Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

LORE: Logical Location Regression Network for Table Structure Recognition


Mar 07, 2023
Hangdi Xing, Feiyu Gao, Rujiao Long, Jiajun Bu, Qi Zheng, Liangcheng Li, Cong Yao, Zhi Yu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Levenshtein OCR


Sep 08, 2022
Cheng Da, Peng Wang, Cong Yao

Add code

* Accepted by ECCV2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Granularity Prediction for Scene Text Recognition


Sep 08, 2022
Peng Wang, Cheng Da, Cong Yao

Add code

* Accepted by ECCV2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Bi-VLDoc: Bidirectional Vision-Language Modeling for Visually-Rich Document Understanding


Jun 27, 2022
Chuwei Luo, Guozhi Tang, Qi Zheng, Cong Yao, Lianwen Jin, Chenliang Li, Yang Xue, Luo Si

Add code

* Under review 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Vision-Language Pre-Training for Boosting Scene Text Detectors


Apr 29, 2022
Sibo Song, Jianqiang Wan, Zhibo Yang, Jun Tang, Wenqing Cheng, Xiang Bai, Cong Yao

Add code

* Accepted by CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Revisiting Document Image Dewarping by Grid Regularization


Mar 31, 2022
Xiangwei Jiang, Rujiao Long, Nan Xue, Zhibo Yang, Cong Yao, Gui-Song Xia

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Real-Time Scene Text Detection with Differentiable Binarization and Adaptive Scale Fusion


Feb 21, 2022
Minghui Liao, Zhisheng Zou, Zhaoyi Wan, Cong Yao, Xiang Bai

Add code

* Accepted by TPAMI. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1911.08947 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ARTS: Eliminating Inconsistency between Text Detection and Recognition with Auto-Rectification Text Spotter


Oct 20, 2021
Humen Zhong, Jun Tang, Wenhai Wang, Zhibo Yang, Cong Yao, Tong Lu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Facial Attribute Transformers for Precise and Robust Makeup Transfer


Apr 07, 2021
Zhaoyi Wan, Haoran Chen, Jielei Zhang, Wentao Jiang, Cong Yao, Jiebo Luo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MOST: A Multi-Oriented Scene Text Detector with Localization Refinement


Apr 05, 2021
Minghang He, Minghui Liao, Zhibo Yang, Humen Zhong, Jun Tang, Wenqing Cheng, Cong Yao, Yongpan Wang, Xiang Bai

Add code

* Accepted by CVPR21 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>