Alert button
Picture for Yilin Niu

Yilin Niu

Alert button

ChatGLM-RLHF: Practices of Aligning Large Language Models with Human Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Zhenyu Hou, Yilin Niu, Zhengxiao Du, Xiaohan Zhang, Xiao Liu, Aohan Zeng, Qinkai Zheng, Minlie Huang, Hongning Wang, Jie Tang, Yuxiao Dong

Viaarxiv icon

Towards Efficient and Exact Optimization of Language Model Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Haozhe Ji, Cheng Lu, Yilin Niu, Pei Ke, Hongning Wang, Jun Zhu, Jie Tang, Minlie Huang

Viaarxiv icon

A Semantic-based Method for Unsupervised Commonsense Question Answering

Add code
Bookmark button
Alert button
May 31, 2021
Yilin Niu, Fei Huang, Jiaming Liang, Wenkai Chen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

Figure 1 for A Semantic-based Method for Unsupervised Commonsense Question Answering
Figure 2 for A Semantic-based Method for Unsupervised Commonsense Question Answering
Figure 3 for A Semantic-based Method for Unsupervised Commonsense Question Answering
Figure 4 for A Semantic-based Method for Unsupervised Commonsense Question Answering
Viaarxiv icon

REPT: Bridging Language Models and Machine Reading Comprehension via Retrieval-Based Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2021
Fangkai Jiao, Yangyang Guo, Yilin Niu, Feng Ji, Feng-Lin Li, Liqiang Nie

Figure 1 for REPT: Bridging Language Models and Machine Reading Comprehension via Retrieval-Based Pre-training
Figure 2 for REPT: Bridging Language Models and Machine Reading Comprehension via Retrieval-Based Pre-training
Figure 3 for REPT: Bridging Language Models and Machine Reading Comprehension via Retrieval-Based Pre-training
Figure 4 for REPT: Bridging Language Models and Machine Reading Comprehension via Retrieval-Based Pre-training
Viaarxiv icon

A Self-Training Method for Machine Reading Comprehension with Soft Evidence Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
May 11, 2020
Yilin Niu, Fangkai Jiao, Mantong Zhou, Ting Yao, Jingfang Xu, Minlie Huang

Figure 1 for A Self-Training Method for Machine Reading Comprehension with Soft Evidence Extraction
Figure 2 for A Self-Training Method for Machine Reading Comprehension with Soft Evidence Extraction
Figure 3 for A Self-Training Method for Machine Reading Comprehension with Soft Evidence Extraction
Figure 4 for A Self-Training Method for Machine Reading Comprehension with Soft Evidence Extraction
Viaarxiv icon

CoTK: An Open-Source Toolkit for Fast Development and Fair Evaluation of Text Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2020
Fei Huang, Dazhen Wan, Zhihong Shao, Pei Ke, Jian Guan, Yilin Niu, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

Figure 1 for CoTK: An Open-Source Toolkit for Fast Development and Fair Evaluation of Text Generation
Figure 2 for CoTK: An Open-Source Toolkit for Fast Development and Fair Evaluation of Text Generation
Figure 3 for CoTK: An Open-Source Toolkit for Fast Development and Fair Evaluation of Text Generation
Figure 4 for CoTK: An Open-Source Toolkit for Fast Development and Fair Evaluation of Text Generation
Viaarxiv icon

Word Embedding based Edit Distance

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 25, 2018
Yilin Niu, Chao Qiao, Hang Li, Minlie Huang

Figure 1 for Word Embedding based Edit Distance
Figure 2 for Word Embedding based Edit Distance
Figure 3 for Word Embedding based Edit Distance
Figure 4 for Word Embedding based Edit Distance
Viaarxiv icon