Alert button
Picture for Yanjie Ze

Yanjie Ze

Alert button

Generalizable Visual Reinforcement Learning with Segment Anything Model

Dec 28, 2023
Ziyu Wang, Yanjie Ze, Yifei Sun, Zhecheng Yuan, Huazhe Xu

Viaarxiv icon

Diffusion Reward: Learning Rewards via Conditional Video Diffusion

Dec 21, 2023
Tao Huang, Guangqi Jiang, Yanjie Ze, Huazhe Xu

Viaarxiv icon

Unleashing the Power of Pre-trained Language Models for Offline Reinforcement Learning

Nov 07, 2023
Ruizhe Shi, Yuyao Liu, Yanjie Ze, Simon S. Du, Huazhe Xu

Viaarxiv icon

DrM: Mastering Visual Reinforcement Learning through Dormant Ratio Minimization

Oct 30, 2023
Guowei Xu, Ruijie Zheng, Yongyuan Liang, Xiyao Wang, Zhecheng Yuan, Tianying Ji, Yu Luo, Xiaoyu Liu, Jiaxin Yuan, Pu Hua, Shuzhen Li, Yanjie Ze, Hal Daumé III, Furong Huang, Huazhe Xu

Figure 1 for DrM: Mastering Visual Reinforcement Learning through Dormant Ratio Minimization
Figure 2 for DrM: Mastering Visual Reinforcement Learning through Dormant Ratio Minimization
Figure 3 for DrM: Mastering Visual Reinforcement Learning through Dormant Ratio Minimization
Figure 4 for DrM: Mastering Visual Reinforcement Learning through Dormant Ratio Minimization
Viaarxiv icon

H-InDex: Visual Reinforcement Learning with Hand-Informed Representations for Dexterous Manipulation

Oct 13, 2023
Yanjie Ze, Yuyao Liu, Ruizhe Shi, Jiaxin Qin, Zhecheng Yuan, Jiashun Wang, Huazhe Xu

Figure 1 for H-InDex: Visual Reinforcement Learning with Hand-Informed Representations for Dexterous Manipulation
Figure 2 for H-InDex: Visual Reinforcement Learning with Hand-Informed Representations for Dexterous Manipulation
Figure 3 for H-InDex: Visual Reinforcement Learning with Hand-Informed Representations for Dexterous Manipulation
Figure 4 for H-InDex: Visual Reinforcement Learning with Hand-Informed Representations for Dexterous Manipulation
Viaarxiv icon

GNFactor: Multi-Task Real Robot Learning with Generalizable Neural Feature Fields

Sep 01, 2023
Yanjie Ze, Ge Yan, Yueh-Hua Wu, Annabella Macaluso, Yuying Ge, Jianglong Ye, Nicklas Hansen, Li Erran Li, Xiaolong Wang

Figure 1 for GNFactor: Multi-Task Real Robot Learning with Generalizable Neural Feature Fields
Figure 2 for GNFactor: Multi-Task Real Robot Learning with Generalizable Neural Feature Fields
Figure 3 for GNFactor: Multi-Task Real Robot Learning with Generalizable Neural Feature Fields
Figure 4 for GNFactor: Multi-Task Real Robot Learning with Generalizable Neural Feature Fields
Viaarxiv icon

DPMAC: Differentially Private Communication for Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning

Aug 19, 2023
Canzhe Zhao, Yanjie Ze, Jing Dong, Baoxiang Wang, Shuai Li

Figure 1 for DPMAC: Differentially Private Communication for Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 2 for DPMAC: Differentially Private Communication for Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 3 for DPMAC: Differentially Private Communication for Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 4 for DPMAC: Differentially Private Communication for Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

MoVie: Visual Model-Based Policy Adaptation for View Generalization

Jul 03, 2023
Sizhe Yang, Yanjie Ze, Huazhe Xu

Figure 1 for MoVie: Visual Model-Based Policy Adaptation for View Generalization
Figure 2 for MoVie: Visual Model-Based Policy Adaptation for View Generalization
Figure 3 for MoVie: Visual Model-Based Policy Adaptation for View Generalization
Figure 4 for MoVie: Visual Model-Based Policy Adaptation for View Generalization
Viaarxiv icon