Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Adversarial Learning for Incentive Optimization in Mobile Payment Marketing


Dec 28, 2021
Xuanying Chen, Zhining Liu, Li Yu, Sen Li, Lihong Gu, Xiaodong Zeng, Yize Tan, Jinjie Gu

Add code

* Accept by 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management(CIKM2021) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Inter-class and Intra-class Imbalance in Class-imbalanced Learning


Nov 24, 2021
Zhining Liu, Pengfei Wei, Zhepei Wei, Boyang Yu, Jing Jiang, Wei Cao, Jiang Bian, Yi Chang

Add code

* 14 pages, 4 tables, 11 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

IMBENS: Ensemble Class-imbalanced Learning in Python


Nov 24, 2021
Zhining Liu, Zhepei Wei, Erxin Yu, Qiang Huang, Kai Guo, Boyang Yu, Zhaonian Cai, Hangting Ye, Wei Cao, Jiang Bian, Pengfei Wei, Jing Jiang, Yi Chang

Add code

* 6 pages, 2 tables, 1 figure 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MESA: Boost Ensemble Imbalanced Learning with MEta-SAmpler


Oct 17, 2020
Zhining Liu, Pengfei Wei, Jing Jiang, Wei Cao, Jiang Bian, Yi Chang

Add code

* Accepted by NeurIPS 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Self-paced Ensemble for Highly Imbalanced Massive Data Classification


Sep 10, 2019
Zhining Liu, Wei Cao, Zhifeng Gao, Jiang Bian, Hechang Chen, Yi Chang, Tie-Yan Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Scalable attribute-aware network embedding with locality


Apr 30, 2018
Weiyi Liu, Zhining Liu, Toyotaro Suzumura, Guangmin Hu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email