Alert button
Picture for Feng-Lin Li

Feng-Lin Li

Alert button

Don't Forget Your Reward Values: Language Model Alignment via Value-based Calibration

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2024
Xin Mao, Feng-Lin Li, Huimin Xu, Wei Zhang, Anh Tuan Luu

Viaarxiv icon

AMTSS: An Adaptive Multi-Teacher Single-Student Knowledge Distillation Framework For Multilingual Language Inference

Add code
Bookmark button
Alert button
May 13, 2023
Qianglong Chen, Feng Ji, Feng-Lin Li, Guohai Xu, Ming Yan, Ji Zhang, Yin Zhang

Figure 1 for AMTSS: An Adaptive Multi-Teacher Single-Student Knowledge Distillation Framework For Multilingual Language Inference
Figure 2 for AMTSS: An Adaptive Multi-Teacher Single-Student Knowledge Distillation Framework For Multilingual Language Inference
Figure 3 for AMTSS: An Adaptive Multi-Teacher Single-Student Knowledge Distillation Framework For Multilingual Language Inference
Figure 4 for AMTSS: An Adaptive Multi-Teacher Single-Student Knowledge Distillation Framework For Multilingual Language Inference
Viaarxiv icon

DictBERT: Dictionary Description Knowledge Enhanced Language Model Pre-training via Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 01, 2022
Qianglong Chen, Feng-Lin Li, Guohai Xu, Ming Yan, Ji Zhang, Yin Zhang

Figure 1 for DictBERT: Dictionary Description Knowledge Enhanced Language Model Pre-training via Contrastive Learning
Figure 2 for DictBERT: Dictionary Description Knowledge Enhanced Language Model Pre-training via Contrastive Learning
Figure 3 for DictBERT: Dictionary Description Knowledge Enhanced Language Model Pre-training via Contrastive Learning
Figure 4 for DictBERT: Dictionary Description Knowledge Enhanced Language Model Pre-training via Contrastive Learning
Viaarxiv icon

K-AID: Enhancing Pre-trained Language Models with Domain Knowledge for Question Answering

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2021
Fu Sun, Feng-Lin Li, Ruize Wang, Qianglong Chen, Xingyi Cheng, Ji Zhang

Figure 1 for K-AID: Enhancing Pre-trained Language Models with Domain Knowledge for Question Answering
Figure 2 for K-AID: Enhancing Pre-trained Language Models with Domain Knowledge for Question Answering
Figure 3 for K-AID: Enhancing Pre-trained Language Models with Domain Knowledge for Question Answering
Figure 4 for K-AID: Enhancing Pre-trained Language Models with Domain Knowledge for Question Answering
Viaarxiv icon

AliMe MKG: A Multi-modal Knowledge Graph for Live-streaming E-commerce

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 13, 2021
Guohai Xu, Hehong Chen, Feng-Lin Li, Fu Sun, Yunzhou Shi, Zhixiong Zeng, Wei Zhou, Zhongzhou Zhao, Ji Zhang

Figure 1 for AliMe MKG: A Multi-modal Knowledge Graph for Live-streaming E-commerce
Figure 2 for AliMe MKG: A Multi-modal Knowledge Graph for Live-streaming E-commerce
Figure 3 for AliMe MKG: A Multi-modal Knowledge Graph for Live-streaming E-commerce
Figure 4 for AliMe MKG: A Multi-modal Knowledge Graph for Live-streaming E-commerce
Viaarxiv icon

REPT: Bridging Language Models and Machine Reading Comprehension via Retrieval-Based Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2021
Fangkai Jiao, Yangyang Guo, Yilin Niu, Feng Ji, Feng-Lin Li, Liqiang Nie

Figure 1 for REPT: Bridging Language Models and Machine Reading Comprehension via Retrieval-Based Pre-training
Figure 2 for REPT: Bridging Language Models and Machine Reading Comprehension via Retrieval-Based Pre-training
Figure 3 for REPT: Bridging Language Models and Machine Reading Comprehension via Retrieval-Based Pre-training
Figure 4 for REPT: Bridging Language Models and Machine Reading Comprehension via Retrieval-Based Pre-training
Viaarxiv icon

AliMe KG: Domain Knowledge Graph Construction and Application in E-commerce

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 24, 2020
Feng-Lin Li, Hehong Chen, Guohai Xu, Tian Qiu, Feng Ji, Ji Zhang, Haiqing Chen

Figure 1 for AliMe KG: Domain Knowledge Graph Construction and Application in E-commerce
Figure 2 for AliMe KG: Domain Knowledge Graph Construction and Application in E-commerce
Figure 3 for AliMe KG: Domain Knowledge Graph Construction and Application in E-commerce
Figure 4 for AliMe KG: Domain Knowledge Graph Construction and Application in E-commerce
Viaarxiv icon

AliMe KBQA: Question Answering over Structured Knowledge for E-commerce Customer Service

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2019
Feng-Lin Li, Weijia Chen, Qi Huang, Yikun Guo

Figure 1 for AliMe KBQA: Question Answering over Structured Knowledge for E-commerce Customer Service
Figure 2 for AliMe KBQA: Question Answering over Structured Knowledge for E-commerce Customer Service
Figure 3 for AliMe KBQA: Question Answering over Structured Knowledge for E-commerce Customer Service
Figure 4 for AliMe KBQA: Question Answering over Structured Knowledge for E-commerce Customer Service
Viaarxiv icon

AliMe Assist: An Intelligent Assistant for Creating an Innovative E-commerce Experience

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 12, 2018
Feng-Lin Li, Minghui Qiu, Haiqing Chen, Xiongwei Wang, Xing Gao, Jun Huang, Juwei Ren, Zhongzhou Zhao, Weipeng Zhao, Lei Wang, Guwei Jin, Wei Chu

Figure 1 for AliMe Assist: An Intelligent Assistant for Creating an Innovative E-commerce Experience
Figure 2 for AliMe Assist: An Intelligent Assistant for Creating an Innovative E-commerce Experience
Figure 3 for AliMe Assist: An Intelligent Assistant for Creating an Innovative E-commerce Experience
Figure 4 for AliMe Assist: An Intelligent Assistant for Creating an Innovative E-commerce Experience
Viaarxiv icon