Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaoyan Zhu

On the Safety of Conversational Models: Taxonomy, Dataset, and Benchmark


Oct 16, 2021
Hao Sun, Guangxuan Xu, Jiawen Deng, Jiale Cheng, Chujie Zheng, Hao Zhou, Nanyun Peng, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

EVA: An Open-Domain Chinese Dialogue System with Large-Scale Generative Pre-Training


Aug 03, 2021
Hao Zhou, Pei Ke, Zheng Zhang, Yuxian Gu, Yinhe Zheng, Chujie Zheng, Yida Wang, Chen Henry Wu, Hao Sun, Xiaocong Yang, Bosi Wen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang, Jie Tang

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CPM-2: Large-scale Cost-effective Pre-trained Language Models


Jun 24, 2021
Zhengyan Zhang, Yuxian Gu, Xu Han, Shengqi Chen, Chaojun Xiao, Zhenbo Sun, Yuan Yao, Fanchao Qi, Jian Guan, Pei Ke, Yanzheng Cai, Guoyang Zeng, Zhixing Tan, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Yang Liu, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

JointGT: Graph-Text Joint Representation Learning for Text Generation from Knowledge Graphs


Jun 19, 2021
Pei Ke, Haozhe Ji, Yu Ran, Xin Cui, Liwei Wang, Linfeng Song, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* ACL 2021 (Findings) 

  Access Paper or Ask Questions

NAST: A Non-Autoregressive Generator with Word Alignment for Unsupervised Text Style Transfer


Jun 04, 2021
Fei Huang, Zikai Chen, Chen Henry Wu, Qihan Guo, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted by ACL 2021: Findings (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

A Semantic-based Method for Unsupervised Commonsense Question Answering


May 31, 2021
Yilin Niu, Fei Huang, Jiaming Liang, Wenkai Chen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted by ACL 2021 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Ensemble Learning Based Classification Algorithm Recommendation


Jan 15, 2021
Guangtao Wang, Qinbao Song, Xiaoyan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Language Generation with Multi-Hop Reasoning on Commonsense Knowledge Graph


Sep 24, 2020
Haozhe Ji, Pei Ke, Shaohan Huang, Furu Wei, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Large-Scale Chinese Short-Text Conversation Dataset


Aug 10, 2020
Yida Wang, Pei Ke, Yinhe Zheng, Kaili Huang, Yong Jiang, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted to NLPCC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Aided Open-Domain Question Answering


Jun 09, 2020
Mantong Zhou, Zhouxing Shi, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Goal-oriented Dialogue Policy with Opposite Agent Awareness


Apr 21, 2020
Zheng Zhang, Lizi Liao, Xiaoyan Zhu, Tat-Seng Chua, Zitao Liu, Yan Huang, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

KdConv: A Chinese Multi-domain Dialogue Dataset Towards Multi-turn Knowledge-driven Conversation


Apr 08, 2020
Hao Zhou, Chujie Zheng, Kaili Huang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Recent Advances and Challenges in Task-oriented Dialog System


Mar 19, 2020
Zheng Zhang, Ryuichi Takanobu, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

* Under review of SCIENCE CHINA Technological Science 

  Access Paper or Ask Questions

CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset


Feb 28, 2020
Qi Zhu, Kaili Huang, Zheng Zhang, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted by TACL 

  Access Paper or Ask Questions

ConvLab-2: An Open-Source Toolkit for Building, Evaluating, and Diagnosing Dialogue Systems


Feb 12, 2020
Qi Zhu, Zheng Zhang, Yan Fang, Xiang Li, Ryuichi Takanobu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

CoTK: An Open-Source Toolkit for Fast Development and Fair Evaluation of Text Generation


Feb 03, 2020
Fei Huang, Dazhen Wan, Zhihong Shao, Pei Ke, Jian Guan, Yilin Niu, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Submitting to ACL2020 demo 

  Access Paper or Ask Questions

A Knowledge-Enhanced Pretraining Model for Commonsense Story Generation


Jan 15, 2020
Jian Guan, Fei Huang, Zhihao Zhao, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accept at Transactions of the Association for Computational Linguistics 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Reading Comprehension with Linguistic Constraints via Posterior Regularization


Nov 16, 2019
Mantong Zhou, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

* In TASLP Revision 

  Access Paper or Ask Questions

SentiLR: Linguistic Knowledge Enhanced Language Representation for Sentiment Analysis


Nov 06, 2019
Pei Ke, Haozhe Ji, Siyang Liu, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Recognition Of Surface Defects On Steel Sheet Using Transfer Learning


Sep 17, 2019
Jingwen Fu, Xiaoyan Zhu, Yingbin Li


  Access Paper or Ask Questions

Long and Diverse Text Generation with Planning-based Hierarchical Variational Model


Aug 25, 2019
Zhihong Shao, Minlie Huang, Jiangtao Wen, Wenfei Xu, Xiaoyan Zhu

* To appear in EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

ARAML: A Stable Adversarial Training Framework for Text Generation


Aug 20, 2019
Pei Ke, Fei Huang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

* Accepted by EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Challenges in Building Intelligent Open-domain Dialog Systems


May 13, 2019
Minlie Huang, Xiaoyan Zhu, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Domain-Constrained Advertising Keyword Generation


Feb 27, 2019
Hao Zhou, Minlie Huang, Yishun Mao, Changlei Zhu, Peng Shu, Xiaoyan Zhu

* Accepted in WWW 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Verification Code Recognition Based on Active and Deep Learning


Feb 12, 2019
Dongliang Xu, Bailing Wang, XiaoJiang Du, Xiaoyan Zhu, zhitao Guan, Xiaoyan Yu, Jingyu Liu


  Access Paper or Ask Questions