Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yibo Zhang

Rapid Assessments of Light-Duty Gasoline Vehicle Emissions Using On-Road Remote Sensing and Machine Learning


Oct 01, 2021
Yan Xia, Linhui Jiang, Lu Wang, Xue Chen, Jianjie Ye, Tangyan Hou, Liqiang Wang, Yibo Zhang, Mengying Li, Zhen Li, Zhe Song, Yaping Jiang, Weiping Liu, Pengfei Li, Daniel Rosenfeld, John H. Seinfeld, Shaocai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Robusta: Robust AutoML for Feature Selection via Reinforcement Learning


Jan 15, 2021
Xiaoyang Wang, Bo Li, Yibo Zhang, Bhavya Kailkhura, Klara Nahrstedt


  Access Paper or Ask Questions

Deep learning-based holographic polarization microscopy


Jul 01, 2020
Tairan Liu, Kevin de Haan, Bijie Bai, Yair Rivenson, Yi Luo, Hongda Wang, David Karalli, Hongxiang Fu, Yibo Zhang, John FitzGerald, Aydogan Ozcan

* 20 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Early-detection and classification of live bacteria using time-lapse coherent imaging and deep learning


Jan 29, 2020
Hongda Wang, Hatice Ceylan Koydemir, Yunzhe Qiu, Bijie Bai, Yibo Zhang, Yiyin Jin, Sabiha Tok, Enis Cagatay Yilmaz, Esin Gumustekin, Yair Rivenson, Aydogan Ozcan

* 24 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Zero-Shot Paraphrase Generation with Multilingual Language Models


Nov 09, 2019
Yinpeng Guo, Yi Liao, Xin Jiang, Qing Zhang, Yibo Zhang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Deep learning-based color holographic microscopy


Jul 15, 2019
Tairan Liu, Zhensong Wei, Yair Rivenson, Kevin de Haan, Yibo Zhang, Yichen Wu, Aydogan Ozcan

* Journal of Biophotonics (2019) 
* 25 pages, 8 Figures, 2 Tables 

  Access Paper or Ask Questions

Maximizing Monotone DR-submodular Continuous Functions by Derivative-free Optimization


Oct 16, 2018
Yibo Zhang, Chao Qian, Ke Tang


  Access Paper or Ask Questions

Deep learning-based super-resolution in coherent imaging systems


Oct 15, 2018
Tairan Liu, Kevin de Haan, Yair Rivenson, Zhensong Wei, Xin Zeng, Yibo Zhang, Aydogan Ozcan

* 18 pages, 9 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

PhaseStain: Digital staining of label-free quantitative phase microscopy images using deep learning


Jul 20, 2018
Yair Rivenson, Tairan Liu, Zhensong Wei, Yibo Zhang, Aydogan Ozcan


  Access Paper or Ask Questions

Deep learning-based virtual histology staining using auto-fluorescence of label-free tissue


Mar 30, 2018
Yair Rivenson, Hongda Wang, Zhensong Wei, Yibo Zhang, Harun Gunaydin, Aydogan Ozcan


  Access Paper or Ask Questions

Extended depth-of-field in holographic image reconstruction using deep learning based auto-focusing and phase-recovery


Mar 21, 2018
Yichen Wu, Yair Rivenson, Yibo Zhang, Zhensong Wei, Harun Gunaydin, Xing Lin, Aydogan Ozcan


  Access Paper or Ask Questions

Deep learning enhanced mobile-phone microscopy


Dec 12, 2017
Yair Rivenson, Hatice Ceylan Koydemir, Hongda Wang, Zhensong Wei, Zhengshuang Ren, Harun Gunaydin, Yibo Zhang, Zoltan Gorocs, Kyle Liang, Derek Tseng, Aydogan Ozcan

* ACS Photonics (2018) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Microscopy


May 12, 2017
Yair Rivenson, Zoltan Gorocs, Harun Gunaydin, Yibo Zhang, Hongda Wang, Aydogan Ozcan

* Optica, Vol. 4, Issue 11, pp. 1437-1443 (2017) 

  Access Paper or Ask Questions

Phase recovery and holographic image reconstruction using deep learning in neural networks


May 10, 2017
Yair Rivenson, Yibo Zhang, Harun Gunaydin, Da Teng, Aydogan Ozcan

* Light: Science and Applications, 7, e17141 (2018) 

  Access Paper or Ask Questions