Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

RegionCLIP: Region-based Language-Image Pretraining


Dec 16, 2021
Yiwu Zhong, Jianwei Yang, Pengchuan Zhang, Chunyuan Li, Noel Codella, Liunian Harold Li, Luowei Zhou, Xiyang Dai, Lu Yuan, Yin Li, Jianfeng Gao

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Grounded Language-Image Pre-training


Dec 07, 2021
Liunian Harold Li, Pengchuan Zhang, Haotian Zhang, Jianwei Yang, Chunyuan Li, Yiwu Zhong, Lijuan Wang, Lu Yuan, Lei Zhang, Jenq-Neng Hwang, Kai-Wei Chang, Jianfeng Gao

* Code will be released at https://github.com/microsoft/GLIP 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning to Generate Scene Graph from Natural Language Supervision


Sep 06, 2021
Yiwu Zhong, Jing Shi, Jianwei Yang, Chenliang Xu, Yin Li

* Accepted to ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Comprehensive Image Captioning via Scene Graph Decomposition


Jul 23, 2020
Yiwu Zhong, Liwei Wang, Jianshu Chen, Dong Yu, Yin Li

* Accepted to ECCV 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email