Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learning Instructions with Unlabeled Data for Zero-Shot Cross-Task Generalization


Oct 17, 2022
Yuxian Gu, Pei Ke, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

Add code

* Accepted by the main conference of EMNLP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Curriculum-Based Self-Training Makes Better Few-Shot Learners for Data-to-Text Generation


Jun 06, 2022
Pei Ke, Haozhe Ji, Zhenyu Yang, Yi Huang, Junlan Feng, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

Add code

* Accepted by IJCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Rethinking and Refining the Distinct Metric


Apr 03, 2022
Siyang Liu, Sahand Sabour, Yinhe Zheng, Pei Ke, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

Add code

* 4 pages, to be published at ACL2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CTRLEval: An Unsupervised Reference-Free Metric for Evaluating Controlled Text Generation


Apr 02, 2022
Pei Ke, Hao Zhou, Yankai Lin, Peng Li, Jie Zhou, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

Add code

* Accepted by ACL 2022 (Main Conference) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

EVA2.0: Investigating Open-Domain Chinese Dialogue Systems with Large-Scale Pre-Training


Mar 17, 2022
Yuxian Gu, Jiaxin Wen, Hao Sun, Yi Song, Pei Ke, Chujie Zheng, Zheng Zhang, Jianzhu Yao, Xiaoyan Zhu, Jie Tang, Minlie Huang

Add code

* 12 pages, 5 figures. The code and pre-trained models are publicly available at https://github.com/thu-coai/EVA 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

EVA: An Open-Domain Chinese Dialogue System with Large-Scale Generative Pre-Training


Aug 03, 2021
Hao Zhou, Pei Ke, Zheng Zhang, Yuxian Gu, Yinhe Zheng, Chujie Zheng, Yida Wang, Chen Henry Wu, Hao Sun, Xiaocong Yang, Bosi Wen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang, Jie Tang

Add code

* 8 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CPM-2: Large-scale Cost-effective Pre-trained Language Models


Jun 24, 2021
Zhengyan Zhang, Yuxian Gu, Xu Han, Shengqi Chen, Chaojun Xiao, Zhenbo Sun, Yuan Yao, Fanchao Qi, Jian Guan, Pei Ke, Yanzheng Cai, Guoyang Zeng, Zhixing Tan, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Yang Liu, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>