Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yongpan Wang

Decoupling Visual-Semantic Feature Learning for Robust Scene Text Recognition


Nov 24, 2021
Changxu Cheng, Bohan Li, Qi Zheng, Yongpan Wang, Wenyu Liu


  Access Paper or Ask Questions

SentiPrompt: Sentiment Knowledge Enhanced Prompt-Tuning for Aspect-Based Sentiment Analysis


Sep 17, 2021
Chengxi Li, Feiyu Gao, Jiajun Bu, Lu Xu, Xiang Chen, Yu Gu, Zirui Shao, Qi Zheng, Ningyu Zhang, Yongpan Wang, Zhi Yu

* 7pages, under blind review 

  Access Paper or Ask Questions

Parsing Table Structures in the Wild


Sep 06, 2021
Rujiao Long, Wen Wang, Nan Xue, Feiyu Gao, Zhibo Yang, Yongpan Wang, Gui-Song Xia

* Accepted to ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Implicit Feature Alignment: Learn to Convert Text Recognizer to Text Spotter


Jun 10, 2021
Tianwei Wang, Yuanzhi Zhu, Lianwen Jin, Dezhi Peng, Zhe Li, Mengchao He, Yongpan Wang, Canjie Luo

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MOST: A Multi-Oriented Scene Text Detector with Localization Refinement


Apr 05, 2021
Minghang He, Minghui Liao, Zhibo Yang, Humen Zhong, Jun Tang, Wenqing Cheng, Cong Yao, Yongpan Wang, Xiang Bai

* Accepted by CVPR21 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Layout Analysis, Character Detection and Recognition for Historical Document Digitization


Jul 14, 2020
Weihong Ma, Hesuo Zhang, Lianwen Jin, Sihang Wu, Jiapeng Wang, Yongpan Wang

* 6 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learn to Augment: Joint Data Augmentation and Network Optimization for Text Recognition


Mar 14, 2020
Canjie Luo, Yuanzhi Zhu, Lianwen Jin, Yongpan Wang

* Accepted to Proc. IEEE Conf. Comp. Vis. Pattern Recogn. (CVPR) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

All You Need Is Boundary: Toward Arbitrary-Shaped Text Spotting


Nov 21, 2019
Hao Wang, Pu Lu, Hui Zhang, Mingkun Yang, Xiang Bai, Yongchao Xu, Mengchao He, Yongpan Wang, Wenyu Liu

* Accepted to AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

TextField: Learning A Deep Direction Field for Irregular Scene Text Detection


Dec 04, 2018
Yongchao Xu, Yukang Wang, Wei Zhou, Yongpan Wang, Zhibo Yang, Xiang Bai

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions