Alert button
Picture for Cheng Peng

Cheng Peng

Alert button

Improving Generalizability of Extracting Social Determinants of Health Using Large Language Models through Prompt-tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Cheng Peng, Zehao Yu, Kaleb E Smith, Wei-Hsuan Lo-Ciganic, Jiang Bian, Yonghui Wu

Figure 1 for Improving Generalizability of Extracting Social Determinants of Health Using Large Language Models through Prompt-tuning
Figure 2 for Improving Generalizability of Extracting Social Determinants of Health Using Large Language Models through Prompt-tuning
Figure 3 for Improving Generalizability of Extracting Social Determinants of Health Using Large Language Models through Prompt-tuning
Viaarxiv icon

Automatic Summarization of Doctor-Patient Encounter Dialogues Using Large Language Model through Prompt Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Mengxian Lyu, Cheng Peng, Xiaohan Li, Patrick Balian, Jiang Bian, Yonghui Wu

Figure 1 for Automatic Summarization of Doctor-Patient Encounter Dialogues Using Large Language Model through Prompt Tuning
Figure 2 for Automatic Summarization of Doctor-Patient Encounter Dialogues Using Large Language Model through Prompt Tuning
Figure 3 for Automatic Summarization of Doctor-Patient Encounter Dialogues Using Large Language Model through Prompt Tuning
Figure 4 for Automatic Summarization of Doctor-Patient Encounter Dialogues Using Large Language Model through Prompt Tuning
Viaarxiv icon

BAGS: Blur Agnostic Gaussian Splatting through Multi-Scale Kernel Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Cheng Peng, Yutao Tang, Yifan Zhou, Nengyu Wang, Xijun Liu, Deming Li, Rama Chellappa

Figure 1 for BAGS: Blur Agnostic Gaussian Splatting through Multi-Scale Kernel Modeling
Figure 2 for BAGS: Blur Agnostic Gaussian Splatting through Multi-Scale Kernel Modeling
Figure 3 for BAGS: Blur Agnostic Gaussian Splatting through Multi-Scale Kernel Modeling
Figure 4 for BAGS: Blur Agnostic Gaussian Splatting through Multi-Scale Kernel Modeling
Viaarxiv icon

Aria Everyday Activities Dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Zhaoyang Lv, Nicholas Charron, Pierre Moulon, Alexander Gamino, Cheng Peng, Chris Sweeney, Edward Miller, Huixuan Tang, Jeff Meissner, Jing Dong, Kiran Somasundaram, Luis Pesqueira, Mark Schwesinger, Omkar Parkhi, Qiao Gu, Renzo De Nardi, Shangyi Cheng, Steve Saarinen, Vijay Baiyya, Yuyang Zou, Richard Newcombe, Jakob Julian Engel, Xiaqing Pan, Carl Ren

Viaarxiv icon

Me LLaMA: Foundation Large Language Models for Medical Applications

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Qianqian Xie, Qingyu Chen, Aokun Chen, Cheng Peng, Yan Hu, Fongci Lin, Xueqing Peng, Jimin Huang, Jeffrey Zhang, Vipina Keloth, Huan He, Lucila Ohno-Machido, Yonghui Wu, Hua Xu, Jiang Bian

Viaarxiv icon

CARAT: Contrastive Feature Reconstruction and Aggregation for Multi-modal Multi-label Emotion Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 29, 2023
Cheng Peng, Ke Chen, Lidan Shou, Gang Chen

Viaarxiv icon

Generative Large Language Models Are All-purpose Text Analytics Engines: Text-to-text Learning Is All Your Need

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Cheng Peng, Xi Yang, Aokun Chen, Zehao Yu, Kaleb E Smith, Anthony B Costa, Mona G Flores, Jiang Bian, Yonghui Wu

Figure 1 for Generative Large Language Models Are All-purpose Text Analytics Engines: Text-to-text Learning Is All Your Need
Figure 2 for Generative Large Language Models Are All-purpose Text Analytics Engines: Text-to-text Learning Is All Your Need
Figure 3 for Generative Large Language Models Are All-purpose Text Analytics Engines: Text-to-text Learning Is All Your Need
Figure 4 for Generative Large Language Models Are All-purpose Text Analytics Engines: Text-to-text Learning Is All Your Need
Viaarxiv icon

GaitContour: Efficient Gait Recognition based on a Contour-Pose Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Yuxiang Guo, Anshul Shah, Jiang Liu, Rama Chellappa, Cheng Peng

Figure 1 for GaitContour: Efficient Gait Recognition based on a Contour-Pose Representation
Figure 2 for GaitContour: Efficient Gait Recognition based on a Contour-Pose Representation
Figure 3 for GaitContour: Efficient Gait Recognition based on a Contour-Pose Representation
Figure 4 for GaitContour: Efficient Gait Recognition based on a Contour-Pose Representation
Viaarxiv icon

On the Impact of Cross-Domain Data on German Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 13, 2023
Amin Dada, Aokun Chen, Cheng Peng, Kaleb E Smith, Ahmad Idrissi-Yaghir, Constantin Marc Seibold, Jianning Li, Lars Heiliger, Xi Yang, Christoph M. Friedrich, Daniel Truhn, Jan Egger, Jiang Bian, Jens Kleesiek, Yonghui Wu

Figure 1 for On the Impact of Cross-Domain Data on German Language Models
Figure 2 for On the Impact of Cross-Domain Data on German Language Models
Figure 3 for On the Impact of Cross-Domain Data on German Language Models
Figure 4 for On the Impact of Cross-Domain Data on German Language Models
Viaarxiv icon

Model Tuning or Prompt Tuning? A Study of Large Language Models for Clinical Concept and Relation Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Cheng Peng, Xi Yang, Kaleb E Smith, Zehao Yu, Aokun Chen, Jiang Bian, Yonghui Wu

Figure 1 for Model Tuning or Prompt Tuning? A Study of Large Language Models for Clinical Concept and Relation Extraction
Figure 2 for Model Tuning or Prompt Tuning? A Study of Large Language Models for Clinical Concept and Relation Extraction
Figure 3 for Model Tuning or Prompt Tuning? A Study of Large Language Models for Clinical Concept and Relation Extraction
Figure 4 for Model Tuning or Prompt Tuning? A Study of Large Language Models for Clinical Concept and Relation Extraction
Viaarxiv icon