Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

DictBERT: Dictionary Description Knowledge Enhanced Language Model Pre-training via Contrastive Learning


Aug 01, 2022
Qianglong Chen, Feng-Lin Li, Guohai Xu, Ming Yan, Ji Zhang, Yin Zhang

Add code

* Accepted by IJCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

K-AID: Enhancing Pre-trained Language Models with Domain Knowledge for Question Answering


Sep 22, 2021
Fu Sun, Feng-Lin Li, Ruize Wang, Qianglong Chen, Xingyi Cheng, Ji Zhang

Add code

* CIKM 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AliMe MKG: A Multi-modal Knowledge Graph for Live-streaming E-commerce


Sep 13, 2021
Guohai Xu, Hehong Chen, Feng-Lin Li, Fu Sun, Yunzhou Shi, Zhixiong Zeng, Wei Zhou, Zhongzhou Zhao, Ji Zhang

Add code

* CIKM2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

REPT: Bridging Language Models and Machine Reading Comprehension via Retrieval-Based Pre-training


May 18, 2021
Fangkai Jiao, Yangyang Guo, Yilin Niu, Feng Ji, Feng-Lin Li, Liqiang Nie

Add code

* 14 pages, 3 figures, Findings of ACL 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

REPT: Bridging Language Models and Machine Reading Comprehensionvia Retrieval-Based Pre-training


May 10, 2021
Fangkai Jiao, Yangyang Guo, Yilin Niu, Feng Ji, Feng-Lin Li, Liqiang Nie

Add code

* Findings of ACL 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AliMe KG: Domain Knowledge Graph Construction and Application in E-commerce


Sep 24, 2020
Feng-Lin Li, Hehong Chen, Guohai Xu, Tian Qiu, Feng Ji, Ji Zhang, Haiqing Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AliMe KBQA: Question Answering over Structured Knowledge for E-commerce Customer Service


Dec 12, 2019
Feng-Lin Li, Weijia Chen, Qi Huang, Yikun Guo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AliMe Assist: An Intelligent Assistant for Creating an Innovative E-commerce Experience


Jan 12, 2018
Feng-Lin Li, Minghui Qiu, Haiqing Chen, Xiongwei Wang, Xing Gao, Jun Huang, Juwei Ren, Zhongzhou Zhao, Weipeng Zhao, Lei Wang, Guwei Jin, Wei Chu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email