Alert button
Picture for Yuming Huang

Yuming Huang

Alert button

Image Super-resolution Reconstruction Network based on Enhanced Swin Transformer via Alternating Aggregation of Local-Global Features

Jan 16, 2024
Yuming Huang, Yingpin Chen, Changhui Wu, Hanrong Xie, Binhui Song, Hui Wang

Viaarxiv icon

RoMo-HER: Robust Model-based Hindsight Experience Replay

Jun 28, 2023
Yuming Huang, Bin Ren

Viaarxiv icon

Why semantics matters: A deep study on semantic particle-filtering localization in a LiDAR semantic pole-map

May 23, 2023
Yuming Huang, Yi Gu, Chengzhong Xu, Hui Kong

Figure 1 for Why semantics matters: A deep study on semantic particle-filtering localization in a LiDAR semantic pole-map
Figure 2 for Why semantics matters: A deep study on semantic particle-filtering localization in a LiDAR semantic pole-map
Figure 3 for Why semantics matters: A deep study on semantic particle-filtering localization in a LiDAR semantic pole-map
Figure 4 for Why semantics matters: A deep study on semantic particle-filtering localization in a LiDAR semantic pole-map
Viaarxiv icon

Support Generation for Robot-Assisted 3D Printing with Curved Layers

Feb 10, 2023
Tianyu Zhang, Yuming Huang, Piotr Kukulski, Neelotpal Dutta, Guoxin Fang, Charlie C. L. Wang

Figure 1 for Support Generation for Robot-Assisted 3D Printing with Curved Layers
Figure 2 for Support Generation for Robot-Assisted 3D Printing with Curved Layers
Figure 3 for Support Generation for Robot-Assisted 3D Printing with Curved Layers
Figure 4 for Support Generation for Robot-Assisted 3D Printing with Curved Layers
Viaarxiv icon

MaskRange: A Mask-classification Model for Range-view based LiDAR Segmentation

Jun 24, 2022
Yi Gu, Yuming Huang, Chengzhong Xu, Hui Kong

Figure 1 for MaskRange: A Mask-classification Model for Range-view based LiDAR Segmentation
Figure 2 for MaskRange: A Mask-classification Model for Range-view based LiDAR Segmentation
Figure 3 for MaskRange: A Mask-classification Model for Range-view based LiDAR Segmentation
Figure 4 for MaskRange: A Mask-classification Model for Range-view based LiDAR Segmentation
Viaarxiv icon

INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision

Nov 16, 2021
Jing Shao, Siyu Chen, Yangguang Li, Kun Wang, Zhenfei Yin, Yinan He, Jianing Teng, Qinghong Sun, Mengya Gao, Jihao Liu, Gengshi Huang, Guanglu Song, Yichao Wu, Yuming Huang, Fenggang Liu, Huan Peng, Shuo Qin, Chengyu Wang, Yujie Wang, Conghui He, Ding Liang, Yu Liu, Fengwei Yu, Junjie Yan, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Yu Qiao

Figure 1 for INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision
Figure 2 for INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision
Figure 3 for INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision
Figure 4 for INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision
Viaarxiv icon

Salt and pepper noise removal method based on stationary Framelet transform with non-convex sparsity regularization

Nov 02, 2021
Yingpin Chen, Yuming Huang, Lingzhi Wang, Huiying Huang, Jianhua Song, Chaoqun Yu, Yanping Xu

Figure 1 for Salt and pepper noise removal method based on stationary Framelet transform with non-convex sparsity regularization
Figure 2 for Salt and pepper noise removal method based on stationary Framelet transform with non-convex sparsity regularization
Figure 3 for Salt and pepper noise removal method based on stationary Framelet transform with non-convex sparsity regularization
Figure 4 for Salt and pepper noise removal method based on stationary Framelet transform with non-convex sparsity regularization
Viaarxiv icon

Deep Adversarial Belief Networks

Sep 25, 2019
Yuming Huang, Ashkan Panahi, Hamid Krim, Yiyi Yu, Spencer L. Smith

Figure 1 for Deep Adversarial Belief Networks
Figure 2 for Deep Adversarial Belief Networks
Figure 3 for Deep Adversarial Belief Networks
Figure 4 for Deep Adversarial Belief Networks
Viaarxiv icon

Community Detection and Improved Detectability in Multiplex Networks

Sep 23, 2019
Yuming Huang, Ashkan Panahi, Hamid Krim, Liyi Dai

Figure 1 for Community Detection and Improved Detectability in Multiplex Networks
Figure 2 for Community Detection and Improved Detectability in Multiplex Networks
Figure 3 for Community Detection and Improved Detectability in Multiplex Networks
Figure 4 for Community Detection and Improved Detectability in Multiplex Networks
Viaarxiv icon