efficient Online Synthetic Training
Viaarxiv icon

One-Shot General Object Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 24, 2022
Yang You, Zhuochen Miao, Kai Xiong, Weiming Wang, Cewu Lu

Figure 1 for One-Shot General Object Localization
Figure 2 for One-Shot General Object Localization
Figure 3 for One-Shot General Object Localization
Figure 4 for One-Shot General Object Localization
Viaarxiv icon