Alert button
Picture for Duo Zheng

Duo Zheng

Alert button

Towards Learning a Generalist Model for Embodied Navigation

Dec 06, 2023
Duo Zheng, Shijia Huang, Lin Zhao, Yiwu Zhong, Liwei Wang

Viaarxiv icon

CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform

Aug 09, 2023
Yanyang Li, Jianqiao Zhao, Duo Zheng, Zi-Yuan Hu, Zhi Chen, Xiaohui Su, Yongfeng Huang, Shijia Huang, Dahua Lin, Michael R. Lyu, Liwei Wang

Figure 1 for CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform
Figure 2 for CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform
Figure 3 for CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform
Figure 4 for CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform
Viaarxiv icon

Towards Unifying Multi-Lingual and Cross-Lingual Summarization

May 16, 2023
Jiaan Wang, Fandong Meng, Duo Zheng, Yunlong Liang, Zhixu Li, Jianfeng Qu, Jie Zhou

Figure 1 for Towards Unifying Multi-Lingual and Cross-Lingual Summarization
Figure 2 for Towards Unifying Multi-Lingual and Cross-Lingual Summarization
Figure 3 for Towards Unifying Multi-Lingual and Cross-Lingual Summarization
Figure 4 for Towards Unifying Multi-Lingual and Cross-Lingual Summarization
Viaarxiv icon

Towards Unifying Reference Expression Generation and Comprehension

Oct 24, 2022
Duo Zheng, Tao Kong, Ya Jing, Jiaan Wang, Xiaojie Wang

Figure 1 for Towards Unifying Reference Expression Generation and Comprehension
Figure 2 for Towards Unifying Reference Expression Generation and Comprehension
Figure 3 for Towards Unifying Reference Expression Generation and Comprehension
Figure 4 for Towards Unifying Reference Expression Generation and Comprehension
Viaarxiv icon

A Survey on Cross-Lingual Summarization

Mar 23, 2022
Jiaan Wang, Fandong Meng, Duo Zheng, Yunlong Liang, Zhixu Li, Jianfeng Qu, Jie Zhou

Figure 1 for A Survey on Cross-Lingual Summarization
Figure 2 for A Survey on Cross-Lingual Summarization
Figure 3 for A Survey on Cross-Lingual Summarization
Figure 4 for A Survey on Cross-Lingual Summarization
Viaarxiv icon

Spot the Difference: A Cooperative Object-Referring Game in Non-Perfectly Co-Observable Scene

Mar 16, 2022
Duo Zheng, Fandong Meng, Qingyi Si, Hairun Fan, Zipeng Xu, Jie Zhou, Fangxiang Feng, Xiaojie Wang

Figure 1 for Spot the Difference: A Cooperative Object-Referring Game in Non-Perfectly Co-Observable Scene
Figure 2 for Spot the Difference: A Cooperative Object-Referring Game in Non-Perfectly Co-Observable Scene
Figure 3 for Spot the Difference: A Cooperative Object-Referring Game in Non-Perfectly Co-Observable Scene
Figure 4 for Spot the Difference: A Cooperative Object-Referring Game in Non-Perfectly Co-Observable Scene
Viaarxiv icon

ClidSum: A Benchmark Dataset for Cross-Lingual Dialogue Summarization

Feb 11, 2022
Jiaan Wang, Fandong Meng, Ziyao Lu, Duo Zheng, Zhixu Li, Jianfeng Qu, Jie Zhou

Figure 1 for ClidSum: A Benchmark Dataset for Cross-Lingual Dialogue Summarization
Figure 2 for ClidSum: A Benchmark Dataset for Cross-Lingual Dialogue Summarization
Figure 3 for ClidSum: A Benchmark Dataset for Cross-Lingual Dialogue Summarization
Figure 4 for ClidSum: A Benchmark Dataset for Cross-Lingual Dialogue Summarization
Viaarxiv icon

Knowledge Enhanced Sports Game Summarization

Nov 24, 2021
Jiaan Wang, Zhixu Li, Tingyi Zhang, Duo Zheng, Jianfeng Qu, An Liu, Lei Zhao, Zhigang Chen

Figure 1 for Knowledge Enhanced Sports Game Summarization
Figure 2 for Knowledge Enhanced Sports Game Summarization
Figure 3 for Knowledge Enhanced Sports Game Summarization
Figure 4 for Knowledge Enhanced Sports Game Summarization
Viaarxiv icon

Enhancing Visual Dialog Questioner with Entity-based Strategy Learning and Augmented Guesser

Sep 06, 2021
Duo Zheng, Zipeng Xu, Fandong Meng, Xiaojie Wang, Jiaan Wang, Jie Zhou

Figure 1 for Enhancing Visual Dialog Questioner with Entity-based Strategy Learning and Augmented Guesser
Figure 2 for Enhancing Visual Dialog Questioner with Entity-based Strategy Learning and Augmented Guesser
Figure 3 for Enhancing Visual Dialog Questioner with Entity-based Strategy Learning and Augmented Guesser
Figure 4 for Enhancing Visual Dialog Questioner with Entity-based Strategy Learning and Augmented Guesser
Viaarxiv icon

Modeling Explicit Concerning States for Reinforcement Learning in Visual Dialogue

Jul 12, 2021
Zipeng Xu, Fandong Meng, Xiaojie Wang, Duo Zheng, Chenxu Lv, Jie Zhou

Figure 1 for Modeling Explicit Concerning States for Reinforcement Learning in Visual Dialogue
Figure 2 for Modeling Explicit Concerning States for Reinforcement Learning in Visual Dialogue
Figure 3 for Modeling Explicit Concerning States for Reinforcement Learning in Visual Dialogue
Figure 4 for Modeling Explicit Concerning States for Reinforcement Learning in Visual Dialogue
Viaarxiv icon